Go to Top

Podjetniški portal

Delitev dobička v socialnih podjetjih

Za socialno podjetje je značilna neprofitnost poslovanja. To pomeni, da se dobiček in presežke prihodkov nad odhodki, vrača v socialno podjetje. Če je dobiček po zakonu dovoljeno deliti, se ga med  udeležence socialnega podjetja, deli največ 20% vsega ustvarjenega dobička. Delitev dobička v socialnih podjetjih was last modified: 6 decembra, 2017 by Data d.o.o.

Višji DDV prinesel tudi višje cene

Višji DDV je preprečil  1-odstotno nižanje cen, ki je značilno za julij, poroča Statistični urad RS. Deflacija na mesečni ravni tokrat znaša 0,3-odstotka, na letni ravni pa Slovenija izkazuje 2,6-odstotno inflacijo. Višji DDV prinesel tudi višje cene was last modified: 5 decembra, 2017 by Data d.o.o.

Dva tipa socialnih podjetij

Zakon o socialnem podjetništvu opredeljuje dva tipa socialnega podjetja:  Socialno podjetje tipa A, je ustanovljeno za trajno opravljanje dejavnosti socialnega podjetništva na način, da trajno zaposluje najmanj enega delavca v prvem letu in najmanj dva delavca v nadaljnjih letih poslovanja. Socialno podjetje tipa B, je ustanovljeno za zaposlovanje oseb iz 6.člena zakona (težje zaposljive osebe), na način, da določeno dejavnost opravlja s trajnim zaposlovanjem najmanj tretjine teh delavcev od vseh zaposlenih delavcev. Za Nadaljuj z branjem

Kaj je to socialno podjetje?

Socialno podjetje je nepridobitna pravna oseba, ki trajno opravlja dejavnosti socialnega podjetništva ali drugih dejavnosti pod posebnimi pogoji zaposlovanja s proizvodnjo in prodajo proizvodov ali opravljanjem storitev na trgu, pri čemer ustvarjanje dobička ni izključni niti glavni cilj opravljanja dejavnosti. Kaj je to socialno podjetje? was last modified: 5 januarja, 2018 by Data d.o.o.

Se obeta nov slovenski uspeh na Kickstarterju?

Obeta se nam nov uspeh slovenskega star-up podjetja na Kickstarterju. V preteklem tednu je namreč na Kickstarterju podjetje Instrumentation Technologies predstavilo napravo Red Pitaya in že v treh dnev zbralo želenih 50.000 dolarjev.  Se obeta nov slovenski uspeh na Kickstarterju? was last modified: 5 januarja, 2018 by Data d.o.o.

Predlog sprememb Zakona o inšpekcijskih službah

Pretekli teden je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti poleg predloga Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno, predlagala tudi spremembo Zakona o inšpekcijskih službah. Z njim želijo povečati učinkovitost vseh inšpekcijskih služb. Nov ZID je bil pripravljen na podlagi Analize izvajanja zakona o inšpekciji dela in analize njegovih določb. Predlog sprememb Zakona o inšpekcijskih službah was last modified: 3 marca, 2015 by Data d.o.o.

Podpiramo inovativna podjetja!

Podjetje DATA d.o.o. sodeluje na projektu Podpora inovacijam v podjetju 2013 in podjetjem, ki so bila ustanovljena v letu 2013 ter so inovacijsko usmerjena. DATA inovativnim podjetjem omogoča brezplačno strokovno podporo pri prodiranju na trg. Podpiramo inovativna podjetja! was last modified: 8 junija, 2015 by Data d.o.o.

Zopet poskus uvedbe malega dela?

Vlada ponovno razmišlja o uvedbi malega dela. Tokrat bi se malo delo dotikalo predvsem področja študentskega dela. Malo delo upokojencev namreč že ureja  Zakon o urejanju trga dela, ki se nanašajo na začasno ali občasno delo upokojencev (Pojasnilo DURS, št. 4250-2369/2013- 1 01-610-501, 4. 6. 2013) in je stopil v veljavo 1.julija 2013. Zopet poskus uvedbe malega dela? was last modified: 3 marca, 2015 by Data d.o.o.

DATA d.o.o. se ponovno poteguje za Evropsko podjetniško nagrado!

Organizacija European Business Awards je objavila, da se bo DATA d.o.o., kot eden izmed nacionalnih šampionov,  ponovno potegovala za Evropsko podjetniško nagrado. V hudi konkurenci bo Slovenijo zastopalo skupno sedem podjetij, ki se bodo v naslednjem krogu potegovala za status  Ruban d’Honneur.  Končni zmagovalci Evropskih podjetniških nagrad bodo razglašeni v aprilu 2014. DATA d.o.o. se ponovno poteguje za Evropsko podjetniško nagrado! was last modified: 3 marca, 2015 by Data d.o.o.

Sprejet Pravilnik o postopku vključevanja delavca v ukrepe na trgu dela med odpovednim rokom

S Pravilnikom je določena obveznost delodajalca, da glede odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga ali razloga nesposobnosti delavcu obvesti Zavod za zaposlovanje z uporabo elektronskih storitev za delodajalce oziroma spletne aplikacije eDOR, na dan vročitve odpovedi ali na dan, ko prejme dokazilo o vročitvi. Delodajalec mora po izteku odpovednega roka obvestilo dopolniti s: Sprejet Pravilnik o postopku vključevanja delavca v ukrepe na trgu dela med odpovednim rokom was last modified: 3 marca, 2015 by Data Nadaljuj z branjem