Go to Top

Odmera letnega dopusta najkasneje do konca marca

Delodajalec mora delavcu zagotoviti pravico do letnega dopusta. Odmeri mu ga na podlagi 159. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1), pri tem pa upošteva tudi morebitne kolektivne pogodbe in interne akte, ki ga zavezujejo. Odmera letnega dopusta mora biti delavcu izročena v pisni obliki najkasneje do 31. marca tekočega koledarskega leta.

>>> Iščete priložnosti za dodaten zaslužek? Obiščite naše brezplačno izobraževanje Zasluži denar s svojim hobijem ali idejo.

Zasluži s svojim hobijem ali idejo

Odmera letnega dopusta

Vsak, ki sklene pogodbo o zaposlitvi – za nedoločen čas, določen čas, polni ali krajši delovni čas – pridobi pravico do letnega dopusta. Celoten dopust delavec pridobi delavec, če dela celo leto, v nasprotnem primeru pa mu pripada sorazmerni del. In sicer 1/12 letnega dopusta za vsak mesec zaposlitve. S pravico do dopusta delavec avtomatično prejme tudi pravico do regresa.

Odmera letnega dopusta mora biti pripravljena v skladu z ZDR-1. Delodajalec pa mora pri tem upoštevati tudi kolektivne pogodbe, ki ga zavezujejo, določila svojih internih atkov in pravilnikov ter določila pogodb o zaposlitvi. Odmera letnega dopusta za tekoče koledarsko leto mora biti opravljena najkasneje do 31. marca, delavec pa mora biti o številu prostih dni obveščen pisno.

odmera letnega dopustaZDR-1 določa le minimalno število dni letnega dopusta, ki ne sme biti krajši od štirih tednov. Predpisuje tudi nekaj dodatnih dni dopusta. V večji meri pa so ti urejeni v posameznih kolektivnih pogodbah, ki zavezujejo delodajalce.

Več o tem si lahko preberete v prispevku Ali veste, koliko dopusta vam pripada?.

Koriščenje letnega dopusta

Koriščenje prostih dni, ki jih predvideva odmera letnega dopusta, vedno poteka v dogovoru med delavcem in delodajalcem.

Delavec dopust lahko porabi v več delih, vendar pa mora en del trajati najmanj dva tedna. V skladu z zakonom mora delavec v koledarskem letu porabiti vsaj dva tedna dopusta. Preostanek pa v dogovoru z delodajalcem lahko koristi do 30. junija naslednjega leta.

Pri tem velja opozoriti, da je lahko v kolektivni pogodbi, internem aktu delodajalca ali pogodbi o zaposlitvi določeno, da lahko v naslednje koledarsko leto delavec prenese manj dni dopusta kot je določeno v ZDR-1.

Če niste prepričani, do kdaj lahko koristite lanski letni dopust oziroma niste prepričani, ali vam je delodajalec pravilno odmeril letni dopust, vam priporočamo pravno svetovanje na Dati.

>>> Ustanovitev podjetja je na VEM točki DATA povsem preprosta! Pred tem pa preverite, kakšne sploh so prednosti samozaposlitve.

Finančne in organizacijske prednosti ter slabosti samozaposlitve.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja