Go to Top

Na voljo subvencije za start-upe

Objavljen je letošnji razpis P2 – Spodbude za zagon inovativnih podjetij. Gre za nepovratna sredstva, s katerimi bodo lahko mlada inovativna podjetja s potencialom rasti razvijala produkt in vstopila na trg. Posamezno podjetje lahko dobi do 54 tisoč evrov subvencije.

>>> Bi poslovali na podlagi normiranih odhodkov? Kaj  to pomeni in ali se vam konkretno izplača, se pozanimajte na izobraževanju Na kaj moram biti pozoren kot normiranec?.

Ste sveži normiranec in niste povsem prepričani kakšne so vaše obveznosti?

Kdo lahko dobi subvencije?

Subvencije lahko koristijo mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so se registrirala pri pristojnem organu oziroma sodišču v obdobju od 1. 1. 2017 do vključno 15. 3. 2018.

Izpolnjevati morajo še naslednje pogoje:

 • razvijajo inovativne (nove) proizvode, procese ali storitve ter se na inovativen način odzivajo na zahteve trga ter rešujejo problem kupcev;
 • ponujeni proizvodi ali storitve morajo biti tržno naravnani;
 • so ustanovljena v Republiki Sloveniji in imajo sedež podjetja na enem izmed programskih območij Vzhodne ali Zahodne kohezijske regije;
 • se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge;
 • bodo v vlogi izkazala zaprto finančno konstrukcijo;
 • podjetje ni v težavah (poravnane obveznosti do države, ni v prisilni poravnavi, stečaju, likvidaciji, …).

Rok za prijavo na razpis je 20. april 2018.

Ocenjevanje vlog

Vloge bodo ocenjene na podlagi teh meril:

subvencije

 • dosežene točke na DEMO dnevu v okviru predselekcijskega postopka tekmovanja Start:up Slovenija 2018;
 • višina osnovnega kapitala oziroma višina podjetnikovega kapitala oziroma višina zadružnega kapitala na dan 31. marca 2018;
 • inovativnost;
 • strategija trženja in pretežni prodajni trg;
 • reference in zaposlenost lastnikov v podjetju.

>>> Katera so ključna načela uspešne prijave na razpis?

Podjetje bo dobilo največ 54.000 evrov

Posamezno podjetje lahko dobi največ 54 tisoč evrov subvencije v treh izplačilih.

 1. Za kritje stroškov, nastalih od 1.9.2017 do 31.7.2018, v višini do 10.000 evrov.
 2. Za kritje stroškov, nastalih od 1.8.2018 do 31.1.2019, v višini do 12.000 evrov.
 3. Za kritje stroškov, nastalih do 1.2.2019 do 28.2.2020, v višini do 32.000 evrov.

>>> Ste ravnokar opravili postopek za ustanovitev podjetja? Obiščite Abecedo poslovanja in spoznajte vse obveznosti podjetnika!

Ste sveži podjetnik brez izkušenj z vodenjem poslov? Ali veste kakšne so vaše nove obveznosti? Znate izstaviti račun?

Za kaj se lahko porabi denar?

Upravičeni stroški so:

 • stroški opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev (nakup nove opreme) ter stroški investicij v neopredmetena sredstva (nakup programske opreme);
 • stroški storitev zunanjih izvajalcev (stroški mentoriranja, testiranja, programiranja, intelektualne zaščite, izdelave prototipov);
 • stroški informiranja in komuniciranja, če so nastali od 1. februarja 2019;
 • stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom;
 • posredni (operativni) stroški, ki so povezani z neposrednimi aktivnostmi projekta.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja