Go to Top

Donacija dohodnine – največ Rdečim noskom

Donacija dohodnine je del dohodnine, ki ga davčni zavezanci lahko namenimo v humanitarne namene. Za to se odloči približno tretjina zavezancev.

Finančna uprava RS (FURS) je objavila prejemnike dela dohodnine, ki so ga davčni zavezanci namenili za donacije.

Donacija dohodnine – največ Rdečim noskom

donacija dohodnineVrstni red prvih treh organizacij, ki jim Slovenci na ta način izkažemo največ podpore, je enak kot lani. Slovenci z dohodnino najbolj podpiramo Rdeče noske, saj jim je 15.459 zavezancev lani skupno namenilo 189.797 evrov. Slovenska Karitas bo iz naslova donacij iz dohodnin od 16.355-ih zavezancev prejela skoraj  131.713 evrov. Na tretjem mestu je Sklad 05 – ustanova za družbene naložbe. Od 9.381 podpornikov bodo prejeli 111.871 evrov. Na seznamu jim nato sledijo Zveza prijateljev mladine Slovenije, Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje, Slovenska fundacija za Unicef, Slovensko društvo Hospic, Sonček – Zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije, Europa Donna – Slovensko združenje za boj proti raku dojk in Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov. Prejeli bodo od 71.584 do 27.687 evrov.

Preverite izračun svoje dohodnine za leto 2017. Če ste informativni izračun dobili v drugem svežnju (v prvih dneh junija), imate še do 2. julija čas za vložitev ugovora. Vas zanima, komu ste namenili največ donacij v lanskem letu?

Posameznemu upravičencu, ki je na seznamu, lahko zavezanci namenijo 0,1 odstotka, 0,2 odstotka, 0,3 odstotka, 0,4 odstotka ali 0,5 odstotka dohodnine. Davčni svetovalci v podjetju Data pogosto naletijo na vprašanja zavezancev, kako dolgo velja podana zahteva za namenitev dela dohodnine in kako se zahteva sploh poda.

Donacija dohodnine – izbere jo tretjina

Za namenitev dela dohodnine za donacije za leto 2017 se je odločila slaba tretjina oziroma 461.764 zavezancev, za katere je bil pripravljen informativni izračun dohodnine. Zavezanci so del dohodnine za donacije namenili 5.228-im upravičencem (lansko leto 5.054). Skupen znesek tako namenjenih delov dohodnine je bil 4.599.270 evrov (nekoliko manj kot lani, ko se je nabralo 4.603.843 evrov).

Ste sveži podjetnik brez izkušenj z vodenjem poslov? Ali veste kakšne so vaše nove obveznosti? Znate izstaviti račun?

Podatki so preliminarni, saj temeljijo na podlagi izdanih informativnih izračunov dohodnine. Vsak morebiten ugovor zadrži izplačilo donacij. Sicer bodo prva izplačila iz naslova donacija dohodnine nakazana okrog 15. septembra 2018. Naslednja izplačila si sledijo na tri mesece.

Davčni zavezanci, ki so rezidenti Republike Slovenije, lahko v skladu s 142. členom Zakona o dohodnini do 0,5 odstotka dohodnine namenijo za financiranje splošno-koristnih namenov, reprezentativnih sindikatov ali političnih strank. Za splošno-koristne namene se po zakonu štejejo predvsem humanitarni nameni (vključno z varstvom človekovih pravic), nameni varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, invalidski, dobrodelni, ekološki, kulturni, športni in religiozni nameni.

Velja do preklica

Davčni zavezanci lahko podajo zahtevo za namenitev kadar koli prek sistema eDavki, pisno ali ustno na zapisnik pri davčnem organu. Podatki o namenitvi dohodnine se štejejo za davčno tajnost. Tretjim osebam se smejo razkriti samo na podlagi pisnega soglasja davčnega zavezanca, ki je namenil del dohodnine za donacije.

Zahteva velja do trenutka, ko davčni organ prejme novo zahtevo ali preklic zahteve. Če subjekta, ki je bil na zadnjem objavljenem seznamu upravičencev, v času vložitve zahteve ni na seznamu upravičencev do donacij za leto, za katero se odmerja dohodnina, postane zahteva v delu, ki se nanaša na namenitev temu subjektu, neveljavna.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja