Go to Top

Registracija d. o. o. – kako izbrati firmo?

Pred novelo Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), ki je dne 8. 8. 2015 prinesla težko pričakovane spremembe pri uporabi jezika in črk v firmi podjetja, so si bodoči podjetniki, preden jih je čakala registracija d. o. o., pogosto razbijali glave, kako izbrati firmo, ki bo zadostila vsem zakonskim zahtevam, ne bo preveč podobna firmi že registriranega podjetja ter bo hkrati privlačna in prepoznavna tudi na tujih trgih.

registracija d. o. o.

Prosta uporaba tujega jezika, tujih črk ter domenske končnice »si«

Sedaj lahko firma vsebuje tudi tuje besede in tuje črke, v slovenskem jeziku pa morata biti le sestavina firme, ki nakazuje dejavnost, in oznaka družbe. Dodatne sestavine firme lahko tako vsebujejo tudi črke X, Y, W in Q. Z razširitvijo na uporabo besed v tujih jezikih in uporabo tujih črk, se je izbor možnih firm precej razširil. Podjetniki sedaj lahko s svojim podjetjem tudi lažje prodrejo na tuje trge, saj je njihova firma lahko tudi v jeziku trga, na katerega ciljajo.

Od citirane spremembe ZGD-1 tudi ni več potrebno soglasje Vlade Republike Slovenije (v nadaljevanju Vlada RS), če firma vsebuje le domeno, ki ima domensko končnico »si«.

Za firmo s končnico .si ne potrebujete več soglasja vlade RS!

Klikni in deli

Omejitve pri izbiri firme, ko vas čaka registracija d. o. o.

Bodoči družbeniki ali ustanovitelji pa morajo ob registraciji d. o. o. pri izbiri firme še vedno paziti na naslednje omejitve v skladu z določili ZGD-1:

  • firma ne sme vsebovati imen ali znakov tujih držav ali mednarodnih organizacij,
  • besedo Slovenija ali njene izpeljanke in kratice ter zastavo in grb Republike Slovenije (v nadaljevanju RS) je dovoljeno vnesti v firmo le z dovoljenjem Vlade RS (izjema je zgoraj omenjena domena, ki ima domensko končnico »si«),
  • dovoljenje Vlade RS ali pristojnega organa samoupravne lokalne skupnosti je potrebno tudi zato, da se v firmi uporabijo besede, ki označujejo državo ali samoupravno lokalno skupnost,
  • ime in priimek oziroma psevdonim zgodovinske ali druge znamenite osebe je dovoljeno vnesti v firmo le z njenim dovoljenjem z dovoljenjem njenih svojcev ter ministra za javno upravo, če je oseba že umrla,
  • firma ne sme vsebovati besed ali znakov, ki nasprotujejo zakonu ali morali, vsebujejo znamke ali neregistrirane znake, ki uživajo varstvo po predpisih, ki urejajo znamke, ali vsebujejo ali posnemajo uradne znake.

izobraževanje

Skupinsko svetovanje pred registracijo podjetja

O izbiri imena pred registracijo podjetja se pogovarjamo tudi na našem Skupinskem svetovanju pred registracijo podjetja, kjer dobite tudi možnost, da zastavitev vprašanja v zvezi z vašim bodočim podjetjem, dejavnostjo, itn.

Več informacij

Odločite se za registracijo d. o. o. na naši VEM točki in skupaj z našimi svetovalci boste izbrali firmo, ki bo v skladu z novo zakonodajo, hkrati pa privlačna in prepoznavna za vaše poslovne partnerje in kupce. Za termin nas pokličite na telefon 01/6001 – 530 ali pišite na elektronski naslov [email protected].

Pripravila: Darja Golob Koritnik

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja