Go to Top

Pazljivo! Tržni inšpektorat RS svari pred prevaro s priporočeno pošto

Na Tržni inšpektorat RS so v vednost prejeli dopis, ki v zadnjih dneh ponovno kroži  po elektronski pošti in se nanaša na prakso družbe Karizma plus d.o.o. iz Trbovelj. Ta družba naj bi po pošti pošiljala kuverte modre barve, na kateri je napis “Davčni zakoni v Republiki Sloveniji”. Za navedeno pismo je potrebno plačati odkupnino v znesku 9,67 EUR.

Na Tržnem inšpektoratu RS so mnenja, da je nekdo dal v kroženje staro opozorilo, ki se nanaša na dogajanje v letu 2009, Tržni inšpektorat RS svari pred prevaro s priporočeno poštosaj v letih od 2010 do danes v zvezi z navedenim poslovanjem nismo prejeli nobene prijave.

Večje število prijav smo prejeli v letu 2009 in sicer s strani podjetij in podjetnikov, ki so po pošti prejeli pismo družbe Karizma plus d.o.o. z odkupnino 9,67 EUR oziroma skupaj s stroški Pošte Slovenije 10,77 EUR. V pismu se je nahajala dostopna koda za dostop do spletnih strani te iste družbe in račun za dostopno kodo, kar pa naslovniki sploh niso naročili.

Pri družbi Karizma plus d.o.o. so zato dne 19. 8. 2009 opravili inšpekcijski pregled, kjer smo poleg preverjanja ustrezne statusne ureditve družbe za opravljanje dejavnosti, preverili tudi ravnanje družbe v zvezi s pošiljanjem pisemskih pošiljk. Pri tem smo ugotovili, da je družba pravnim subjektom, ki jih je pridobila iz javno dostopne baze podatkov Poslovnega registra Slovenije, poslala poštno pošiljko z dostopno kodo do svojih spletnih strani. Na teh straneh naj bi se nahajali “vsi davčni zakoni v Republiki Sloveniji na enem mestu”.

Pošiljki je bil priložen še račun za letno kodo za dostop do spletnih strani družbe ter stroške poštnine in odpreme, kar je skupaj znašalo 9,67 EUR. Po preverjanju dostopne kode so še ugotovili, da je na spletni strani družbe izdelan seznam pravnih predpisov s področja davkov, s klikom na posamezni predpis pa je bil uporabnik preusmerjen na spletno stran Ministrstva za finance, kjer so se nahajala zakonska besedila teh davčnih predpisov, vključno z njihovimi neuradnimi prečiščenimi besedili in komentarji ministrstva k posameznim vprašanjem.

Nadalje so še ugotovili, da je družba Karizma plus d.o.o. v skladu z vsebino poslanega obvestila vsem podjetjem in podjetnikom, ki niso želeli obdržati kode in so zahtevali vračilo denarja, ki so ga plačali za prejeto pošiljko, vrnila.

Na podlagi ugotovitev inšpekcijskega pregleda so ocenili, da gre pri takšnem ravnanju družbe za dejanje nelojalne konkurence po določilih drugega odstavka 13. člena Zakona o varstvu konkurence (ZVK), saj je družba pisma s kodo pošiljala (v pisemski ovojnici modre barve z napisom “davčni zakoni v Republiki Sloveniji”, ki daje videz uradne pošiljke državnega organa), ne da bi ga podjetja ali podjetniki naročili. Prav tako je družba za dostop do spletnih strani, ki so sicer brezplačne in prosto dostopne širši javnosti, zaračunavala strošek letne uporabe kode za dostop. Zaradi storjenega prekrška dejanja nelojalne konkurence so družbi in odgovorni osebi izdali plačilni nalog z globo po določilih ZVK, ki pa še ni postal pravnomočen.

Podjetje Karizma plus d.o.o. je po našem ukrepanju z opisano prakso prenehalo. Podjetje z imenom Karizma plus d.o.o. danes ne obstaja več, prav tako ne deluje spletna stran družbe, na katerih so objavljali seznam davčnih predpisov. Na Tržnem inšpektoratu RS jim ni znano, da bi v zadnjem času podjetje Karizma plus d.o.o. ali katero drugo podjetje poslovalo na opisan način.

Potrošnike, podjetnike in podjetja kljub temu opozarjajo naj bodo v takih primerih previdni in ne plačujejo pošte z odkupnino, za katero niso prepričani, da so jo naročili.

Vir: Tržni inšpektorat RS 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja