Go to Top

Dodatek za veliko družino 2018

Dodatek za veliko družino 2018 bo v četrtek, 12. aprila, prejelo več kot 22 tisoč slovenskih družin. Zneski ostajajo enaki kot v preteklem letu.

>> Bi odprli podjetje in se samozaposlili? Vse informacije o tem, kako poteka registracija podjetja, dobite na brezplačnem skupinskem svetovanju.

Skupinsko svetovanje bo koristilo vsem, ki želijo razumeti razliko med s.p. in d.o.o. ter spoznati postopke pred, med in po ustanovitvi svojega podjetja.

Dodatek za veliko družino 2018

Poseben dodatek za večje družine je letni prejemek, ki je namenjen družinam s tremi ali več otroki. Ti morajo biti mlajši od 18 let oziroma starši lahko prejemajo dodatek dokler so otroke dolžni preživljati v skladu s predpisi, ki urejajo družinska razmerja (največ 26 let).

dodatek za veliko družino 2018Dodatek za družino s tremi otroki letos znaša 395 evrov, za družino s štirimi ali več otroki pa 480 evrov. Izplača se v enkratnem znesku.

Kot so sporočili z Ministrstva za delo, je bilo lani za dodatek za veliko družino namenjenih 10,87 milijona evrov.

>>> Ne spreglejte tudi drugih novosti na področju starševskega varstva in družinskih prejemkov!

Komu pripada dodatek za veliko družino 2018?

Pravico do dodatka ima eden od staršev, pod naslednjimi pogoji:

  • da ima eden od staršev in otroci skupno stalno prebivališče v Sloveniji in da dejansko živijo v Sloveniji,
  • in da izpolnjuje premoženjski cenzus, ki znaša 659,30 evra na družinskega člana (64 odstotkov povprečnega mesečnega dohodka na družinskega člana).

>>> Če tudi vas mika dodaten zaslužek, se oglasite na našem izobraževanju Zasluži denar s svojim hobijem ali idejo!

Zasluži s svojim hobijem ali idejo

Kako uveljavljati dodatek za veliko družino 2018?

Ob tem na ministrstvu pojasnjujejo, da za vse upravičence do otroškega dodatka, ki ne presegajo cenzusa za dodatek za veliko družino in za vse, ki so v letu 2017 vložili vlogo za uveljavljanje pravice do dodatka za veliko družino center za socialno delo odloči o pravici do dodatka za veliko družino po uradni dolžnosti. To pomeni, da ni treba vlagati posebne vloge.

Tisti starši, ki niso uveljavljali pravice do otroškega dodatka ali jim pravica do otroškega dodatka ne pripada, pa morajo vložiti vlogo za uveljavljanje pravice do dodatka za veliko družino v tekočem letu za tekoče leto.

Če se staršem s tremi otroki v tekočem letu število otrok v družini poveča, so upravičeni do izplačila razlike do dodatka za družine s štirimi ali več otroki. Vlogo morajo vložiti najkasneje do konca leta, v katerem se je število otrok povečalo. Vloge jim ni treba oddajati, če so upravičeni do otroškega dodatka.

>>> Uveljavljanje pravic iz starševskega varstva bo po novem zelo poenostavljeno. Ministrstvo za delo je namreč vzpostavilo avtomatsko povezavo med centri za socialno delo in Finančno upravo RS.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja