Go to Top

Oddaja davčnih podatkov – kaj mora podjetnik sporočiti FURS-u?

Oddaja davčnih podatkov Finančni upravi RS je obveznost novega podjetnika oz. na novo ustanovljenega podjetja

Oddaja davčnih podatkov mora biti urejena v osmih dneh po vpisu podjetja ali družbe v register podjetij. Oddaja davčnih podatkov podjetnika je dokument, ki ga mora ob registraciji podjetja, nosilec dejavnosti oddati na Finančno upravo RS. Obrazec, s katerim se ureja oddaja davčnih podatkov, se lahko odda elektronsko prek portala Spot, osebno na finančni upravi ali preko portala eDavki. Uporabljate mobilno aplikacijo eDavki? V primeru, da potrebujete pomoč pri davčnem svetovanju, nas lahko pokličete na telefonsko številko 01/6001-530.

Informativni izračun plače

Oddaja davčnih podatkov – vsebina obrazca

Na dokumentu oddaja davčnih podatkov za samostojne podjetnike, podjetnik navede:

Želite ustanoviti s.p.?

  1. osnovne podatke podjetja (davčno številko, ime in priimek podjetnika, firmo in skrajšano firmo, naslov podjetja);
  2. poslovne prostore (če jih ima);
  3. račun v tujini (če ga ima);
  4. povezane osebe (če z njimi posluje);
  5. osebo, ki vodi poslovne knjige;
  6. davčno obdobje in obračun akontacije.

PREBERITE TUDI: DAVČNA IZGUBA POMENI MANJ DAVKA ZA PLAČILO!

davčno svetovanjePrijavite se lahko na izobraževanje Kako voditi svoje enostavno knjigovodstvo?

Oddaja davčnih podatkov in način vodenja poslovnih knjig

Več faktorjev (dejavnosti, način opravljanja le-teh, obseg poslovanja, zaposlovanje delavcev …) vpliva na izbor načina vodenja poslovnih knjig in s tem tudi načina obdavčitve. Podjetnik se pri pripravi obrazca oddaja davčnih podatkov opredeljuje za dve možnosti: ali vodi poslovne knjige po dejanskih stroških ali pa po normiranih odhodkih. Pri postopku registracije podjetja izbere eno od možnosti. Izbiro načina vodenja poslovnih knjig lahko spreminja enkrat letno ob oddaji davčnega obračuna. Takrat obvesti finančno upravo, če bo spremenil način vodenja poslovnih knjig. Se spravi obvesti o spremembi načina obdavčitve (iz normiranih odhodkov v dejanske ali obratno).

Kako izpolnite UPN plačilni nalog?

Oddaja davčnih podatkov in vodenje poslovanja po dejanskih stroških

Ko se podjetnik odloči, da bo vodenje poslovnih knjig vodil po dejanskih stroških, se lahko odloča med enostavnim knjigovodstvom ali dvostavnim knjigovodstvom. Razlika med njima je v načinu knjiženja poslovne dokumentacije podjetnika. Kdo se običajno odloči za enostavno knjigovodstvo? To so podjetniki, ki začnejo poslovanje v manjšem obsegu, se ukvarjajo na primer z izdelavo izdelkov, nabavljajo material za izdelke in jih nato prodajo. V stroške podjetja lahko vštevajo vse stroške, ki so povezani s poslovanjem podjetja (nabava materiala, prevoz blaga, najem stojnice, kjer se vrši prodaja, najemnina prodajnega prostora, strošek zaposlenega, če ga ima…). Dobiček pri poslovanju ugotavljajo na podlagi razlike med prihodki in odhodki. Obdavčeni so po dohodninski lestvici. V primeru dodatnih vprašanj se lahko obrnete ne naše davčne in računovodske svetovalce. Pokličite na 01/6001-530 in z veseljem vam bodo pomagali.

NOVEMBRA NOVA ZDRAVSTVENA KARTICA!

Dvostavno knjigovodstvo običajno izberejo podjetniki, ki poslujejo v dejavnosti proizvodnje, trgovine ali gostinstva. Zanj se odločijo zaradi preglednejšega knjiženja množice dokumentov, ki nastanejo pri poslovanju. Tudi oni so obdavčeni po dohodninski lestvici.

Spremembo načina vodenja poslovnih knjig med enostavnim in dvostavnim knjigovodstvom podjetnik sporoči finančni upravi z obvestilom, ki ga predloži do 31.12. za prihodnje leto.

Informativni izračun za normirance

Oddaja davčnih podatkov in ugotavljanje davčne osnove na podlagi normiranih odhodkov

Tak način ugotavljanja davčne osnove izberejo podjetniki, ki se običajno ukvarjajo s storitveno dejavnostjo. Pri svojem poslovanju pravzaprav nimajo stroškov oziroma imajo tako malo stroškov, da se jim izplača postati »normiranec«, saj jim pri tem načinu ugotavljanja davčne osnove finančni urad avtomatično prizna 80 odstotkov odhodkov od prihodkov, ki jih napovejo ob registraciji podjetja, 20 odstotkov pa je obdavčenih in od tega zneska se FURS-u podjetnik plačuje čez leto znesek akontacije.

Pri računovodstvu vam lahko pomaga tudi naš servis!

Oddaja davčnih podatkov – če jih ne oddate ste v prekršku!

Z globo od 800 do 10.000 evrov se za prekršek kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če se ne izvede oddaja davčnih podatkov. To se pravi, da se jih ne predloži (v roku), ki so določeni z zakonom o finančni upravi:

  • prijave za vpis v davčni register (drugi in četrti odstavek 52. člena),
  • podatkov, potrebnih za vpis v davčni register (tretji odstavek 52. člena),
  • podatkov oz. sprememb podatkov, ki so vsebina davčnega registra in jih finančni urad ne pridobi po uradni dolžnosti (prvi odstavek 55. člena).

Z globo od 400 do 4.000 evrov se za prekršek kaznuje tudi odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost. Če vam oddaja davčnih podatkov FURS-u, še vedno ni jasna, se lahko obrnete na naše davčne svetovalce! Pokličite na telefonsko številko 01/6001-530.

Želim se prijaviti na e-novice

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja