Go to Top

Honorarno delo: kako urediti plačilo?

Honorarno delo je dobra priložnost za večji prihodek in tudi dober test za novo poslovno idejo. Pazite le, da boste razmerje z naročnikom svojih storitev uredili v skladu z zakonodajo.

Za občasna ali kratkotrajna dela lahko fizična oseba sklene avtorsko ali podjemno pogodbo, razmislite pa tudi, ali bi naročeno lahko opravljali kot osebno dopolnilno delo. Morda bo honorarno delo čez čas preraslo v poslovno priložnost – na naši VEM točki boste lahko hitro in brezplačno odprli s. p.

Finančne in organizacijske prednosti ter slabosti samozaposlitve.

S pomočjo našega kalkulatorja lahko enostavno izračunate svoj neto dohodek, če delate preko avtorske ali podjemne pogodbe.

Honorarno delo z avtorsko pogodbo

honorarno deloAvtorska pogodba je urejena v Zakonu o avtorskih in sorodnih pravicah (ZASO), v njem pa ni natančno opredeljeno, kako dolgo se lahko opravlja delo prek tovrstne pogodbe. Z avtorsko pogodbo o naročilu dela se avtor zaveže ustvariti določeno delo in ga izročiti naročniku. Ta pa se zaveže, da bo avtorju za to plačal honorar.

Avtorska dela so individualne intelektualne stvaritve s področja književnosti, znanosti in umetnosti. Kakšna dela lahko opravljate prek avtorske pogodbe, smo že pisali. Avtorska pogodba omogoča dodatna dela zaposlenim, prav tako pa je primerna za študente in brezposelne. Ali se vam avtorska pogodba splača, lahko enostavno izračunate z našim kalkulatorjem. Dohodki, prejeti prek avtorske pogodbe, se štejejo med dohodke iz drugega pogodbenega razmerja.

Podjemna pogodba

Podjemna pogodba pravzaprav zajema vse vrste del, ki ne sodijo med avtorska dela. Sklenjena je za občasna in časovno omejena dela.

Obseg del, ki se lahko izvajajo na podlagi podjemne pogodbe, je zelo širok. Gre tako za umsko kot tudi fizično delo. Predmet podjemne pogodbe je sicer najpogosteje izdelava stvari (gre predvsem za storitve proizvodnega obrtništva pa tudi večjih investicijskih ureditev) oziroma popravilo stvari (obrtniške storitve).

Pri določenih umskih delih pa podjemna pogodba meji na avtorsko pogodbo, saj ima lahko elemente avtorskega dela. Kdaj torej pride v poštev podjemna pogodba in kdaj avtorska, vam lahko svetujejo Datini pravni strokovnjaki.

Osebno dopolnilno delo

Osebno dopolnilno delo lahko opravlja vsak, ki se na upravni enoti vpiše v seznam izvajalcev osebnega dopolnilnega dela AJPES-a. Opravljajo ga lahko tudi prejemniki starševskega nadomestila, študenti in dijaki, starejši od 15-ih let, upokojenci, brezposelni in tujci – če seveda izpolnjujejo pogoje za to vrsto dela.

Po prijavi je potrebno za obdobje, v katerem bo opravljeno osebno dopolnilno delo, kupiti vrednotnico oziroma vrednotnice. Cena vrednotnice, na podlagi katere se opravlja osebno dopolnilno delo, je 9,48 evra. Vrednotnico mora kupiti izvajalec ali naročnik storitev, odvisno od vrste dela.

O delih, ki jih lahko posameznik opravlja kot osebno dopolnilno delo, smo že pisali – podrobno preberite, ker so vrste dela omejene. Tipični primeri so izdelovanje voščilnic, nabiranje in prodaja gozdnih sadežev in pomoč v gospodinjstvu, kot je čiščenje stanovanj.

Vendar pozor: skupni prihodek iz osebnega dopolnilnega dela v enem polletju koledarskega leta ne sme presegati treh povprečnih mesečnih neto plač v RS v preteklem koledarskem letu. Ta znesek je v letošnjem letu 3.186 evrov. Preberite tudi, kakšna je obdavčitev osebnega dopolnilnega dela.

Pozorni morate biti tudi, da pri honorarnem delu, ki preraste v redno sodelovanje, niso prisotni elementi rednega delovnega razmerja, saj morate v tem primeru skleniti pogodbo o zaposlitvi.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja