Go to Top

Hostel je lahko ob porastu turizma v državi prava podjetniška ideja!

Hostel ali mladinsko prenočišče ali katere druge nizkocenovne akomodacije, komurkoli povrnejo drobne spomine letovanj in avantur iz mladosti, med tem ko za nekoga, ki ima ogledano pravo lokacijo za tak nastavitveni objekt, tudi izredno zanimivo in razburljivo poslovno priložnost. Torej v kolikor imate idejo ureditev takega objekta in se znate tržiti preko spleta, se le podučite o tej ideji.

Informativni izračun plače

Hostel in njegova registacija

Preden odprete hostel morate registrirati tudi primerno pravno-organizacijsko obliko. Za hostel je primerno registrirati s.p. ali tudi d.o.o. ter v nekaterih primerih tudi društva ali celo status sobodajalca ali opravljati dejavnost kot dopolnilno dejavnost na kmetiji. Pri zadnjih ostajajo tudi določene omejitve glede občasnosti opravljanja dejavnosti in števila sob ali ležišč v ponudbi.

Se poigravate z idejo o svojem poslu?

Na VEM točki Data lahko ustanovite d. o. o. ali pa se odločite za ustanovitev s. p..

Postopek je enostaven in brezplačen. Pri njem je pomembno predvsem to, da pravilno izberete dejavnosti, s katerimi se boste v vašem podjetju ukvarjali.

In ne pozabite: dober računovodja je pametna naložba.

 

Nastanitev gostov v obratu, kot je hostel, zahteva izpolnitev določenih pogojev …

Za hostel morate izpolnjevati minimalni tehnični pogoji za prostore, opremo in naprave ter nuditi minimalen obseg storitev glede na kategorizacijo obrata. Zahtevano je tudi izpolnjevanje navodil iz varnosti in zdravja pri delu, požarne varnosti in vodenje ustreznih evidenc. To vključuje tudi beleženja prijave in odjave gostov.

Za hostel je potrebno pridobiti uporabno dovoljenje. Vlogo za to dovoljenje lahko podjetnik odda na Upravni enoti ali Ministrstvu za infrastrukturo in prostor.

Hostel je lahko ob porastu turizma v državi prava podjetniška ideja!Minimalni pogoji za prostore, opremo in naprave za hostel zahtevajo sobe za nastavitev in te morajo vsebovati omare in stranišča. Pogoji se tudi opredeljujejo glede velikosti postelj ureditve prostorov za pripravo in strežbo jedi, pijač in drugih prostorov, kot so umivalnice in podobno.

Hosteli ali mladinski domovi niso zavezani k kategorizaciji (IYHF). V kolikor pa izpolnjujejo pogoje za posamezno vrsto nastanitvenega obrata, ki se obvezno kategorizira, pa se lahko kategorizirajo v tej vrsti nastavitvenega obrata. Za hostel tako tudi velja, da mora svoje goste prijaviti policiji. To lahko uredijo preko t.i. »elektronskega sistema policije za prijavo gostov pri gostiteljih, ki nimajo registrirane dejavnosti«, na podlagi Zakona o prijavi prebivališča (ZPPreb-1).

Če hostel nudi gostinske storitve, potem mora izpolnjevati tudi pogoje za te!

V kolikor hostel nudi tudi hrano ali pijačo, mora izpolnjevati tudi pogoje glede zagotavljanja varnosti živil. Zakon o gostinstvu (ZGos) narekuje te pogoje in ureja sprejem gostov ter povezane zahteve po nudenju nočitve z zajtrkom, minimalen sprejem gostov najmanj 12 ur na dan, imenovanje kontaktne osebe, ki je dosegljiva 24 ur na dan, varna hramba ključev in ostalih vrednostnih predmetov ipd. Zahtevano je nuditi tudi telefon za zunanje klice, posredovanje sporočil ipd.

Pravne storitve za delodajalce

Čistoča in urejenost

Urejenost sob je tudi lahko pod drobnogledom inšpekcije. Tako je tudi zakonsko zahtevano čisto posteljno perilo, menjava perila najmanj 1-krat tedensko in brisač vsak drugi dan oz. po potrebi. Posebne ureditve se nanašajo tudi na ureditev jedilnic. Po Zakonu o gostinstvu (ZGos) morajo primerno biti urejene tudi zunanje površine gostinskega obrata. Določen in prijavljen pa mora biti obratovalni čas gostinskega obrata in ta mora biti tudi primerno označen. Cene gostinskih storitev morajo biti tudi čitljivo napisane v obliki cenika. Ta mora biti postavljen na vidnem mestu v vseh prostorih, kjer se te storitve nudijo.

Informativni izračun dohodnine

Ustanavljate s.p. ali d.o.o.? Pri nas je to enostavno - rezervirajte si termin na 01 600 1530

Rok Gros, DataRok Gros, Data

Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (ZZUZIS) tudi polaga zahteve glede zagotavljanja varnosti živil. Tako mora hostel, ki nudi tudi gostinsko dejavnost, organizirati tudi notranji nadzor. Ta mora biti skladen s predpisi vzpostavljen na osnovah HACCP sistema. V takem primeru mora tudi nosilec živilske dejavnosti mora obrat registrirati pri Zdravstvenem inšpektoratu Republike Slovenije ZIRS – Uradu za varno hrano RS (UVHVVR).

Za skupne dnevne prostore je zahtevana tudi ureditev in opremljenost s TV sprejemniki in dnevnim časopisjem.

Tudi za hostel velja omejitev prodaje in nudenja alkoholnih pijač in omejitev uporabe tobačnih izdelkov. Tako morajo tudi pridobiti dovoljenje za prodajo tobaka, tobačnih in povezanih izdelkov.

Pravna podlaga:

  • Zakon o gostinstvu (ZGos)
  • Zakon o prijavi prebivališča (ZPPreb-1)
  • Pravilnik o kategorizaciji nastanitvenih obratov
  • Pravilnik o prijavi in odjavi gostov
  • Pravilnik o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost
  • Pravilnik o načinu vpisa sobodajalcev v Poslovni register Slovenije

Pripravil: Rok Gros

SPOT

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja