Go to Top

Pravice delavcev v odpovednem roku

Pravice delavcev v odpovednem roku so pogosto tema vprašanj, ki jih naši bralci naslavljajo na naše pravnike. Pogodba o zaposlitvi in s tem delovno razmerje lahko preneha iz različnih razlogov. Najpogosteje pa pride do prenehanja delovnega razmerja na podlagi redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi, ki jo poda bodisi delavec ali delodajalec.

Kadar delodajalec delavcu redno odpove pogodbo o zaposlitvi, ima ta pravico do odpovednega roka. Trajanje odpovednega roka je odvisno od trajanja zaposlitve delavca pri delodajalcu in vsebine pogodbe o zaposlitvi.

Katere so pravice delavcev v odpovednem roku?

Pravice delavcev v odpovednem roku so opredeljene v Zakonu o delovnih razmerjih in Zakonu o urejanju trga dela.

Delavec mora biti o svojih pravicah poučen v odpovedi pogodbe o zaposlitvi, ki mora biti pisna.

Pravica do odsotnosti z dela 

Delavci v odpovednem roku imajo pravico do plačane odsotnosti z dela dve delovni uri tedensko za iskanje nove zaposlitve. O nameravani odsotnosti je delavec dolžan obvestiti delodajalca najmanj en dan pred odsotnostjo.

Veste do kolikšne odpravnine ste upravičeni ob odpovedi delovnega razmerja s strani delodajalca? Preverite pri naših strokovnjakih!

Pravica do vključitve v ukrepe na področju trga dela

Pravice delavcev v odpovednem rokuPravice delavcev v odpovednem roku so vezane tudi na iskanje nove zaposlitve. Tako ima delavec v odpovednem roku tudi pravico do vključitve v ukrepe na področju trga dela, ki jih izvaja Zavod RS za zaposlovanje. Za vključitev v ukrepe se je delavec dolžan v roku treh delovnih dni po vročitvi odpovedi vpisati v evidenco iskalcev zaposlitve na Zavodu RS za zaposlovanje. V tem primeru ima delavec pravico do odsotnosti z dela najmanj en dan tedensko zaradi uveljavljanja pomoči pri iskanju zaposlitve.

Menite, da so vam kršene pravice v odpovednem roku? Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na [email protected].

Pravica do izpodbijanja odpovedi pogodbe o zaposlitvi

Delavec, ki meni, da mu je bila pogodba o zaposlitvi odpovedana nezakonito, lahko zahteva ugotovitev nezakonitosti pred pristojnim sodiščem. Tožbo je potrebno vložiti v roku 30 dni od vročitve odpovedi. O zahtevku odloča krajevno pristojno delovno in socialno sodišče.

Pravica do dopusta

Delavec, ki mu je bila odpovedana pogodba o zaposlitvi, lahko v odpovednem roku izkoristi preostanek dopusta, ki mu pripada. Če delavec vsega preostalega dopusta ne more izkoristiti oz. mu delodajalec tega ne omogoči, je upravičen do nadomestila za neizrabljeni letni dopust.

 
Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na [email protected].

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja