Go to Top

Gotovinsko poslovanje omejeno na 5000 EUR

Zaradi preprečevanja pranja denarja je Državni zbor omejil prag za gotovinsko poslovanje. Novi prag je določen pri 5000 EUR.

gotovinsko poslovanjeDržavni zbor je sprejel novelo Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja . Meja za gotovinsko poslovanje je bila znižana s 15.000 EUR na 5.000 EUR. Plačila in storitve nad tem zneskom bo mogoče izvršiti le prek nadzorovanih kreditnih in finančnih institucij.

Tako bo omogočen  boljši pregled nad tokovi denarnih sredstev poslovnega subjekta ter iskanje izvora protipravno pridobljene premoženjske koristi in možnost njenega zasega ali odvzema.

Boj proti pranju denarja na mednarodni ravni teži k čim večji omejitvi gotovinskega poslovanja.

Podjetja morajo sicer upoštevati tudi druga pravila za gotovinsko poslovanje. Na eni strani so določena pravila, ko gre za prejeta plačila pa tudi ko gre za plačevanje oziroma za nakazovanje na transakcijske račune.

Pripravila M. Guček

Pridružite se nam na naši Facebook strani s klikom na gumb


Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja