Go to Top

Prijava obratovalnega časa za gostince

Če se ukvarjate z gostinsko dejavnostjo, potem vam je prijava obratovalnega časa najbrž znana. Gostinci morajo prijaviti obratovalni čas s posebnim obrazcem, ure obratovalnega časa za različne oblike gostinske dejavnosti, npr. za slaščičarne, okrepčevalnice in kmetije, ki izvajajo gostinsko dejavnost, pa se razlikujejo. Ureja jih Pravilnik o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost.

izobraževanje

Podjetniki med zakoni in inšpektorati

Poznate vse predpise, ki zakonsko urejajo vašo dejavnost?

Več informacij

Prijava obratovalnega časa poteka na pristojnemu organu samoupravne lokalne skupnosti. Gostinec mora to storiti 15 dni pred pričetkom obratovanja ali pa pred želeno spremembo delovnega časa ter tudi pred pričetkom novega koledarskega leta za prihajajoče leto.

Prijava na izobraževanje

Razpored obratovalnega časa mora biti na vidnem mestu ob vhodu v gostinski obrat. Potrjen razpored obratovalnega časa mora gostinec hraniti v gostinskem obratu, saj ga mora v primeru inšpekcijskega obiska pokazati. Prav tako mora biti vidno obvestilo v primeru, če je gostinski obrat začasno zaprt. Ta mora biti objavljen tako, da ga potrošniki vidijo, in sicer vsaj en teden pred načrtovanim zaprtjem.

Obratovalni čas, kot ga navaja Pravilnik:

Prijava obratovalnega časa

Gostinec oziroma kmet določi redni dnevni obratovalni čas glede na vrsto gostinskega obrata (kmetije), in sicer:

  • gostinski obrati, ki nudijo gostom nastanitev, in sestavne enote teh obratov (npr. hotelske restavracije) ter kmetije z nastanitvijo med 0. in 24. uro,
  • restavracije, gostilne, kavarne in izletniške kmetije med 6. in 2. uro naslednjega dne,
  • slaščičarne, okrepčevalnice, bari, vinotoči in osmice med 6. in 24. uro,
  • obrati za pripravo in dostavo jedi med 0. in 24. uro oziroma glede na naročila,
  • gostinski obrati v sklopu igralnic in igralnih salonov med 0. in 24. uro oziroma v času njihovega obratovanja.

Kdaj prijava obratovalnega časa ni potrebna?

Gostinec lahko brez prijave daljšega obratovalnega časa to naredi na dni pred prazniki, ki so določeni z zakonom, ter tudi ob pustovanju in martinovanju, vendar vsakič po enkrat. Ob vseh drugih priložnostih, ko želi gostinec podaljšati obratovalni čas svojega obrata, pa mora za to predhodno pridobiti soglasje.

Prijava na izobraževanje

Če se ukvarjate z gostinsko dejavnostjo, potem vam je prijava obratovalnega časa najbrž znana.

Klikni in deli

Kdaj se obratovalni čas začne in kdaj konča?

Obratovalni čas se začne, ko gostje lahko vstopijo v gostinski obrat, če je ta v zaprtem prostoru, če pa dostopa v gostinski obrat ni mogoče zapreti, pa ko gostinec začne za goste opravljati gostinske storitve.

Prijava na izobraževanje

Obratovalni čas se konča, ko gostje ne morejo več vstopati v gostinski obrat, če je ta v zaprtem prostoru, če pa dostopa v gostinski obrat ni mogoče fizično zapreti, ko gostinec preneha za goste opravljati gostinske storitve.

Kaj pa, ko gostje “podaljšajo”?

Gostje, ki so ob koncu obratovalnega časa še v gostinskem obratu, ga morajo zapustiti najkasneje v 30 minutah, če gostinski obrat streže le z enostavnimi jedmi, pijačami in napitki (kavarne, slaščičarne, okrepčevalnice, bari), oziroma najkasneje v 60 minutah, če gostinski obrat streže tudi z zahtevnejšimi jedmi (restavracije, gostilne).

V gostinskih obratih je lahko ob razporedu obratovalnega časa objavljena tudi ura, do katere gostinec sprejema naročila za jedi. Tako določeni čas ne sme biti daljši od 30 minut pred koncem obratovalnega časa.

Prijava na izobraževanje

Preberite tudi:

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja