Go to Top

Če ste popoldanski s. p., prispevkov ne boste plačevali dvakrat

Popoldanski s. p. se v pravni obliki, ki omogoča poslovanje, od običajnega s. p. ne razlikuje. Obe obliki samozaposlitve imata enake obveznosti in odgovornosti, pri popoldanskem s. p. pa velja, da jim prispevke plača njihov delodajalec in v tem primeru ne gre za dvojno plačevanje prispevkov. Če imate navadni s. p., morate vse prispevke poravnati sami.

Še vedno niste prepričani, če bi namesto popoldanskega s. p. raje imeli kar navadnega? Pridite po brezplačni nasvet!

izobraževanje

Skupinsko svetovanje pred registracijo podjetja

Preden registrirate podjetje, vam brezplačno svetujemo o tem, kaj se vam bolj splača!

Več informacij

Popoldanski s. p. in dvakratno plačilo prispevkov

S pojmom popoldanski s.p. označujemo zavezanca, ki opravlja dejavnost kot postranski poklic in je obvezno zavarovan iz drugega naslova (iz delovnega razmerja). Osebe, ki so v delovnem razmerju, so obvezno zavarovane in upravičene do pravic, ki izhajajo iz tega zavarovanja. Te osebe so zavarovane tudi za primer poškodbe pri delu in s prispevki za obvezno zavarovanje se krije tudi riziko poškodbe pri delu, ki ga opravljajo v okviru delovnega razmerja, so pojasnili na Finančni upravi RS (Furs).

Prijavite se na izobraževanje!

popoldanski s. p.Kdor opravlja dejavnost kot postranski poklic, je obvezno zavarovan za invalidnost in smrt, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni in za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni, nastale pri opravljanju te dejavnosti. Prispevke plačuje v pavšalnih zneskih. Ob nastanku zavarovalnega primera pri opravljanju te dejavnosti je oseba upravičena do pravic, ki izhajajo iz tega zavarovanja.

V teh primerih torej ne gre za dvakratno plačilo prispevkov, saj plačilo prispevkov iz delovnega razmerja pokriva poškodbe, nastale pri delu, ki ga opravljajo na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi, plačilo pavšalnih prispevkov iz naslova opravljanja dejavnosti kot postranskega poklica pa poškodbe, nastale pri opravljanju te dejavnosti, še pojasnjujejo na Fursu.

Kdor opravlja dejavnost kot postranski poklic, ne plačuje dvojnih prispevkov.

Klikni in deli

Kako je s pokojninsko dobo?

Na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ) so pojasnili, da se po načelih vzajemnosti in solidarnosti, na katerih temelji sistem obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja, prispevki za posameznega zavarovanca vplačani v sorazmerju s prejemeki, taka pa je tudi višina pravic iz tega zavarovanja. Osnove so določene z Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2).

»Izjema od opisanega pravila je plačevanje prispevkov za posebne primere zavarovanja, ki se plačajo v pavšalnih zneskih, ki jih določi zavod. To velja za večino zavarovancev iz 20. člena ZPIZ-2, ne velja pa za zavarovance, ki so zavarovani za posebne primere na podlagi opravljanja dela v okviru drugega pravnega razmerja (zavarovanci iz druge alineje prvega odstavka 20. člena ZPIZ-2),« pojasnjujejo na ZPIZu.

Omenjeni 20. člen ZPIZ-2 določa posebne primere zavarovanja, na podlagi katerega so navedene osebe obvezno zavarovane za primer invalidnosti in smrti v primeru poškodbe pri delu ali poklicne bolezni pri opravljanju navedene dejavnosti oziroma organizirane aktivnosti. Namen posebnih primerov zavarovanja je zavarovanje za tveganja invalidnosti in smrti, ki sta posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni in bi se osebam, ki to delo opravljajo, lahko pripetile pri opravljanju tega dela. Obdobje takšnega zavarovanja se ne upošteva v pokojninsko dobo (in posledično ne vpliva na odmerni odstotek), v primeru zavarovalnega primera pa se pravice zavarovancu priznajo ob pogoju plačanih prispevkov.

V 20. člen so vključeni tudi popoldanski samostojni podjetniki, ob njih pa še druge kategorije zavarovancev (del kmetov, dijaki in študenti, zaporniki, osebe, ki opravljajo osebno dopolnilno delo …).

Morda vas zanima tudi:

Komentarjev (8)

 • Bojana Beović 2. Junija 2016 - 9:21 Odgovori

  Spoštovani,

  ob plačevanju pavšalnih prispevkov se mi poraja vprašanje: ali se bodo prispevki za SPIZ poznali pri izračunu pokojnine?

  Lep pozdrav,

  Bojana Beović

  • Manca Borko Grimšič 2. Junija 2016 - 9:32 Odgovori

   Pozdravljeni, prispevki, ki jih v obliki pavšala plačuje popoldanski s. p. se delno res stekajo v pokojninsko blagajno, vendar zakon določa, da vam zaradi njih ne pripada več pravic, drug del pa se steka v zdravstveno blagajno, za primere, če pri opravljanju popoldanske dejavnosti zbolite ali se poškodujete.
   Lep pozdrav, Data d. o. o.

 • Puppis Lucija 12. Septembra 2017 - 13:23 Odgovori

  Pozdravljeni, imam popoldanski s.p. in plačujem vsak mesec ZZ 33,24€ IN ZPIZ 33,01€. A delam prav, ali ne? Sem v rednem delovnem razmerju, kjer mi firma to že vse plačuje? Hvala za odgovor

  Lucija

  • Manca Borko Grimšič 12. Septembra 2017 - 14:09 Odgovori

   Pozdravljeni, kot popoldanski s. p. morate plačevati pavšalne prispevke za pokojninsko in za zdravstveno zavarovanje, ne glede na to, da vam podjetje, kjer ste zaposleni, prispevke že plačuje. Če teh ne bi imeli plačanih kot redno zaposleni, sploh ne bi mogli imeti popoldanskega s. p., ampak bi se lahko samo v celoti samozaposlili. Pri teh stvareh vam lahko pomaga tudi naš računovodski servis, za več informacij o obveznostih samozaposlenih pa lepo vabljeni tudi na naš seminar Prednosti in slabosti samozaposlitve in Podjetnik sem – kaj pa zdaj?. Lep pozdrav, Manca Borko Grimšič, Data d. o. o.

 • Franci B. 5. Februarja 2020 - 14:16 Odgovori

  Pozdravljeni,
  kot popoldanski (normirani) s.p. imam spletno trgovino.
  V primeru bolezni, pri svojem rednem delodajalcu uveljavljam bolniško odsotnost.
  Na kakšen način (in pri kom) lahko uveljavim pravice iz ZZ, za katerega vsak mesec plačujem pavšalne prispevke (v višini cca 35 eur)?
  Hvala za odgovor.
  Franci

  • Tjasa Dobnik 6. Februarja 2020 - 12:03 Odgovori

   Pozdravljeni.

   Zahvaljujemo se vam za vprašanje. Iz naslova popoldanskega s.p. ne morete uveljavljati teh pravic.

   Lep pozdrav,
   DATA d.o.o.

 • Franci B. 17. Februarja 2020 - 8:10 Odgovori

  V čem je potem smisel plačevanja teh prispevkov in zakaj se le-te sploh plačuje?

  • Tjasa Dobnik 3. Marca 2020 - 15:16 Odgovori

   Pozdravljeni.

   Zahvaljujemo se vam za vprašanje, ki pa se nanaša na članek iz leta 2016, v katerem vse informacije niso več relevantne. V vmesnem času je prišlo do sprememb. Svetujemo vam, da se udeležite katerega izmed naših seminarjev, na primer: Skupinsko svetovanje, Hobi ideja…, kjer boste lahko pridobili najnovejše informacije.

   Lep pozdrav,
   DATA d.o.o.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja