Go to Top

Evidenca o izrabi delovnega časa zaposlenih je zakonska obveza

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

SPIRIT Slovenija, javna agencija Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Evropski sklad za regionalni razvoj

Delodajalca tako Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) kot tudi Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV) zavezuje k temu, da  ustrezno vodi nekatere evidence, med katere spada tudi evidenca o izrabi delovnega časa zaposlenih. Kolektivne pogodbe lahko te zahteve opredeljujejo tudi bolj natančno kot omenjena zakonodaja. Evidenca o izrabi delovnega časa mora vsebovati število opravljenih ur, to evidenco pa mora delodajalec hraniti tudi, ko delavec preneha z delom pri tem delodajalcu.

izobraževanje

Podjetniki med zakoni in inšpektorati

Preverite, kje vas lahko lovi zakonodaja! Pripravljeni morate biti tudi na morebiten obisk inšpekcije!

Več informacij

Delodajalec mora v evidenco o izrabi delovnega časa za posameznega delavca dnevno vpisovati naslednje podatke:

  • podatke o številu ur,
  • skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega z oznako vrste opravljenega delovnega časa,
  • opravljene ure v času nadurnega dela,

Prijava na izobraževanje

  • neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, z oznako vrste nadomestila,
  • neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov z oznako vrste nadomestila,
  • neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače,
  • število ur pri delih na delovnem mestu, za katera se šteje zavarovalna doba s povečanjem, oziroma na katerih je obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, z oznako vrste statusa.

Evidenca o izrabi delovnega časa

Imate Pravilnik o delovnem času?

Pravilnik o delovnem času kot interni akt podjetja sicer ni obvezen, je pa priporočljiv.

Evidentiranje zaposlenih je dandanes po večini urejeno elektronsko.

Poseben poudarek pri evidentiranju velja nameniti tudi natančnosti evidence. Tako je npr. zakonsko določeno, da se mora v delovni čas vštevati priprava na delo, ustrezno določeno pa mora biti tudi vodenje odmorov in počitkov med delovnim časom ter nadur.

Prijava na izobraževanje

Evidenca se hrani tudi po tem, ko delavec preneha z delom

Evidenca o izrabi delovnega časa se začne za posameznega delavca voditi z dnem, ko sklene pogodbo o zaposlitvi, preneha pa z dnem, ko mu preneha pogodba o zaposlitvi.

Evidenca o izrabi delovnega časa zaposlenih je zakonska obveza delodajalca!

Klikni in deli

Dokumenti s podatki o delavcu, ki preneha z delom, se hranijo kot listina trajne vrednosti, ki jo je delodajalec dolžan predložiti na zahtevo pristojnega organa. Ob prenehanju dejavnosti delodajalca pa arhiv podatkov o izrabi delovnega časa prevzame pravni naslednik. Če pravnega naslednika ni, pa arhivsko gradivo prevzame Arhiv Republike Slovenije.

Katere evidence mora voditi delodajalec?

Delodajalci morajo v skladu z zakonodajo poleg evidence o izrabi delovnega časa voditi tudi evidenco o zaposlenih delavcih, evidenco o stroških dela in evidenco o oblikah reševanja kolektivnih delovnih sporov pri delodajalcu.

Imate kadrovsko ali pravno vprašanje? DATINI strokovnjaki na vaša vprašanja odgovarjajo tudi poleti! Rezervirajte si svoj termin na data@data.si ali nas pokličite po telefonu na 01 600 1530.

Prijava na izobraževanje

Pripravila: Bogdana Rejc, Data d. o. o.

Komentarjev (2)

 • P.K. 11. avgusta 2016 - 10:44 Odgovori

  Ali to velja tudi za s.p.?

  • Monika Kern 11. avgusta 2016 - 11:18 Odgovori

   Pozdravljeni,
   zakon velja za vse delodajalce, tako fizične kot pravne osebe ter druge subjekte, ki zaposlujejo delavca na podlagi pogodbe o zaposlitvi.

   Hvala, ker nas spremljate.
   Lep pozdrav, Data d. o. o.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja