Go to Top

Dnevnice – koliko vam pripada?

Pogosto službeno potujete, pa vam ni jasno, kako vam v računovodstvu obračunajo dnevnice? Je znesek vsakokrat drugačen? Tako je tudi prav, višina dnevnice je namreč odvisna od več dejavnikov.

Višino dnevnice si lahko izračunate tudi sami, s pomočjo našega informativnega izračuna. Ta zajema vse dejavnike, ki vplivajo na višino dnevnice. Višino dnevnic boste najlažje izračunali s pomočjo našega spletnega kalkulatorja.

Informativni izračun dnevnice

DnevniceDnevnice so povprečen strošek, ki naj bi ga zaposleni imel s prehrano na službeni poti. Višina se razlikuje predvsem glede na to, ali je pot opravljena po Sloveniji ali v tujini. Odvisna pa je še od trajanja potovanja in plačila zajtrka, če pot vključuje prenočevanje. Preberite, kdaj zaposlenemu pripadajo dnevnice. Pisali pa smo tudi o razlikovanju med službeno potjo in napotitvijo na delo, kar vpliva na obračunavanje potnih stroškov in dnevnic.

Ste pri svojem poslovanju že iskali odgovore na naslednja vprašanja: Kdaj in kako sestavim potni nalog?

Dnevnice za službene poti v Sloveniji

Znesek neobdavčenih dnevnic v Sloveniji je določen v Uredbi o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja. Vrsta oziroma višina dnevnice na službenem potovanju v Sloveniji je odvisna predvsem od dolžine trajanja potovanja. Na izračun vpliva še vključitev zajtrka v prenočevanju.

Višina dnevnice - Slovenija

• dolžina potovanjaznesek v €znesek v €, če je vključen zajtrk
nad 6 do 8 ur7,45
• nad 8 do 12 ur10,689,08
• nad 12 do 24 ur 21,3919,25

To so tudi zneski, do katerega so dnevnice neobdavčene.

Dnevnice vedno pripadajo za celoten čas trajanja službenega potovanja. Izračuna se ga v urah: od dneva in ure začetka potovanja do dneva in ure zaključka. Iz skupnega števila ur potovanja se izračuna število polnih dnevnic (za vsakih 24 ur potovanja). Za preostale ure pa pripada dnevnica nad 12 do 24 ur, nad 8 do 12 ur ali nad 6 do 8 ur.

Zasluži s svojim hobijem ali idejo

Dnevnice za potovanja v tujini

Višino dnevnice za pot v tujino, ki ni obdavčena, je določena z Uredbo o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino. Višina polne dnevnice je od 32 evrov (Albanija, Bosna, Češka, Črna gora, Hrvaška…) do 80 dolarjev (za Japonsko). Delna dnevnica za potovanje v tujino, ki traja od 10 do 14 ur, znaša od 24 evrov do 48 evrov za potovanje v Moskvo. Za pot na Japonsko znaša 60 dolarjev. Pustimo ob strani vprašanje, kako prispeti na Japonsko in nazaj v 14-ih urah in v tem času še opraviti kak služben sestanek.

Če imate v prenočevanju vključen zajtrk ali brezplačno zagotovljeno tudi ostalo prehrano, je dnevnica nižja. Zajtrk jo zniža za 10 odstotkov. Če je na službenem potovanju v tujino v celoti zagotovljena brezplačna prehrana, se za pokritje morebitnih drugih stroškov prizna le 20 odstotkov pripadajoče dnevnice. Za brezplačno prehrano se štejejo trije obroki za odsotnost nad 14 do 24 ur, dva obroka za odsotnost nad 8 do 14 ur in en obrok za odsotnost nad 6 do 8 ur. Kot plačana prehrana se štejejo tudi obroki, zagotovljeni na letalu.

Na poti shranjujte račune

Pisali smo že, da povračilo stroškov za službeno potovanje v tujino poleg dnevnice in povračilo stroškov za prenočišče zajema tudi povračilo stroškov prevoza, parkirnine in vseh drugih stroškov. Če so seveda vezani na opravljanje službenih nalog na službenem potovanju! Vendar pozor: priložiti morate račune za vsakega od stroškov!

Delodajalec vam je torej dolžan povrniti stroške morebitnega prenočevanja na službenem potovanju. Tudi ti stroški se ne vštevajo v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja. To velja vse do višine dejanskih stroškov za prenočevanje, a le, če je to ustrezno dokumentirano s potnim nalogom in z računi.

Potrebno je poudariti, da omenjeni uredbi določata samo zgornje zneske povračil stroškov in pogoje, pod katerimi se ti zneski ne vštevajo v davčno osnovo. Pravice delavcev pa opredeljujejo kolektivne pogodbe.

Prvo pravilo: pravilno izpolnjen potni nalog

Prvo pravilo za ustrezno obravnavo stroškov na službeni poti je pravilno izpolnjen potni nalog. Potni nalog je namreč dokazilo, da je bila službena pot dejansko opravljena. Finančni inšpektorji so ob nadzoru potnih nalogov izredno natančni. Vabljeni na seminar, kjer vas naučimo, kako pravilno izpolniti potni nalog.

Potni stroški, torej tudi dnevnice, morajo biti izplačane na TRR. Obstajajo pa tudi izjemni primeri, ko je dovoljeno izplačilo v gotovini.

Komentarjev (4)

 • Karmen Živko 13. Junija 2018 - 17:32 Odgovori

  Pozdravljeni!
  Zanima me, v kakšnem času mora bit izplačana dnevnica za službeno pot v tujino (javni sektor)
  Hvala in lep pozdrav

  • Data, d.o.o. 27. Junija 2018 - 10:44 Odgovori

   Spoštovana ga. Živko, hvala za vaše vprašanje. V skladu s 131. členom Zakona o delovnih razmerjih se tako plača kot tudi povračila stroškov v zvezi z delom (torej tudi dnevnice) izplačajo najkasneje 18 dni po preteku plačilnega obdobja. Plačilno obdobje pa ne sme biti daljše od enega meseca. Če je plačilni dan dela prost dan, se plača izplača najkasneje prvi naslednji delovni dan. Seveda morajo biti vsi obračuni (potni nalogi ipd.) pravočasno pripravljeni. Za podrobnejše pravno svetovanje nam pišite na data@data.si in poslali vam bomo ponudbo. Lep pozdrav, Data d.o.o.

 • Nina Bec 20. Junija 2019 - 15:24 Odgovori

  Pozdravljeni,

  zanima me ali lahko delodajalec zniža ceno dnevnice npr. Moskva (64€) na 42€ in opravičiti to, da imajo interno v kolektivni pogodbi podjetja sprejeto nižjo ceno dnevnice za Moskvo? Delodajalec je nudil samo prenočišče in nobene hrane. Odsotnost večdnevna.

  Hvala za odgovor.

  • Data d.o.o. 24. Junija 2019 - 12:37 Odgovori

   Spoštovani,

   zahvaljujemo se vam za vaše vprašanje.

   Ponudimo vam lahko svetovanje pri naši pravni službi, katere pravniki so med drugim strokovnjaki za delovno pravo. Za vas bodo preverili, kakšno dnevnico bi morali prejeti. Za ponudbo za svetovanje nam pišite na data@data.si ali nas pokličite na 01 6001 528.

   Lep pozdrav,

   DATA d. o. o.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja