Go to Top

O konkurenčni klavzuli

Kadar delavec pri svojem delu ali v zvezi z delom pridobiva tehnična, proizvodna ali poslovna znanja in poslovne zveze, lahko delavec in delodajalec v pogodbi o zaposlitvi dogovorita o prepovedi opravljanja konkurenčne dejavnosti po morebitnem prenehanju delovnega razmerja.

Na kratko o konkurenčni klavzuliKonkurenčna klavzula lahko traja največ dve leti po prenehanju pogodbe o zaposlitvi. Če konkurenčna klavzula onemogoča pridobitev zaslužka primerljivega delavčevi prejšnji plači, mu mora delodajalec za ves čas spoštovanja prepovedi mesečno izplačevati nadomestilo.

Denarno nadomestilo za spoštovanje konkurenčne klavzule se mora določiti s pogodbo o zaposlitvi in znaša mesečno najmanj tretjino povprečne mesečne plače delavca v zadnjih treh mesecih pred prenehanjem pogodbe o zaposlitvi.

Ključno pri obravnavi konkurenčna klavzule je dejstvo, da mora biti le-ta izražena v pisni obliki drugače se šteje da ni dogovorjena.

Konkurenčna klavzula je opredeljena v členih 40. do 42. Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1, Ur.l. RS št. 21/2013) s spremembami in dopolnitvami.

Vir: Zakon o delovnih razmerjih

Želite v svojem podjetju angažirati novo osebo,  pa ne razmišljate o pogodbi o zaposlitvi za novega »sodelavca«, ampak bi z osebo radi sodelovali na drug način? Potem je seminar Poznate vse oblike dela in zaslužka ter njihovo obdavčitev? kot naročen za vas!

Pripravil: Gašper Meden


Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja