Go to Top

Kateri podatki se štejejo za poslovno skrivnost?

Podjetje, ki si želi imeti trdne temelje in si zagotoviti gospodarsko rast, se mora uspešno prilagajati trgu, na kateremu se vsakodnevno pojavljajo nove tehnologije. Ravno rastoča uporaba digitalnih tehnologij  in ostrejša svetovna konkurenca sta dva izmed razlogov za krajo poslovnih skrivnosti. Glede na številne študije je bilo v preteklih desetih letih eno od petih podjetij v EU tarča poskusa kraje poslovnih skrivnosti. Leta 2013 je 25 odstotkov podjetij poročalo o vsaj enem primeru protipravne pridobitve informacij, leta 2012 le  18 odstotkov.

Kateri podatki se štejejo za poslovno skrivnost?Poslovne skrivnosti niso isto kot patenti in pravice intelektualne lastnine, denimo avtorske pravice in blagovne znamke, saj ne morejo pripadati samo enemu podjetju. Tekmeci si seveda prizadevajo razviti podobne izdelke in storitve, vendar pa ima lastnik poslovne skrivnosti to prednost, da je rešitev razvil prvi. Pravna zaščita zaupnih informacij se med državami EU zelo razlikuje, nekatere celo nimajo posebnih predpisov o tem, zato si oškodovana podjetja le stežka pomagajo s sodišči, saj pogosto ne poznajo pravil v drugi državi EU.

V Sloveniji je v Zakonu o gospodarskih družbah  (ZGD-1H) je določeno,  da se za poslovno skrivnost štejejo podatki, za katere tako določi družba s pisnim sklepom. S tem sklepom morajo biti seznanjeni družbeniki, delavci, člani organov družbe in druge osebe, ki morajo varovati poslovno skrivnost. Za poslovno skrivnost štejemo različne informacije od tehnološkega znanja do komercialnih podatkov – informacije o strankah, raziskave trga, poslovni načrti

Varovanje poslovne skrivnosti ureja Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1), ki določa, da delavec
ne sme izkoriščati za svojo osebno uporabo ali izdati tretjemu delodajalčevih poslovnih skrivnosti, ki
jih kot take določi delodajalec, in ki so bile delavcu zaupane ali s katerimi je bil seznanjen na drug
način. Prav tako določa, da se za poslovno skrivnost štejejo tudi podatki, za katere je
očitno, da bi nastala občutna škoda, če bi zanje zvedela nepooblaščena oseba. Delavec je v tem
primeru odgovoren, če je vedel ali bi moral vedeti za tak značaj podatkov.

Za več informacij s področja gospodarskega prava se lahko obrnete na naše pravne svetovalce.

Vir: zakonodaja.com

Pripravila: Anja Grahek

 


Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja