Go to Top

Delovna razmerja: največ kršitev v gradbeništvu

Raven spoštovanja pravic delavcev še ni na želeni ravni, v poročilu za preteklo leto ugotavlja Inšpektorat RS za delo (IRSD). Inšpektorji so poostreno nadzorovali tudi delovna razmerja, kjer so največ kršitev ugotovili v gradbeništvu, gostinstvu in trgovini.

V letu 2017 so inšpektorji za delo opravili 14.541 inšpekcijskih pregledov, ugotovili 29.513 različnih kršitev in na podlagi tega izdali 10.534 različnih ukrepov. Izrekli so za nekaj več kot 3 milijone evrov glob.

>>> O obveznostih podjetnika, ki zaposluje delavce, med drugim govorimo tudi na brezplačnem izobraževanju Podjetnik sem – kaj pa zdaj?. Pridružite se nam!

Ste ravnokar registrirali svoje podjetje in tako postali podjetnik? Kaj pa zdaj?

Delovna razmerja so še vedno problematična

Delovna razmerja so eno izmed področij, na katerih število ugotovljenih kršitev od leta 2008 vztrajno narašča. Omenjenega leta so inšpektorji zaznali 5.466 kršitev, lani pa 11.363.

IRSD še vedno največ kršitev ugotovi na področju plačila za delo in drugih prejemkov iz delovnega razmerja. Gre za neizplačilo plače in zamujanje pri izplačilu plače, neizplačilo dodatkov za delo v posebnih pogojih dela, ki izhajajo iz razporeditve delovnega časa (nočno, nadurno delo), neizplačilo oziroma zamujanje pri izplačilu regresa za letni dopust.

>>> Regres 2018: Kdaj in v kakšni višini mora biti izplačan?

V letu 2017 so inšpektorji ugotovili kar 6.064 kršitev glede plačila za delo. Med njimi so najbolj izstopale kršitve v zvezi s plačilnim dnem ter (ne)izplačilom regresa za letni dopust.

Na drugo mesto po številu kršitev na področju delovnih razmerij se uvrščajo kršitve v zvezi z zaposlovanjem v širšem smislu (1.732). Tem pa sledijo kršitve glede evidenc na področju dela in socialne varnosti (1.152). Na tretjem mestu pa se nahajajo kršitve glede delovnega časa ter zagotavljanja odmorov in počitkov (733).

>>> Delovni čas: Delavec ne sme delati več kot 56 ur na teden

Delovna razmerja, oziroma pravice, ki iz njega izhajajo, so bile sicer največkrat kršene v gradbeništvu: (1.999 kršitev), gostinstvu (1.328 kršitev) in trgovini  (943 kršitev).

Varnost in zdravje največkrat kršena na gradbiščih

Inšpektorji v nadzorih ugotavljajo, da se večina delodajalcev še vedno ne zaveda, da so oni odgovorne osebe na področju varnosti in zdravja pri delu. Preveč se zanašajo na zunanje strokovne delavce, ki pri večini opravljajo naloge s tega področja.

>>> Delodajalec je dolžan zagotoviti vsem svojim delavcem teoretično in praktično usposabljanje za varno opravljanje dela. Izvajamo ga tudi pri nas.

V skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) je delodajalec dolžan zagotoviti vsem svojim delavcem, tudi študentom in dijakom, usposabljanje iz varstva in zdravja pri delu.

Inšpektorji so tako kot v zadnjih nekaj letih najpogosteje ugotavljali kršitve glede izjave o varnosti z oceno tveganja. Izpostavljajo, da je najbolj zaskrbljujoče dejstvo, da je delodajalcem najpomembnejše, da si pridobijo dokazila o usposabljanju. Vsebina in strokovnost izvedenega usposabljanja pa za številne ni pomembna.

delovna razmerja

Lani so sicer na področju varnosti in zdravja pri delu inšpektorji ugotovili največ kršitev v naslednjih dejavnostih:

  • gradbeništvo (24,5 %),
  • predelovalne dejavnosti (18,4 %),
  • trgovina (12,6 %),
  • gostinstvo (10,8 %).

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja