Go to Top

Povprečna bruto plača – aprila 2020 višja!

Povprečna bruto plača

Povprečna bruto plača za april 2020 je znašala 1.937,21 EUR in je bila nominalno za 10,2 %, realno pa za 11,2 % višja od bruto plače za marec 2020.

Informativni izračun plače

Kaj je razlog, da je povprečna bruto plača za mesec april višja?

Potrebujete zanesljiv računovodski servis

Sabina Dimnik, DataSabina Dimnik, Data

Na dejstvo, da je bila povprečna bruto plača za mesec april višja, so vplivali predvsem protikoronski ukrepi za gospodarstvo. Predvsem so so na zvišanje vplivala izplačila kriznega dodatka. Poleg tega je bila v aprilu 2020 večina zaposlenih oseb, ki so bile napotene na začasno čakanje na delo, napotena na začasno čakanje na delo za cel mesec (v marcu 2020 pa le drugo polovico meseca). Posledično se je znižalo število zaposlenih oseb, ki so prejele plačo v breme  delodajalca, zvišala pa se je povprečna bruto in neto plača v primerjavi s plačo za marec 2020.

Vas zanima kako odpreti s.p. ali d.o.o.?

Povprečna bruto plača je bila višja v javnem in zasebnem sektorju!

V javnem sektorju se je povprečna bruto plača za april 2020 v primerjavi s plačo za marec 2020 zvišala za 10,9 %, v zasebnem sektorju pa se je zvišala za 8,6 %.

ZNESEK REGRESA 2020

V kateri dejavnosti se je povprečna bruto plača najbolj zvišala?

Povprečna bruto plača za april 2020 je bila najvišja v dejavnosti zdravstvo in socialno varstvo (2.714,32 EUR). Slednje je logična posledica obremenjenosti zaposlenih v tej dejavnosti v času epidemije.

Za več kot 20 % se je povprečna bruto plača za april 2020 (glede na povprečno bruto plačo za marec 2020) zvišala še v dejavnosti gostinstvo (za 24,2 %) in v drugih dejavnostih (za 20,5 %).

MINIMALNI in MAKSIMALNI ZNESEK ZA MALICO

Kakšne pa so bile sicer plače v različnih dejavnostih?

BRUTO
DEJAVNOST EUR
IV 2020 Ø I-IV 2020
SLOVENIJA 1937,21 1821,10
A Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo 1535,54 1473,31
B Rudarstvo 2442,28 2379,40
C Predelovalne dejavnosti 1771,38 1769,46
D Oskrba z električno energijo, plinom in paro 2682,81 2689,30
E Oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja 1746,69 1700,24
F Gradbeništvo 1453,91 1341,59
G Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil 1720,75 1644,92
H Promet in skladiščenje 1626,58 1552,18
I Gostinstvo 1213,76 1165,92
J Informacijske in komunikacijske dejavnosti 2482,32 2442,69
K Finančne in zavarovalniške dejavnosti 2679,64 2700,09
L Poslovanje z nepremičninami 1716,08 1643,10
M Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti 2048,72 1996,70
N Druge raznovrstne poslovne dejavnosti 1293,12 1243,89
O Dejavnost javne uprave in obrambe, dejavnost obvezne socialne varnosti 2401,05 2276,26
P Izobraževanje 1999,59 1912,51
Q Zdravstvo in socialno varstvo 2714,32 2211,96
R Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti 1741,32 1741,28
S Druge dejavnosti 1608,78 1453,65

VIR: SURS

Delno subvencioniranje skrajšanega polnega delovnega časa

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja