Go to Top

Pozor – lastniki enoosebne družbe brez plače

lastniki enoosebne družbe brez plačeV letošnjem letu je prišlo do sprememb pri zavarovanju v obvezno zdravstveno zavarovanje lastnikov enoosebnih družb (ki so običajno tudi zastopniki), saj se le-ti lahko pri ZZZS prijavijo le pod t.i. osnovo 040. Oznaka 040 pomeni tudi, da ne gre za redno delovno razmerje skladno z Zakonom o delovnih razmerjih (ZDR) temveč za neke vrste samozaposlitev (podobno kot pri S.P.).

Tisti lastniki, ki so zavarovani pod navedeno osnovo morajo mesečno, najkasneje do 15. v mesecu (za pretekli mesec) plačevati prispevke (38,2% od osnove) za obvezno zdravstveno, pokojninsko in invalidsko ter ostale socialne prispevke od predpisane najnižje pokojninske osnove (za mesec julij 2011 znaša osnova 852,40 €). Hkrati mora lastnik oddati preko portala eDavki obrazec OPSVL (Obračun prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače) tudi do 15. v mesecu za pretekli mesec.

Obračun najnižjih prispevkov lastnika: 852,40 € * 38,2% = 325,62 €/mesečno

Navedeno pa ne pomeni, da lastniki ne morejo biti plačani za svoje delo, za vodenje družbe, samo obračun nagrade je malce drugačen kot »klasična plača«. Seveda je potrebno za izplačilo pripraviti podlago, običajno je to »Pogodba o poslovodenju«, kjer se opredeli sistem in višina nagrajevanja zastopnika. Nagrada je obdavčljiva z dohodnino, skladno z dohodninsko lestvico. Ob vsakokratnem izplačilu nagrade mora podjetje preko portala eDavki oddati tudi obrazec REK-1.

Primer obračuna nagrade lastnika/zastopnika: bruto 1000 €  – akont.dohod. 129,29 € = 870,71 €/neto

Pomembno:

Tisti lastniki družb, ki so (samo)zaposleni že iz preteklih let (pred 2011) in imajo na prijavah v obvezno zdravstveno zavarovanje (obrazci M1/M2) vpisano osnovo 001 lahko:

  • do konca leta izplačujejo (klasično) plačo skladno z ZDR, vendar s 01.01.2012 to ne bo več mogoče, ker bo opravljena sprememba za vse lastnike (iz 001 na 040),
  • že sedaj spremenijo zavarovalno osnovo iz 001 na 040 (na ZZZS) in posledično tudi takoj spremenijo način plačevanja prispevkov ter izplačila nagrade in dohodnine.

Avtorica: Sabina Dimnik, Data d.o.o.


Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja