Go to Top

Kako pripraviti letno poročilo?

Letno poročilo morajo na AJPES oddati gospodarske družbe, samostojni podjetniki, zadruge, nepridobitne organizacije in društva. Čas oddaje letnih poročil se hitro približuje.

koledar porocanjaVsi zgoraj našteti subjekti morajo oddati letno poročilo v naslednjih dveh mesecih. Gospodarske družbe in samostojni podjetniki morajo oddati letno poročilo 3 mesece po koncu poslovnega leta za zagotovitev javnosti podatkov oziroma do konca meseca marca za namene državne statistike.

Letno poročilo je sestavljeno iz poslovnega in obveznega računovodskega poročila. Poslovni del vsebuje uvodno predstavitev, dosežke, vizijo, strategijo, podatke o prodaji in marketingu, analiza upravljanja, poročilo o kapitalu, organizacijsko strukturo in še mnogo več.

Računovodski del vsebuje bilanco stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz denarnih tokov in izkaz gibanja kapitala.

Posameznik ga lahko pripravi sam ali pa za to zadolži strokovnjake. Če sami vodite svoje enostavno knjigovodstvo in potrebujete več znanja pri priprav zaključne bilance, vam lahko pri tem pomagamo. Razložili vam bomo teoretični del priprave letnih poročil, z vsemi pravnimi podlagami ter prav tako praktično prikazali, kako pripraviti zaključno bilanco.

Kljub temu marsikdo ne želi izgubljati dragocenega časa in živcev za pripravo letnih poročil, zato vam lahko pomagamo tudi v tem primeru z našimi računovodskimi storitvami.

Pripravila M. Guček

Pridružite se nam na naši Facebook strani s klikom na gumb [hr]

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja