Go to Top

SID banka podjetnikom nudi nove kredite

Slovenska izvozna in razvojna banka (SID banka) je objavila šest razpisov za pridobitev kreditov iz posojilnega sklada za mala in srednje velika podjetja. Ta lahko dobijo od 30 tisoč do deset milijonov evrov posojila.

izobraževanje

Kako pripraviti uspešen poslovni načrt?

Uspešen poslovni načrt vam pomaga, da se pripravite na to, kaj čaka podjetje v prihodnosti - tudi s finančnega vidika.

Več informacij

Razpisi so namenjeni financiranju tekočega poslovanja, naložb, raziskav, zaposlovanja ali kapitalski utrditvi podjetij. Rok za oddajo vlog je 31. oktober 2017 oziroma 31. oktober 2018.

Oddaja vlog poteka izključno prek spletne strani SID banke: https://vloge.sid.si.

Prijava na izobraževanje

Upravičenci

SID banka

Kredit lahko pridobi pravna oseba zasebnega prava s sedežem v Republiki Sloveniji, ki je ustanovljena in deluje kot gospodarska družba po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1) ter izpolnjuje naslednje pogoje:

 • po velikosti sodi v kategorijo malih in srednje velikih podjetij;
 • ni podjetje v težavah;
 • po zadnjih razpoložljivih podatkih Finančne uprave RS nima neporavnanih obveznosti iz naslova obveznih dajatev;
 • nima neporavnanega naloga za izterjavo zaradi predhodne odločbe Evropske komisije, ki je pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom;
 • ne posluje v izključenem sektorju (podrobno so ti sektorji navedeni v posebnih pogojih);
 • posluje najmanj dve polni poslovni leti (24 mesecev), oziroma razpolaga z računovodskimi izkazi za dve polni poslovni leti;
 • ima povprečno število zaposlenih najmanj 2,0 po podatku iz zadnjih razpoložljivih računovodskih izkazov upravičenca, oddanih na AJPES;
 • izpolnjuje druge pogoje SID banke, ki so navedeni v posebnih pogojih.

Prijava na izobraževanje

Na voljo je šest različnih vrst kreditov

 1. Razvojno-spodbujevalni program SID banke za mikrofinanciranje poslovanja malih in srednje velikih podjetij
 2. Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje poslovanja malih in srednje velikih podjetij
 3. Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje naložb in zaposlovanja v malih in srednje velikih podjetjih
 4. Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje raziskav, razvoja in inovacij v malih in srednje velikih podjetjih
 5. Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje naložb in kapitalskega utrjevanja malih in srednje velikih podjetij
 6. Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje poslovanja in kapitalskega utrjevanja malih in srednje velikih podjetij

Potrebujete finančno svetovanje?
Obrnite se na naše strokovnjake.
Za ponudbo pokličite na 01 600 15 30 ali pišite na [email protected].

Ročnost kredita in moratorij se glede na vrsto kredita razlikujeta, obrestno mero pa SID banka izračuna šele po oddaji vlog. Nadomestilo za odobritev in vodenje kredita pa se ne zaračuna.

Vas zanima več o splošnih pogojih za pridobitev sredstev na podlagi različnih razpisov? Dobite jih na 01 29 27 684.

Prijava na izobraževanje

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja