Go to Top

Dopust: zakaj podjetje potrebuje pravilnik?

Dopust je področje, za katerega noben zakon ne določa obveznosti internega pravilnika v podjetju. A pravniki z izkušnjami na kadrovskem področju pravilnik o letnem dopustu toplo priporočajo vsem delodajalcem, ki imajo tri ali več zaposlene.

Predlagamo vam, da našim pravnim svetovalcem z izkušnjami na kadrovskem področju zaupate izdelavo pravilnika za svoje podjetje. Tako se boste izognili očitkom zaposlenih o diskriminaciji, hkrati pa zagotovili nemoten delovni proces tudi v obdobju, ko si svoj letni dopust želi koristiti največ delavcev. O odločbi o odmeri letnega dopusta smo že pisali. Za boljšo predstavo pa so naši pravniki pripravili nekaj napotkov za sestavo pravilnika.

Ste sveži podjetnik brez izkušenj z vodenjem poslov? Ali veste kakšne so vaše nove obveznosti? Znate izstaviti račun?

Kaj pravi zakon?

Priporočamo, da v pravilniku opredelite dodeljevanje dodatnih dni letnega dopusta.  Zakon o delovnih razmerjih namreč določa samo minimalno število dni dopusta (štiri tedne).« Poleg minimalno 20-ih dni letnega dopusta zakon ne določa dodatnih dni dopusta na delovno dobo.

Pač pa zakon predpisuje najmanj tri dodatne dni letnega dopusta za:

– starejše delavce (nad 55 let – kako dodeliti dopust, če delavec dopolni 55 let po odmeri dopusta, smo že pisali),

– invalide,

– delavce z najmanj 60-odstotno telesno okvaro ter

– delavce, ki negujejo in varujejo otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo v skladu s predpisi, ki urejajo družinske prejemke.

Po en dodaten dan letnega dopusta delavcu pripada za vsakega otroka, ki še ni dopolnil 15 let starosti.

Minimalno 20 delovnih dni dopusta

Interni pravilnik je posebnega pomena, saj za precejšnje število poslovnih dejavnosti ne velja kolektivna pogodba, ki običajno določa dodatne dni dopusta. Seveda pa niti kolektivna pogodba niti interni pravilnik ne moreta dodeliti manj kot zakonsko minimalno določeno število dni dopusta.

Primer iz prakse: 53-letni delavec s številnimi delovnimi zaslugami ima otroke, starejše od 15 let, in 25 let delovne dobe. Po zakonu mu pripada samo 20 minimalno določenih dni dopusta. Zato je smiselno v internem pravilniku opredeliti kriterije za dodeljevanje dodatnih dni dopusta na doseženo delovno dobo, delovno uspešnost in starost.

dopustPravilnik o letnem dopustu naj natančno in v skladu z zakonodajo ter poslovno prakso opredeli kriterije za odločanje o številu dni letnega dopusta. Tako boste prepreči diskriminacijo zaposlenih in očitke delavcev o krivičnosti ali delanju razlik med njimi.

Način koriščenja dopusta

Kaj ima prednost – delovni proces ali želje zaposlenega? Veliko delodajalcev se namreč v poletnih mesecih sreča z zapleti v delovnem procesu, ker želi več zaposlenih hkrati na dopust. So jim res dolžni to omogočiti? Zakon o delovnih razmerjih pravi: »Letni dopust se izrablja upoštevaje potrebe delovnega procesa ter možnosti za počitek in rekreacijo delavca ter upoštevaje njegove družinske obveznosti.«

Prav takim težavam se lahko izognemo s pomočjo pravilnika o letnem dopustu. Priporočamo, da v njem smiselno opredelite koriščenje letnega dopusta na tak način, da delovni proces poteka nemoteno. To ima prednost pred upoštevanjem želja zaposlenih. Na primer, če v oddelku delajo trije zaposleni, mora biti v njem kljub dopustom vedno zagotovljena prisotnost vsaj enega zaposlenega.

Pravilnik naj določi tudi način odobritve dopusta. Recimo: predlog zaposlenega za letni dopust, ki ga ta posreduje svojemu nadrejenemu v odobritev, mora vsebovati soglasje sodelavca, da ga bo v času odsotnosti nadomeščal.

Kako brez nezadovoljstva urediti koriščenje dopustov?

Delodajalcem svetujemo, naj dobro razmislijo, kdaj bi večja odsotnost zaposlenih onemogočila tekoč delovni proces. Zakon določa, da ima delavec pravico izrabiti en dan letnega dopusta na tisti dan, ki ga sam določi. O tem mora obvestiti delodajalca najkasneje tri dni pred izrabo. Za starše šoloobveznih otrok tudi velja, da lahko koristijo en teden dopusta med šolskimi počitnicami. Vendar to niso nujno poletne počitnice.

Če so za podjetje ravno poletni meseci visoka sezona, ko se opravi največ dela, lahko pravilnik določa, da denimo julija in avgusta ni mogoče koristiti dopusta ali pa ga lahko zaposleni koristijo največ en teden. Ali obratno: določi lahko obdobje, ko dela ni veliko in je takrat obvezno koristiti del dopusta. V gradbenih dejavnostih denimo pogosto določijo, da je potrebno del dopusta porabiti do konca marca. V pravilniku je smiselno določiti tudi obdobje kolektivnega dopusta.

Ste ravnokar registrirali svoje podjetje in tako postali podjetnik? Kaj pa zdaj?

Prenos dopusta v naslednje leto

V pravilniku je tudi dobro določiti, koliko dopusta se lahko prenese v naslednje leto. Na primer: v tekočem letu je potrebno koristiti vsaj 10 dni dopusta ali: v naslednje leto se lahko prenese največ 5 dni dopusta.

Glede na potrebe delovnega procesa lahko pravilnik na primer določi, da je potrebno do konca marca koristiti vsaj polovico dopusta. Taka previdnost se obrestuje v primeru odpovedi zaposlenega. Takrat se kaj hitro lahko pojavi motnja v delovnem procesu. Primer iz prakse: delavec, ki odhaja, ima poleg 25 dni letošnjega dopusta še 15 dni lanskega dopusta, ki ga koristi pred odhodom iz podjetja. To pomeni dvomesečno odsotnost.

Izjeme o prenosu dopusta veljajo v primerih daljše bolniške ali porodniške odsotnosti, o čemer smo pisali pred kratkim

Ker je letni dopust namenjen počitku in rekreaciji zaposlenih ter oddihu od delovnih obveznosti, je torej prav, da ga delavci koristijo sproti.

Določanje in koriščenje letnega dopusta je torej obsežna naloga, pri kateri je treba upoštevati vse veljavne pravne akte. Poleg tega se zahteva tudi dobro poznavanje sodne prakse, ki je v preteklosti dala odgovore na nekatere dileme okrog odmere letnega dopusta.

Če pa ste kot zaposleni v dilemi, ali vam je delodajalec pravilno odmeril letni dopust, vam priporočamo, da to za vas preveri naš pravni strokovnjak. Preverite tudi, ali je bil regres izplačan v skladu z zakonom. Za ponudbo za svetovanje nam pišite na data@data.si.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja