Go to Top

Obvezno zdravstveno zavarovanje med 20 in 75 evri, dopolnilno pa se ukinja

Obvezno zdravstveno zavarovanje po predlogu zdravstvenega ministrstva dobiva novo podobo; višina prispevka bo odvisna od dohodkovnega razreda. Najnižji prispevek za osnovno zdravstveno zavarovanje bo tako 20 evrov mesečno za tiste, ki prejemajo plačo do 792 evrov, najvišji pa 75 evrov za tiste, katerih plača presega 7.760 evrov na mesec.

prednosti_slabosti_samozaposlitve hobi Abeceda poslovanja

Kot je dejala ministrica Milojka Kolar Celarc, “je Slovenija po 24 letih dobila nov Predlog Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zakonu, ki bo sodoben in bo zagotavljal tudi dolgoročno financiranje,” pišejo v sporočilu za javnost.

Po Predlogu Zakona bodo v obvezno zavarovanje vključene vse osebe in vsi otroci v Sloveniji

Zato Predlog določa nov krog zavarovancev v OZZ. Vsi otroci v RS naj bi se vključili v OZZ bodisi kot družinski člani bodisi na podlagi samostojne podlage, k zajema otroke, ki ne morejo biti zavarovani kot družinski člani. Zavarovanje otrok kot družinskih članov pa ostaja nespremenjeno; do dopolnjenega 15.  oziroma 18. leta starosti, po tej starosti v primeru šolanja najdlje do zaključka 2. bolonjske stopnje, a najdlje do dopolnjenega 26. leta starosti.

Prijava na brezplačno izobraževanje Zasluži denar s hobijem in idejo

Sprememba zavarovalne podlage oseb, ki opravljajo kmetijsko dejavnost – v obvezno zdravstveno zavarovanje bi se po Predlogu vključili le tisti kmetje, ki so pokojninsko in invalidsko zavarovani, in sicer za vse pravice, ki jih OZZ prinaša.

Obvezno zdravstveno zavarovanje po novem med 20 in 75 evri

Nadomestitev sredstev DZZ z uvedbo obveznega zdravstvenega nadomestila

Uvedba obveznega zdravstvenega nadomestila ob upoštevanju bruto dohodka zavezanca (aktivni in pasivni viri) ter plačevanje iz neto dohodka

DOHODKOVNI RAZREDVIŠINA NADOMESTILA V EVRIH
do minimalne plače20
od minimalne plače do 75 % povprečne plače (PP)25
od 75 % PP do 100 % PP27
od 100 % PP do 200 % PP29
od 200 % PP do 300 % PP45
od 300 % PP do 500 % PP55
nad 500 % PP 75

Prijava na brezplačno izobraževanje Prednosti in slabosti samozaposlitve

Obvezno zdravstveno zavarovanjeUkinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja

Sedaj veljavni sistem financiranja za večino zdravstvenih pravic določa doplačila z dopolnilnim zdravstvenim zavarovanjem. Pišejo, da se z DZZ “obremenjuje prebivalstvo z nižjimi dohodki in zmanjšuje solidarnost pri zagotavljanju sredstev”, ukinitev pa naj bi prinesla večjo “solidarnost pri zbiranju sredstev z upoštevanjem zmožnosti prebivalcev glede na prihodke in pravična dostopnost do zdravstvenih storitev”.

Kaj še prinaša Predlog Zakona in kaj je bistveno za delodajalce?

 1. Novo ureditev vrst in obsega pravic iz t. i. košarice pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja (zdravila, spremstvo, sobivanje, zdravljenje v tujini,  denarne dajatve  …);
 2. tri nove vrste zdravil: receptna, ambulantna in bolnišnična lista;
 3. poenotenje odstotkov bolniških nadomestil glede na vrsto razloga – 100 odstotkov za poškodbe pri delu in poklicne bolezni, darovanje delo človeškega telesa v korist tretje osebe, zdravljenje posledic dajanja krvi in delov človeškega telesa. Za vse ostale pa znaša višina nadomestila 80 odstotkov osnove. Plačilo nadomestila za dan jemanja krvi gre iz proračuna, saj gre tu za državni interes, pišejo;
 4. omejitev trajanja bolniškega staleža. Predlagajo časovno omejitev pravice do denarnega nadomestila neprekinjeno največ 12 mesecev ali pa s prekinitvami v dveh letih največ 18 mesecev. Minimalni znesek nadomestila bo po predlogu 80 odstotkov minimalne plače (584 evrov), maksimalni pa 2,5-kratnik PP (3.750 evrov);
 5. razlago, kaj točno je pravica iz OZZ in kaj ne; pravice denimo niso estetske operacije socialne storitve, medicine dela in prometa …;
 6. novo ureditev organov ZZZS, pogoje za opravljanje funkcije in opredelitev funkcij;
 7. ZZZS-ju določa vlogo aktivnega kupca, s čimer se dviga tudi odgovornost za postavitev minimalnega standarda kakovosti storitev in materiala, ki posledično prinaša večja zagotovila, da bo pacient dobil storitve, ki jih dejansko potrebuje, in ki bodo ustrezne kakovosti, še pišejo v dokumentu.

Prijava na izobraževanje Abeceda poslovanja

Celoten Predlog Zakona si lahko ogledate tukaj.

Komentarjev (24)

 • Prof. Jurica Grakalic Dr.h.c. 20. Januarja 2017 - 7:32 Odgovori

  kako in kaj plačajo upokojenci? Ali se tudi pri njih obvezno zdravstveno zavarovanje nanaša na višino pokojnine?

  • Monika Kern 20. Januarja 2017 - 8:55 Odgovori

   Spoštovani, hvala za vaše vprašanje. Zadevo bomo preverili pri pristojnih organih. Hvala, ker nas spremljate. Data d. o. o.

  • Monika Kern 20. Januarja 2017 - 14:36 Odgovori

   Spoštovani, prejeli smo odgovor zdravstvenega ministrstva. “Zdravstveno nadomestilo bodo plačevali tudi upokojenci v skladu z lestvico iz zakona. Osnova za določitev zneska zdravstvenega nadomestila je letni dohodek upokojenca, ki vključuje njegove dohodke, ki se po zakonu, ki ureja dohodnino, štejejo za dohodke in niso oproščeni dohodnine. Za pokojnine iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja v Sloveniji se šteje pokojnina, obdavčljiva v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino, obrutena s koeficientom, določenim na podlagi povprečne stopnje davkov in prispevkov, ki jo za potrebe izračuna pokojninske osnove na podlagi zakona, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje, določi minister, pristojen za finance.”
   Lep pozdrav, Data d. o. o.

 • Aleksandar 20. Januarja 2017 - 8:47 Odgovori

  Kaj to pomeni za tiste ki imajo s.p., oziroma kako se računa za normiranca ki plačuje mesečne prispevke?

  • Monika Kern 20. Januarja 2017 - 9:08 Odgovori

   Spoštovani, hvala za vaše vprašanje. Zadevo bomo preverili pri pristojnih organih. Hvala, ker nas spremljate. Data d. o. o.

  • Monika Kern 20. Januarja 2017 - 14:33 Odgovori

   Pozdravljeni, z zdravstvenega ministrstva so nam poslali odgovor. “Za dohodek iz dejavnosti se šteje dobiček zavarovane osebe, ugotovljen v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino, v katerem niso upoštevani obračunani prispevki za obvezno socialno zavarovanje ter znižanje in povečanje davčne osnove. Upam, da smo odgovorili na vaše vprašanje.” LP, Data d. o. o.

   • Lili 21. Januarja 2017 - 19:04 Odgovori

    Dohodek iz dejavnosti oz. dobiček je recimo v lanskem letu bil, 9.800 €.
    Koliko bi znašal novi prispevek za tak dohodek normiranca? Prosim za odgovor z izračunom. Hvala lepa in lep pozdrav

    • Monika Kern 23. Januarja 2017 - 16:30 Odgovori

     Pozdravljeni, na vašem konkretnem primeru lahko naredimo izračun, ki ga opravi naš davčni strokovnjak. Cena svetovanja (60 minut) je 120 evrov + DDV. V kolikor vas ponudba zanima, nam pišite na [email protected] ali nas pokličite na 01 600 1530. Lep pozdrav, Data d. o. o.

 • Nuša Vidovič 20. Januarja 2017 - 10:47 Odgovori

  z današnjo pošto TRIGLAV zdravstvena zavarovalnica umika popuste in spreminja premijo dopolnilnega prostovoljnega zdravstvenega zavavarovanja s 1.2.21017 na novo mesečno premijo 28,99 EUR.

 • Milena Opresnik 20. Januarja 2017 - 12:50 Odgovori

  spoštovani
  bodo zdravstvene zavarovalnice Adriati.Triglav.Vzajemna avtomatično ukinile odtegljaje za dodatna zavarovanja ali bomo morali koristniki paziti na to.
  Bo upokojencem obvezno zdravstveno zavarovanje avtomatično obračunal že SPIZ in določil višino v skladu z zakonom. Temu bo verjetno sledila sprememba izplačila višine pokojnine kot razumem.
  Hvala za odgovor.

 • mateja Mahnič 21. Januarja 2017 - 9:52 Odgovori

  Super aktualen odziv na temo.
  Tudi jaz imam vprašanje v zvezi s s.p.jem. Če podjetnik v prejšnjem letu izkaže minus, torej nimam dobička, temveč zgubo, ali mora kljub vsemu plačevati še dodatno zavarovanje: itak za zdravstvo tudi pri minimalni plači prispeva iz svojih sredstev 122 EUR mesečno. Potem pa je omejen še z bolniško, ki mu lahko začne teči šele po 30 dnevu bolezni. Ali bodo na ministrstvu storili v zvezi kaj s tem očitno krivičnim predpisom, ki podjetnika postavljajo v neenakopraven položaj z ostalimi redno zaposlenimi delavci?!
  hvala za posredovanje vprašanja ministrstvu!

  • Monika Kern 23. Januarja 2017 - 16:29 Odgovori

   Spoštovani,

   Prejeli smo vaše vprašanje, s katerim smo se obrnili na zdravstveno ministrstvo, kopiram:

   »Za dohodek iz dejavnosti se šteje dobiček zavarovane osebe, ugotovljen v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino, v katerem niso upoštevani obračunani prispevki za obvezno socialno zavarovanje ter znižanje in povečanje davčne osnove.«

   LP, Data d. o. o.

 • Sina 21. Januarja 2017 - 13:25 Odgovori

  Kaj pa brezposelni,ki so bili sedaj zavarovani po partnerju?

  • Monika Kern 23. Januarja 2017 - 12:50 Odgovori

   Spoštovani, z zdravstvenega ministrstva sporočajo: V času, ko oseba pridobi pravico do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje s strani centra za socialno delo (socialno ogrožene osebe, ki so upravičene do denarne socialne pomoči), obveznost plačila zdravstvene storitve preide na državo kot sedaj. Država sedaj povrne približno 50.000 osebam, ki so socialno ogrožene, razliko za doplačila za zdravstvene storitve. Lep pozdrav, Data d. o. o.

 • TATJANA K 22. Januarja 2017 - 13:51 Odgovori

  Kako pa s temi ljucmi…kj nimajo nobenega dohodka…sedaj so bili zavarovzni po zakoncu?

  • Monika Kern 23. Januarja 2017 - 12:50 Odgovori

   Spoštovani, z zdravstvenega ministrstva sporočajo: V času, ko oseba pridobi pravico do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje s strani centra za socialno delo (socialno ogrožene osebe, ki so upravičene do denarne socialne pomoči), obveznost plačila zdravstvene storitve preide na državo kot sedaj. Država sedaj povrne približno 50.000 osebam, ki so socialno ogrožene, razliko za doplačila za zdravstvene storitve. Lep pozdrav, Data d. o. o.

 • bernarda birk 24. Januarja 2017 - 11:10 Odgovori

  Pozdrav
  Zanima me na kakšen način bodo plačevali upokojenci…..
  Po položnicah? Kdo jo bo poslal?
  LP, bernarda

  • Monika Kern 24. Januarja 2017 - 12:01 Odgovori

   Spoštovani, z zdravstvenega ministrstva so nam pred nekaj dnevi sporočili, da bodo zdravstveno nadomestilo plačevali tudi upokojenci v skladu z lestvico iz zakona. Osnova za določitev zneska zdravstvenega nadomestila je letni dohodek upokojenca, ki vključuje njegove dohodke, ki se po zakonu, ki ureja dohodnino, štejejo za dohodke in niso oproščeni dohodnine. Za pokojnine iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja v Sloveniji se šteje pokojnina, obdavčljiva v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino, obrutena s koeficientom, določenim na podlagi povprečne stopnje davkov in prispevkov, ki jo za potrebe izračuna pokojninske osnove na podlagi zakona, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje, določi minister, pristojen za finance.
   Naknadno so nam z ministrstva sporočili še, da bo “verjetno najprimernejši način poravnavanja obveznosti, bodisi preko trajnih pooblastil pri banki ali izplačevalcu dohodka, za upokojence pa bo to izvrševal Zavod RS za pokojninsko in invalidsko zavarovanje”.

   Upam, da ste dobili želene odgovore.

   Lep pozdrav, Data d. o. o.

 • bernarda birk 25. Januarja 2017 - 11:13 Odgovori

  Pozdravljeni
  Žal še ne razumem….Bo znesek plačeval Zavod RS za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ali upokojenci iz neto pokojnine, ki jo dobivamo na račun…..

  Hvala in lp, Bernarda

 • Natalia Golob 8. Februarja 2017 - 12:22 Odgovori

  spoštovani
  bodo zdravstvene zavarovalnice Adriati.Triglav.Vzajemna avtomatično ukinile odtegljaje za dodatna zavarovanja ali bomo morali koristniki paziti na to? in kdaj bo to stopilo v veljavo?

 • tea tronkar 7. Novembra 2017 - 9:23 Odgovori

  Pozdrav.

  Sem razumela prav, da nezaposlene osebe, ki nimajo klasične oblike zaposlitve, jim torej nihče ne plačuje prispevkov, niso prijavljene na Zavoda za zaposlovanje in ne prejemajo denarne socialne pomoči, ne morejo biti več obvezno zdravstveno zavarovane? V tem primeru, kako bodo prišli do zdravszvenega zavarovanja, če ne morejo biti zavarovani? V prelodgu zakona piše naj se t.i. prostovoljni zavarovanci, zavarujejo pri zavarovalnicah. MAr je veljavna taka oblika zavarovanja, če se ukinja dopolnilno zavarovanje?

  Najlepša hvala.

  • Manca Borko Grimšič 9. Novembra 2017 - 9:58 Odgovori

   Pozdravljeni, zavarovanje nezaposlenih oseb ostaja enako, kot je bilo do sedaj. Če pa bo uvedeno nadomestilo, o katere pišemo v prispevku Pozor, prihaja še zdravstveno nadomestilo!, bo zanje podobno kot obvezno zavarovanje urejeno tudi to. Če potrebujete bolj konkretne informacije za specifičen primer, nam prosim pišite na [email protected] za svetovanje. Lep pozdrav, Manca Borko Grimšič, Data d. o. o.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja