Go to Top

Kako do večjega števila žensk na vodilnih položajih?

Na vodilnih delovnih mestih le počasi prihaja do sprememb. V upravnih odborih najpomembnejših delniških družb EU je samo 14 % žensk, v primerjavi z 12 % leta 2010. In predsednice uprave v EU štejejo samo 3 %, kar je približno enako kot dve leti poprej.

Kako do večjega števila žensk na vodilnih položajih?Evropejci so mnenja, da bi morali to neravnotežje popraviti. Po nedavni raziskavi skoraj vsak deveti anketiranec meni, da bi morale biti ženske enako zastopane na vodilnih mestih v podjetjih (seveda ob enakih kvalifikacijah). Vsak tretji pa se zavzema za sprejem zakonodaje o uravnotežni zastopanosti moških in žensk v upravah družb.

Če imajo ženske možnost dostopa do vodilnih mest jih to spodbuja, da vstopajo na trg dela in na njem ostanejo, kar pomeni večjo zaposlenost žensk in boljše izkoriščanje njihovega znanja in spretnosti.

Več žensk na vodilnih položajih bi povečalo konkurenčnost Evrope. Študiji, ki sta jih pripravili svetovalni podjetji McKinsey in Ernst & Young sta ugotovili, da so podjetja, kjer je razmerje med ženskami in moškimi bolj uravnotežno bolj donosno.

Lansko leto je Evropska komisija spodbudila javna podjetja, da se prostovoljno zavežejo, da bodo v svojih upravah povečala delež žensk na 30 % do leta 2015 in na 40 % do leta 2020.

Samo 24 podjetij v Evropi se je odločilo za uresničevanje tega cilja. Komisija zdaj preverja druge možne ukrepe. Z javnim posvetovanjem naj bi ugotovila ali lahko stori še več – določi kvote na primer.

Francija, Belgija, Italija, Nizozemska in Španija že imajo zakone, ki določajo kvote za uprave družb, Danska, Finska, Grčija, Avstrija in Slovenija pa predpise o enaki zastopanosti žensk v upravah državnih podjetij.

Posvetovanje se je začelo na dan EU enakega plačila 5. marca, ki opozarja na dejstvo, da za enako delo ženske zaslužijo manj kot moški.

Spletno posvetovanje bo potekalo do 28. maja 2012. Izražena mnenja bo Komisija uporabila pozneje letos pri pripravi predlogov za izboljšanje ravnotežja med spoloma v upravnih odborih družb.

Vir: Evropska komisija

Kategorije Kadri Podjetništvo

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja