Go to Top

Minimalna plača bo zaposlenim ostala kljub izvršbam

Ministrstvo za pravosodje je pripravilo Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju (Predlog ZIZ-K). Predlog zakona odpravlja pomanjkljivosti trenutno veljavne ureditve in uresničuje ustavno načelo socialne države, med drugim bo po novem onemogočena izvršba na neto minimalno plačo.

Minimalna plača v letu 2015

Minimalna plača bo zaposlenim ostala kljub izvršbamMinimalna bruto plača za delo s polnim delovnim časom od 1. januarja 2015 dalje znaša 790,73 €. Več o tem smo pisali že tukaj.

Kalkulator za izračun plače

Spremembe zakona o izvršbi in zavarovanju

Spremembe so namenjene lajšanju položaja ljudi z nizkimi dohodki in temeljijo na primerih iz prakse. Doslej se je namreč dogajalo, da so banke za stroške izvršbe prejemnikom denarne socialne pomoči zaračunavale tudi več kot 30 evrov. Tako so najrevnejši ostajali brez pomembnega dela denarne socialne pomoči, ki je namenjena golemu preživetju. Po novem predlogu zakona bodo prejemniku npr. denarne socialne pomoči, varstvenega dodatka, otroškega dodatka ipd. ti prejemki v celoti ostali.
Banke bodo sicer  še naprej lahko zaračunavala nadomestila, le poplačati se iz prejemkov, ki so iz izvršbe izvzeti ne bo mogla, saj so to prejemki, ki so namenjeni golemu preživetju. Če oz. ko bo dolžnik prejel kak drug dohodek (ki ni izvzet iz izvršbe), se bo banka lahko poplačala.
Po novem je iz izvršbe izvzet tudi veteranski dodatek – nanj se lahko z izvršbo poseže le v primeru izvršbe zaradi neplačevanja zakonite preživnine. Iz izvršbe bodo izvzete oskrbnine in enkratni prejemki ob prvi namestitvi otroka v rejniško družino. Zvišuje se tudi znesek, ki mora dolžniku ostati tudi v primeru izvršbe in mora biti v višini neto minimalne plače. Slednje pomeni tudi izpolnitev zaveze iz aktualnega Socialnega sporazuma.

Po trenutno veljavnem zakonu varovani znesek glede na višino bruto minimalne plače, letos postavljene pri 790,73 evra, znaša 553,51 evra, po novem pa naj bi dosegel 600,95 evra. Predlog zakona namreč predlaga zvišanje varovanega zneska, ki mora ostati po izterjavi tako imenovanih navadnih terjatev, s 70 na 76 odstotkov bruto minimalne plače.

Varovani znesek pri izterjavi tako imenovanih privilegiranih terjatev (preživnine) bo ostal pri 50 odstotkih bruto minimalne plače.

Menite, da si za svoje delo zaslužite višje plačilo? Različne oblike dela prinašajo različne obdavčitve. Za več informacij o oblikah dela in zaslužkih obiščite seminar Poznate vse oblike dela in zaslužka ter njihovo obdavčitev?

Prijava na izobraževanje

Pripravila: Anja Grahek


Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja