Go to Top

Osebna asistenca

Registrirajo se samostojni podjetniki, ki med dejavnostmi podjetja opravljajo dejavnost osebne asistence. S 1.1.2019 je stopil v veljavo Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osebni asistenci. Ker se je na naši Vem točki Data zglasilo že več posameznikov, bodočih podjetnikov, ki so se odločili opravljati to dejavnost, želimo s tem prispevkom pojasniti pogoje za opravljanje dejavnosti izvajalca osebne asistence in dejavnosti osebnih asistentov.

Informativni izračun dohodnine

Kaj je osebna asistenca?

Dejavnost osebna asistencaOsebna asistenca je zbir storitev, ki ljudem, ki v vsakdanjem življenju potrebujejo pomoč drugega, omogoča neodvisno in bolj kakovostno življenje. Storitve so prilagojene konkretnim potrebam posameznega uporabnika oz. uporabnice, njegovim oz. njenim sposobnostim, željam, pričakovanjem in življenjskim razmeram.

Pravico do osebne asistence in način njenega uveljavljanja urejata Zakon o osebni asistenci (Uradni list RS, št. 10/17 in 31/18) in Pravilnik o osebni asistenci (Uradni list RS, št. 57/18).

Kdo je lahko izvajalec osebne asistence?

Osebno asistenco kot nepridobitno dejavnost lahko izvajajo nevladne organizacije, zavodi in samostojni podjetniki na podlagi odločbe ministrstva.

Vlagatelj za pridobitev statusa izvajalca osebne asistence in za vpis v register izvajalcev osebne asistence vloži vlogo na ministrstvu.

Se poigravate z idejo o svojem poslu? Odprtje podjetja je pri nas enostavno - rezervirajte si termin na 01 600 1530

Rok Gros, DataRok Gros, Data

Vlagatelj mora biti v Republiki Sloveniji registriran za opravljanje dejavnosti socialnega varstva brez nastanitve (šifra dejavnosti iz SKD 88.109) ali dejavnosti invalidskih organizacij (88.101) oziroma mora biti ta dejavnost razvidna iz njegovega temeljnega akta ter mora zagotavljati prostore za organiziranje izvajanja dejavnosti pravice do osebne asistence in izpolnjevati naslednje pogoje:

 • ima zaposlenega strokovnega vodjo za izvajanje osebne asistence, ki ima opravljen strokovni izpit po predpisih, ki urejajo področje socialnega varstva, v kolikor izvaja osebno asistenco za več kot pet uporabnikov,
 • mu ni bila s pravnomočno sodbo sodišča izrečena prepoved izvajanja storitev s področja socialnega varstva,
 • ima za vodenje dela osebnih asistentov zaposlenega usklajevalca osebne asistence, ki je končal vsaj visokošolski strokovni program, za vsakih nadaljnjih 20 uporabnikov,
 • ima poravnane davke in prispevke.

Vloga za pridobitev statusa izvajalca osebne asistence in vpis v register izvajalcev osebne asistence mora vsebovati:

 • naziv in sedež izvajalca osebne asistence,
 • pravni status izvajalca,
 • osebno ime odgovorne osebe izvajalca osebne asistence,
 • kontaktne podatke izvajalca osebne asistence,
 • davčno in matično številko in
 • območje, kjer bo predvidoma izvajal osebno asistenco.

Vlogi se mora priložiti:

 • dokazilo o registraciji, iz katerega je razvidno, da je registriran za opravljanje dejavnosti socialnega varstva brez nastanitve ali dejavnost invalidskih organizacij, ali temeljni akt, iz katerega je ta dejavnost razvidna,
 • izjavo o predvidenem številu uporabnikov za katere bo izvajal osebno asistenco,
 • pogodbo o zaposlitvi in potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu po predpisih, ki urejajo področje socialnega varstva za strokovnega vodjo za izvajanje osebne asistence, ko bo izvajal osebno asistenco za več kot pet uporabnikov,
 • pogodbo o zaposlitvi in potrdilo o izobrazbi za usklajevalca osebne asistence, ko bo izvajal osebno asistenco za več kot 20 uporabnikov in za vsakih nadaljnjih 20 uporabnikov dodatnega usklajevalca osebnih asistentov,
 • izjavo, da razpolaga s prostori za organizacijo osebne asistence,
 • izjavo, da mu ni bila s pravnomočno sodbo sodišča izrečena prepoved izvajanja storitev s področja socialnega varstva,
 • izjavo, da ima poravnane davke in prispevke.

>>> Naročite se na naše e-novice, da ne boste zamudili pomembnih novosti s področja podjetništva.

Izvajalci osebne asistence

Ministrstvo z izvajalcem osebne asistence sklene pogodbo.

Potrebujete nasvet s področja delovnega prava? Pošljite povpraševanje!

Manja Veličkovič, univ. dipl. prav., DataManja Veličkovič, univ. dipl. prav., Data

Izvajalci osebne asistence morajo pred začetkom izvajanja osebne asistence sprejeti interni akt, s katerim določijo pravice in obveznosti uporabnikov, osebnih asistentov in izvajalcev osebne asistence ter pritožbeni postopek. V svojih internih aktih določijo tudi ukrepe za primere neporočanja, zavajanja ali neresničnega poročanja.

Dolžnost izvajalca osebne asistence je, da koordinatorju invalidskega varstva, zaposlenemu na centru za socialno delo enkrat letno poroča o izvajanju osebne asistence pri uporabniku.

Izvajalci osebne asistence morajo za uporabnike zagotavljati osebno asistenco v skladu z odločbo in izvedbenim načrtom. Uporabnik in izvajalec osebne asistence skupaj izbereta osebnega asistenta.

Informativni izračun plače

Osebni asistent

Osebni asistent je posameznik, ki pomaga uporabniku, invalidni osebi v vsakodnevnem življenju. Osebni asistent je zaposlen ali pa sodeluje z izvajalcem osebne asistence kot samostojni podjetnik, ki ima med dejavnostmi registrirano dejavnost 88.109.

Osebni asistent se mora usposobiti za delo z uporabniki in osnovno usposabljanje traja vsaj 6 ur. Poleg osnovnega usposabljanja mora osebni asistent opraviti še 4 ure praktičnega usposabljanja za delo pri uporabniku. Za program usposabljanja osebnih asistentov, je zadolžen izvajalec osebne asistence.

Dodatno usposabljanje osebnih asistentk in asistentov v trajanju vsaj šest ur se izvede enkrat letno in vsebuje vsebine, ki nadgrajujejo znanja osnovnega usposabljanja.

Udeležba v osnovnem in dodatnem programu usposabljanja je za osebnega asistenta brezplačna.

Cena ure storitve osebne asistence znaša 14,99 EUR na uro.

Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ)

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja