Go to Top

Mobing – sprejmite ustrezne ukrepe

Mobing na delovnem mestu predstavlja sovražno komunikacijo, ki je usmerjena proti posamezniku s strani enega ali več sodelavcev. Če delodajalec ne sprejme ustreznih preventivnih ukrepov, mu grozi globa. Poskrbite za sprejem ustreznih dokumentov in aktov že ob ustanovitvi podjetja. Za ureditev internih aktov kontaktirajte naše pravne strokovnjake na 01 6001 528 ali [email protected].

Izračunajte si plačo!

Potrebujete zanesljivo računovodstvo

Sabina Dimnik, DataSabina Dimnik, Data

Kaj je mobing?

Mobing na delovnem mestu je običajno sistematične narave in je storjen načrtno. Zanj je značilno zlasti, da žrtev zaradi sodelavcev in/ali nadrejenih utrpi neznosen psihični pritisk, delovno okolje pa zanjo postane sovražno. Traja lahko krajše ali daljše časovno obdobje in ne vključuje kratkotrajnih konfliktov med sodelavci, ki so do neke mere naravni.

Pravna podlaga, ki opredeljuje mobing

Mobing prepoveduje tako Kazenski zakonik kot tudi Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1). Mobing se sicer uporablja tudi za označitev spolnega ali drugega nadlegovanja na delovnem mestu. Spolno nadlegovanje je kakršna koli oblika neželenega verbalnega, neverbalnega ali fizičnega ravnanja ali vedenja spolne narave z učinkom ali namenom prizadeti dostojanstvo osebe.

Pravna podlaga prepovedi spolnega in drugega nadlegovanja ter trpinčenja na delovnem mestu – mobinga, je opredeljena v določbi 7. člena Zakona o delovnih razmerjih.

Preberite še: Jubilejna nagrada

 Obveznosti delodajalca

S pravilnikom o preprečevanju trpinčenja na delovnem mestu lahko delodajalec mobing zelo natančno opredeli in v njem tudi navede ukrepe za preprečevanje, odpravljanje in obvladovanje primerov nasilja, trpinčenja, nadlegovanja in drugih oblik psihosocialnega tveganja na delovnih mestih.

Tak pravilnik je obvezen za vse pravne osebe in samostojne podjetnike, ki zaposlujejo. Da mora delodajalec sprejeti ukrepe za preprečevanje, odpravljanje in obvladovanje primerov nasilja, trpinčenja, nadlegovanja in drugih oblik psihosocialnega tveganja na delovnih mestih, pa določa tudi Zakon o varnosti in zdravju pri delu.

Kako zavarovati svoje zaposlene

Med obveznostmi delodajalca na področju mobinga ZDR-1 določa dolžnost delodajalca (47. člen), da zagotavlja takšno delovno okolje, v katerem noben delavec ne bo izpostavljen spolnemu in drugemu nadlegovanju ali trpinčenju s strani delodajalca, predpostavljenih ali sodelavcev.

Poleg tega, da zavaruje svoje zaposlene, tudi prepreči morebitne očitke o krivičnem obravnavanju ali diskriminaciji zaposlenih.

ustanovitveni akt

Delodajalca lahko doleti globa

Če delodajalec ne sprejme predpisanih preventivnih ukrepov za preprečevanje neželenih oblik vedenj in komunikacije, mu lahko kazen izrečeta tako delovni inšpektor, kot tudi inšpektor za varnost in zdravje pri delu. Globa za delodajalca lahko znaša od 2000 eur pa vse do 40.000 eur.

Imate dodatna vprašanja? Za ponudbo za pravno svetovanje se obrnite na naše pravne strokovnjake na telefon na 01 6001 528 ali e-mail [email protected] 

Drugi uporabniki bloga so prebrali še:

  1. Dodatek za delovno dobo
  2. Minulo delo
  3. Regres za upokojence 2021
  4. Dodatni dnevi dopusta
  5. Amortizacija osnovnih sredstev

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja