Go to Top

Kazalniki uspešnosti poslovanja so uporabni tudi za majhne

Kazalniki uspešnosti poslovanja

Kazalniki uspešnosti poslovanja prikazujejo ali strategija podjetja prispeva k boljšemu finančnemu stanju in situaciji podjetja v poslovnem svetu. Kazalniki uspešnosti poslovanja pomagajo vodstvu, da sistematično spremlja poslovanje podjetja in ga ustrezno usmerja v želeno smer.

Informativni izračun plač

V nadaljevanju smo pripravili seznam in opis finančnih kazalnikov. Zajeti so kazalniki uspešnosti poslovanja, ki prikazujejo uspešnost poslovanja podjetja. Najpogostejši kazalniki uspešnosti poslovanja, ki so v uporabi so:

  • EBIT Dobiček iz poslovanja
  • EBITDA Dobiček iz poslovanja pred amortizacijo oziroma dobiček pred obrestmi in davki
  • ROA Donosnost premoženja oziroma dobičkonosnost sredstev
  • ROE Donosnost lastniškega kapitala
  • ROR Dobičkonosnost prihodkov oziroma zahtevana donosnost
  • EVA Ekonomska dodana vrednost
  • g Rast prodaje oziroma stopnja rasti
  • CIF Ustvarjanje denarnih pritokov oziroma pritok denarja

Vas zanima kako odpreti s.p. ali d.o.o.?

Dobiček iz poslovanja (EBIT)

Dobiček iz poslovanja ali EBIT spada med kazalniki uspešnosti poslovanja ključen, ker nam pokaže kako je podjetje poslovalo v določenem obdobju pri svojih dejavnostih. Dobiček iz poslovanja imenujemo tudi operativni dobiček ali operativni zaslužek oziroma poslovni izid iz rednega delovanja.

Dobiček iz poslovanja je preprosto rečeno razlika med poslovnimi prihodki in poslovnimi odhodki. Če so poslovni odhodki večji kot prihodki, potem govorimo o izgubi oziroma, da je EBIT negativen.

EBIT = poslovni prihodki – poslovni odhodki (stroški)

računovodsko svetovanje

Dobiček iz poslovanja pred amortizacijo oziroma dobiček pred obrestmi in davki (EBITDA)

EBITDA = dobiček iz poslovanja (EBIT) + amortizacija

Gre za enega izmed osnovnih pokazateljev poslovne uspešnosti podjetja zato je med kazalniki uspešnosti poslovanja zelo pogost. Upošteva predpostavljeno naravo amortizacije kot računovodske kategorije. Amortizacija je namreč zgolj računovodski poseg in kot takšen nima nobenega vpliva na denarni tok podjetja, zato se pri izračunavanju EBITDA prišteva nazaj k dobičku iz poslovanja. Dobiček iz poslovanja pa izključuje tudi učinke financiranja, izrednih dogodkov ter drugih nedenarnih računovodskih posegov.

Prevoz na delo in povračilo stroškov po novi Uredbi

Donosnost premoženja oziroma dobičkonosnost sredstev (ROA)

ROA = čisti dobiček / sredstva

Gre za kazalnik, ki prikazuje, kako uspešno je podjetje v povezavi z njegovimi celotnimi sredstvi. Večja, kot je vrednost kazalnika, uspešnejše je poslovanje podjetje. Gre za prikaz učinkovitosti menedžmenta pri uporabi sredstev za generiranje dobičkov. Ti kazalniki uspešnosti poslovanja običajno banki služijo pri analizi podjetij, katerim posojajo denar.

Donosnost lastniškega kapitala (ROE)

ROE = čisti dobiček / kapital

Ta finančni kazalnik se meri na podlagi razmerja čistega dobička in lastniškega kapitala. Prikazuje, koliko dobička lahko podjetje ustvari glede na vire, ki mu jih zagotavljajo njegovi delničarji. Rečeno drugače, koliko denarnih enot je ustvarila ena denarna enota kapitala. Ob zmanjšanju kapitala se običajno donos na kapital povečuje. Tovrstni kazalniki uspešnosti poslovanja se lahko »umetno« povečajo s kakšnimi odpisi ali odkupi lastnih delnic.

Informativni izračun za normirance

Dobičkonosnost prihodkov oziroma zahtevana donosnost (ROR)

Pri temu gre za finančni kazalnik, ki prikazuje izgubo oziroma dobiček posamezne investicije v določenem obdobju.

Ekonomska dodana vrednost (EVA)

EVA med kazalniki uspešnosti poslovanja pripomore za izračun neto dobička podjetja, ki je zmanjšan za primerno vrednost vseh oportunitetnih stroškov celotnega kapitala, investiranega v podjetje. Ekonomsko dodana vrednost je povezana z merjenjem produktivnost podjetja, ki na neposreden način izpostavi načine, kako bi bilo mogoče izboljšati učinkovitost poslovanja podjetij.

Želite registrirati s.p.?

Rast prodaje oziroma stopnja rasti (g)

Kot kazalniki uspešnosti poslovanja se uporabljajo tudi ti kazalniki, ki se izračunavajo na letni ravni in prikazujejo stopnjo povečane rasti prodaje oziroma količino izdelkov ali storitev posameznega podjetja.

Ostanite na tekočem: Prijavite se na e-novice

Ustvarjanje denarnih pritokov oziroma pritok denarja (CIF)

Zadnji finančni kazalnik, ki ga tokrat omenjamo, pa prikazuje pritok denarja, ki ga je podjetje prejelo zaradi poslovanja, investiranja in financiranja.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja