Go to Top

Odpravnina pri upokojitvi za manj kot pet let dela?

Odpravnina pri upokojitvi je obveznost delodajalca. Delodajalec mora delavcu, ki se upokoji in je bil pri njem zaposlen najmanj pet let, po Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1) ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi izplačati odpravnino.

Veste, kdo se lahko v letu 2018 v Sloveniji upokoji? Če vas čaka le še nekaj let do upokojitve, je morda zdaj pravi čas da končno uresničite tudi svojo podjetniško idejo! Pridružite se nam na izobraževanju o tem, kako svoj hobi izpopolniti in z njim tudi zaslužiti!

Zasluži s svojim hobijem ali idejo

Odpravnina pri upokojitvi

Odpravnina ob upokojitvi – za izračun sta dve možnosti, uporabi pa se tisto, ki je za zaposlenega bolj ugodna:

  • višina dveh povprečnih plač v RS za pretekle tri mesece (trenutno je ta znesek 3.316,22 evra bruto) ali
  • višina dveh povprečnih mesečnih plač delavca za pretekle tri mesece.

A pozor, preverite še v kolektivni pogodbi: če kolektivna pogodba, ki na ravni dejavnosti zavezuje vašega delodajalca, določa višjo odpravnino, mora delodajalec izplačati delavcu višjo odpravnino ob upokojitvi.

Pri izračunu neto v bruto plače in obratno si lahko pomagate z našim spletnim izračunom plače.

Informativni izračun plače

Če imate težave z izplačilom odpravnine ob upokojitvi, vam lahko pomagamo s pravnim svetovanjem.

Manj kot pet let delovne dobe

Bralec je prebral naš prispevek o odpravnini ob upokojitvi in nam poslal vprašanje: “Ob upokojitvi bom pri sedanjem delodajalcu zaposlen 3 leta in 4 mesece. Zanima me, koliko mi pripada odpravnine pri odhodu v penzijo?” Ali je torej delavec upravičen do odpravnine ob upokojitvi, če je pri zadnjem delodajalcu zaposlen manj kot pet let?

Odpravnina pri upokojitviZakon o delovnih razmerjih namreč določa: “Če s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti ni določeno drugače, je delodajalec delavcu, ki je bil pri delodajalcu zaposlen najmanj pet let in se upokoji, ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi dolžan izplačati odpravnino.” Delavcem, ki so ob odhodu v pokoj pri tem delodajalcu zaposleni manj kot pet let, pa delodajalec lahko izplača odpravnino, ki se do višine 4.063 evrov ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja.

Preverite še kolektivno pogodbo!

Kolektivna pogodba, ki velja za posamezne dejavnosti, lahko določi za delavce bolj ugodne pogoje. Preverite torej, ali kolektivna pogodba vaše dejavnosti določa izplačilo odpravnine ob upokojitvi tudi za zaposlene, ki so pri zadnjem delodajalcu zabeležili manj kot pet let delovne dobe.

Poznate obveznosti delodajalcev? Vabljeni na brezplačno izobraževanje o vseh obveznostih, ki jih delodajalcem nalaga slovenska zakonodaja!

Obveznosti delodajalcev od A do Ž

Neobdavčeno do 4.063 evrov

V vseh primerih velja, da je neodavčen in s prispevki neobremenjen le del odpravnine, ki ne presega zneska 4.063 evrov. To določa vladna Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja. To pomeni, da se do tega zneska odpravnina ne šteje bodočemu upokojencu ne v dohodke, od katerih se plačuje dohodnina, niti se do tega zneska od odpravnine ob upokojitvi ne plačajo prispevki za socialna zavarovanja.

Če pa se delodajalec odloči za izplačilo višje odpravnine pri upokojitvi, se znesek, ki presega 4.063 evrov, všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja. Ta znesek je torej vključen v dohodke, od katerih se plača dohodnina, in se od tega zneska odštejejo tudi prispevki za socialna zavarovanja. Ta določila so dobremu računovodji poznana.

Kdaj delavec ni upravičen do odpravnine ob upokojitvi?

Zaposleni ni upravičen do odpravnine, če se po upokojitvi znova zaposli ali če ima pravico do odpravnine po 108. členu Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1). Ta člen določa odpravnino v primerih odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov ali zaradi nesposobnosti. Do odpravnine ob upokojitvi ni upravičen tudi v primeru, ko je delodajalec zanj financiral dokup pokojninske dobe. Vendar je delavec upravičen do izplačila razlike, če je ta odpravnina nižja kot odpravnina pri upokojitvi. Prav tako je upravičen do izplačila razlike, če je znesek za dokup pokojninske dobe nižji od zneska odpravnine. Ob delni upokojitvi pa je upravičen le do delne odpravnine.

>> Zadnja leta pred upokojitvijo so idealen trenutek za izpolnitev podjetniških ambicij – odprite svoj popoldanski s. p.! S. p. imate lahko odprt tudi po upokojitvi, vendar v tem primeru prejemate nekoliko nižjo (delno) pokojnino.

Pripravila: pravna služba podjetja Data, d.o.o.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja