Go to Top

Po novem bolj enostavni postopki za zaposlovanje tujcev

Podjetja, ki so vpisala v register podjetij z visoko dodano vrednostjo ali register inovativnih zagonskih podjetij, bodo lažje zaposlovala tujce. Državni zbor je namreč potrdil novelo Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT). Zato bo zaposlovanje tujcev hitrejše in preprostejše. S spremembo zakona želi Ministrstvo za delo po besedah ministrice Anje Kopač Mrak slovenskemu gospodarstvu omogočiti hitrejše zagotavljanje ustrezne tuje delovne sile.

>>> Je registracija s.p. ali d.o.o. za vami? Bi radi zaposlili nove sodelavce? Na kaj morate kot delodajalci biti pozorni, brezplačno razlagamo na izobraževanju Podjetnik sem – kaj pa zdaj?.

Ste ravnokar registrirali svoje podjetje in tako postali podjetnik? Kaj pa zdaj?

Za zaposlovanje tujcev manj pogojev

Po novem Zavodu RS za zaposlovanje (ZRSZ) v postopku izdaje ali podaljšanja enotnega dovoljenja za namen zaposlitve tujca v podjetju, ki je vpisano v register podjetij z visoko dodano vrednostjo ali register inovativnih zagonskih podjetij, ne bo več preverjal določenih pogojev iz drugega odstavka 17. člena ZZSDT.

>>> Za zaposlovanje tujcev so podjetjem lahko na voljo tudi zagonska sredstva

Katerih pogojev ZRSZ ne bo preverjal?

Če se bodo omenjena podjetja odločila za zaposlovanje tujcev, zavod pri tem ne bo preverjal naslednjih pogojev.

1. Da je delodajalec ustrezno registriran ali vpisan v registru kmetijskih gospodarstev. Oziroma v poslovnem registru za opravljanje dejavnosti, v okviru katere bo tujec opravljal delo.

2. Da delodajalec ni v postopku likvidacije ali stečaja.

3. Da delodajalec aktivno posluje, kar pomeni:

–  da je pri delodajalcu najmanj šest mesecev pred vložitvijo vloge že zaposlena in vključena v obvezna socialna zavarovanja najmanj ena oseba, zaposlena za poln delovni čas, ali

–  da je delodajalec kot posameznik, registriran za opravljanje dejavnosti oziroma vpisan v register kmetijskih gospodarstev, najmanj šest mesecev pred vložitvijo vloge vključen v obvezna socialna zavarovanja ali

–  da je imel delodajalec v vsakem od zadnjih šestih mesecev pred vložitvijo vloge prilive iz naslova opravljanja dejavnosti najmanj v višini 10.000 evrov na transakcijski račun, odprt v Republiki Sloveniji.

4. Da je delodajalec za dohodke iz delovnega razmerja za zadnjih šest mesecev pred mesecem vložitve vloge ali za čas poslovanja, če je ta krajši od šest mesecev, predlagal obračune davčnega odtegljaja za dohodke iz delovnega razmerja, če je zaposloval delavce. In da delodajalec nima neporavnanih zapadlih davčnih obveznosti.

zaposlovanje tujcev

Pri tem mora biti predložena pogodba o zaposlitvi. Podpisana mora biti s strani delodajalca. Tujcu pa mora zagotavljani plačo, najmanj v višini zadnje znane povprečne mesečne bruto plače v Sloveniji.

Pogoji glede ustrezne registracije podjetja, aktivnega poslovanja in poravnanih obveznostih do države bodo za omenjena podjetja preverjeni že v postopku vpisa v enega izmed registrov.

Zato novela ZZSDT te pogoje izvzema iz obveznega preverjanja v postopku podaje soglasja Zavoda.

>>> Zaposlovanje tujcev vam pomagamo ustrezno urediti tudi na Dati. Preverite ponudbo za naše kadrovsko svetovanje in pravno svetovanje.

Ste pri svojem poslovanju že iskali odgovore na naslednja vprašanja: Kdaj in kako sestavim potni nalog?

Olajšano zaposlovanje tujcev zaradi pomanjkanja ustreznega kadra

Kot so pojasnili na Ministrstvu za delo, je temeljni cilj spremembe v zakonodajni okvir vnesti pravno podlago, ki bo delodajalcem v registru podjetij z visoko dodano vrednostjo ali registru zagonskih podjetij omogočala hitrejše in preprostejše zaposlovanje tujcev. Dodajajo, da v skladu z gospodarskim interesom države in zaradi pomanjkanja ustreznih strokovnjakov na trgu dela, s tem želijo omenjenim podjetjem omogoči zapolnjevanje kadrovskih vrzeli z zaposlovanjem tujcev. Hkrati pa zagotoviti enako raven zaščite pravic in pravne varnosti delavcem migrantom.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja