Go to Top

Osebno dopolnilno delo V & O: Koliko vrednotnic mora kupiti nabiralec gob?

S  1. januarjem 2015 je stopil v veljavo sistem vrednotnic za osebno dopolnilno delo, zato pripravljamo prispevek osebno dopolnilno delo V &O. Izvajalcem je prinesel določene pravice iz zdravstvenega in pokojninskega zavarovanja. Sistem vrednotnic za opravljanje osebnega dopolnilnega dela je vlada uvedla z namenom preprečevanja dela na črno.

Osebno dopolnilno delo V & O:

Konec aprila 2014 je bil v Državnem zboru RS sprejet nov Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1). Zakon se je začel uporabljati 18. 8. 2014, razen določil, ki se nanašajo na novo ureditev osebnega dopolnilnega dela. Ta se uporabljajo od 1. 1. 2015 dalje.

Med novostmi, ki se uporabljajo glede osebnega dopolnilnega dela od 1. 1. 2015 dalje, so tudi vrednotnice. Vrednost posamezne vrednotnice je določena v pavšalnem znesku 9 evrov (7 evrov prispevek za  pokojninsko in invalidsko  zavarovanje, 2 evra prispevek za zdravstveno zavarovanje in zavarovanje za poškodbo pri delu in poklicno bolezen).

Vrednotnice

Naročnik mora za vsakega izvajalca kupiti le eno vrednotnico v koledarskem mesecu, ne glede na višino plačila, ne glede na število ur opravljenega dela in ne glede na število opravljenih storitev za istega naročnika. V primeru del, ki se opravljajo za večinoma neznane naročnike (npr. izdelovanje izdelkov, nabiranje zelišč,…), pa mora vrednotnico za posamezni koledarski mesec, v katerem bo delo opravljal, kupiti izvajalec osebnega dopolnilnega dela sam.

Katere pravice prinaša delo prek vrednotnice?
Vrednotnica je dokument, na podlagi katerega se lahko opravlja priglašeno osebno dopolnilno delo. Vplačana vrednotnica poleg tega prinaša  pravice iz  pokojninskega in invalidskega zavarovanje ter pravice iz zdravstvenega zavarovanja.

Kje se kupi vrednotnico in koliko stane?
Vrednotnico je mogoče plačati osebno na upravni enoti. Za vrednotnico bo treba plačati devet evrov. Sedem evrov bo namenjenih za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, dva evra pa za zavarovanje za poškodbo pri delu in poklicno bolezen.

Dopolnilno delo: Za pomoč v gospodinjstvu mora vrednotnico kupiti naročnikKdo mora plačati vrednotnico?
V določenih primerih mora vrednotnico plačati naročnik, v določenih pa sam izvajalec osebnega dopolnilnega dela. Naročnik mora vrednotnico kupiti tedaj, ko bo izvajalec zanj opravljal dela, kot so npr. pomoč v gospodinjstvu ter temu podobna ali druga manjša dela. Vrednotnico mora naročnik plačati za vsak koledarski mesec posebej. Po opravljeni storitvi  izvajalec naročniku izda račun. Davčni upravi bo moral izvajalec polletno poročati o prihodkih iz naslova osebnega dopolnilnega dela.

V katerem primeru bo moral vrednotnico plačati izvajalec osebnega dopolnilnega dela?
Vrednotnico mora plačati izvajalec, ki:

  1. izdeluje in prodaja izdelke domače in umetnostne obrti v skladu z zakonom, ki ureja obrtno dejavnost in ki niso namenjeni zaužitju;
  2. izdeluje izdelke, ki niso namenjeni zaužitju in ki jih je možno izdelovati na domu pretežno ročno ali po pretežno tradicionalnih postopkih, jih popravlja in prodaja;
  3. nabira in prodaja gozdne sadeže in zelišča v njihovi osnovni obliki;
  4. melje žito, žge apno ali oglje na tradicionalen način in prodaja.

Izvajalec mora vrednotnico plačati za koledarski mesec, v katerem bo delo opravljal. Po opravljeni storitvi bo izvajalec naročniku izdal račun. Davčni upravi bo moral izvajalec polletno poročati o prihodkih iz naslova osebnega dopolnilnega dela.

Kje lahko naročnik vidi seznam oseb, ki opravljajo osebna dopolnilna dela?
Takšen seznam vodi Ajpes. Seznam vsebouje podatke, kot so ime, priimek, davčna številka, kontaktni podatek in dela, ki jih je nekdo na podlagi priglasitve osebnega dopolnilnega dela pripravljen opravljati. Seznam je javen, podatki v njem pa brezplačno dostopni. Osebni podatki izvajalcev osebnega dopolnilnega dela ne bodo javni.

Ali se mora registrirati tudi naročnik?
Ne.

izobraževanje

Zasluži denar s svojim hobijem ali idejo

Želite svoj hobi nadgraditi v dober posel in ne veste, kje začeti? Brezplačno vam svetujemo na našem seminarju!

Več informacij

Je prihodek od osebnega dopolnilnega dela lahko neomejen?
Ne. Skupen prihodek od osebnega dopolnilnega dela v posameznem polletju koledarskega leta ne sme presegati treh  povprečnih mesečnih neto plač v državi. Za plačno primerjavo zakon določa povprečno plačo v preteklem koledarskem letu. V  posameznem polletju prihodek  ne bo  smel presegati 2.974,32 evrov.

 

Oseba, ki ne prejema pokojnine in ni vključen v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje s polnim delovnim časom, opravlja osebno dopolnilno delo. Je takšna oseba zavarovana?

Da, po vplačilu vrednotnice bo takšna oseba vključena  v  pokojninsko in invalidsko zavarovanje, trajanje zavarovanja pa bo odvisno od  števila vplačanih vrednotnic (ena vrednotnica je približno en dan pokojninske dobe).

Oseba, ki prejema pokojnino, opravlja osebno dopolnilno delo. Kakšen je njegov zavarovalni status?

Takšna oseba (upokojenec) je na podlagi vplačane vrednotnice zavarovana za invalidnost in smrt, v primeru nastanka  poškodbe pri delu ali poklicne bolezni.

izobraževanje

Abeceda poslovanja

Kaj sploh morate vedeti, ko se prvič podajate v svet izdajanja računov za svoje delo?

Več informacij

Kaj pomeni plačilo vrednotnice za upokojence: ali je znesek (9 evrov) enak ne glede na to, da upokojenci ne vplačujejo v pokojninsko zavarovanje? Kakšne koristi naj bi upokojencem, ki opravljajo osebno dopolnilno delo,  prinesel sistem vrednotnic?

Namen vzpostavitve sistema vrednotnic je ljudem dati spodbudo, da dela, kot je npr.  pomoč v gospodinjstvu,  občasno varovanje otrok, nabiranje sadežev, ročna izdelava izdelkov…, opravljajo ali koristijo na zakonit način in da ob tem tudi dobijo določene pravice.  Cena vrednotnice (9 evrov)  je enotna za vse, ne glede na status tistega, ki izvaja osebno dopolnilno delo.  Še aktivnim  se bo to delo po novem štelo v pokojninsko dobo, pri delu upokojencev pa v tem primeru lahko govorimo o medgeneracijski solidarnosti. Bodo pa tudi upokojenci na podlagi vplačane vrednotnice zavarovani za  invalidnost in smrt in za primer nastanka  poškodbe pri delu.

Upokojenec v poletnih mesecih (julij, avgust, september) nabira gobe in jih prodaja. Koliko vrednotnic bi moral plačati za te tri mesece? Kako se to izračunava: ali se izračunava glede na zaslužek, ali glede na ure opravljenega dela?

Dopolnilno delo: Koliko vrednotnic mora kupiti nabiralec gob?V takem primeru bi moral upokojenec za vsak koledarski mesec vplačati vrednotnico v znesku 9 evrov ne glede na zaslužek in ne glede na ure opravljenega dela. Seveda bo vrednotnico plača le za tiste mesece v katerih bo nabiral in prodajal gobe oziroma opravljal delo.

Upokojenka dvakrat tedensko po dve uri varuje otroka sosedi za plačilo 5 evrov na uro (na mesec zasluži 80-100 evrov). Koliko vrednotnic mora v enem letu plačati njen naročnik, torej soseda?

V tem primeru mora soseda (torej naročnica storitve) za vsak koledarski mesec, v katerem bo varovala otroke, plačati eno vrednotnico. Plačilo vrednotnice  lahko opravi na upravni enoti. S plačilom vrednotnice bo delo opravljeno zakonito.

Upokojenka enkrat tedensko vodi telovadbo v krajevni skupnosti za sokrajanke. Vsak mesec zasluži približno 100 evrov (plačajo ji udeleženke). Ali v tem primeru plača vrednotnice sama? Koliko vrednotnic mora plačati na mesec?

Tovrstno delo trenutno ni na seznamu del, ki se lahko opravljajo v okviru  osebnega dopolnilnega dela. Seznam del je najdete tukaj.

Kako je s plačilom dohodnine? Če na primer upokojenec do uveljavitve zakona ni bil zavezanec za davek na dohodek, z osebnim dopolnilnim delom, ki ga prijavi na Ajpes, pa postane. Kako se izračunava dohodnina, če seveda ne preseže omejitev prihodkov iz osebnega dopolnilnega dela, ki jih določa predlog zakona?

Zakon predvideva plačilo vrednotnice v višini 9 evrov. Od tega 7 evrov za pokojninsko in 2 evra za zdravstveno zavarovanje. Posamezniku se to delo šteje tudi v pokojninsko dobo. Na področje dohodnine zakon ne posega. Ureditev ostane takšna, kot je veljala doslej oz. kot velja za področje davčne zakonodaje.

Preberite tudi:

V primeru, da imate še kakšna koli vprašanja, pokličite naše svetovalce na 01 600 1530 ali jim pišite na [email protected].

Pošljite povpraševanje

Se želite podrobno seznaniti z različnimi oblikami dela? Obiščite naš seminar Poznate vse oblike dela in zaslužka ter njihovo obdavčitev?

Prijava na izobraževanje

Pripravila: Anja Grahek


Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja