Go to Top

Prijava terjatev v stečajnem postopku – ne pozabite na 3 mesečni rok

Prijava terjatev – roki, pravice in vsebina prijave terjatve

Prijava terjatev v omenjenem roku je ključna. Nepravočasna prijava terjatev v stečajnem postopku nad vašim dolžnikom povzroči prenehanje terjatev.

 

Informativni izračun plače

Na našem blogu smo že pisali o učinkovitem obvladovanju terjatev v podjetju in možnostih ter načinu sodne izterjave tistih terjatev, ki so že zapadle. Ker pa sodna izterjava v primeru stečaja ni več mogoča, je pomembno, da redno spremljamo status naših dolžnikov.

Potrebujete pravi nasvet? Pošljite povpraševanje!

Manja Veličkovič, univ. dipl. prav., DataManja Veličkovič, univ. dipl. prav., Data

Če se je kateri izmed vaših dolžnikov znašel v stečajnem postopku, nikakor ne pozabite na pravočasno prijavo svojih terjatev. Pri tem je potrebno upoštevati ustrezne določbe Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP).

V stečajnem postopku mora upnik prijaviti svoje terjatve do insolventnega dolžnika v treh mesecih po objavi oklica o začetku stečajnega postopka. Sklep in oklic o začetku postopka sta javno objavljena na spletni strani Agencije RS za javnopravne evidence in storitve (AJPES).

Upniki, ki svojih terjatev ne prijavijo v zakonsko določenem roku, jih izgubijo. Neprijavljene terjatve upnikov namreč prenehajo in jih kasneje ni mogoče več uveljavljati.

Informativni izračun dohodnine

Kaj mora vsebovati prijava terjatev?

Prijava terjatev v stečajnem postopku mora vsebovati:

  • določen zahtevek za priznanje terjatev v postopku in
  • opis dejstev, iz katerih izhaja utemeljenost zahtevka, in dokaze o njih.

Zahtevek za priznanje terjatev mora vsebovati vse zakonsko določene elemente, ki so odvisni od vrste terjatev. Te so lahko navadne, prednostne ali podrejene. Lahko pa je terjatev tudi zgolj pogojna.

Upnik mora prijavi terjatev priložiti tudi morebitne listinske dokaze o dejstvih, iz katerih izhaja utemeljenost zahtevka.

Pravni nasvet za pripravo terjatev

Pazite na ustrezno vsebino prijave terjatev

Če niste prepričani, kaj vse mora v vašem primeru vsebovati prijava terjatev, se je priporočljivo posvetovati s pravnim strokovnjakom. Neustrezno in nepopolno prijavljene terjatve, čeprav so pravočasne, bo namreč stečajni upravitelj v postopku prerekal.

Ostanite na tekočem: Prijavite se na e-novice

Prijavljene terjatve pa lahko prereka tudi drug upnik

Če je terjatev prerekana, mora upnik v enem mesecu po objavi sklepa o preizkusu terjatev vložiti tožbo za ugotovitev obstoja prerekane terjatve. Upnika v tem primeru seveda bremenijo tudi stroški postopka za ugotovitev obstoja terjatve.

Če upnik ne vloži tožbe pravočasno, bo njegova terjatev v razmerju do stečajnega dolžnika prenehala.

Samo terjatve, ki so bile ustrezno prijavljene in priznane, bodo lahko ob koncu stečajnega postopka poplačane iz oblikovane stečajne mase.

 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja