Go to Top

Če imate priglašeno osebno dopolnilno delo, lahko svoje izdelke ali storitev oglašujete

Spraševali ste nas, če lahko kot oseba, ki ima priglašeno osebno dopolnilno delo, oglašujete svoje izdelke ali storitev. Ker ste kot opravljalec osebnega dopolnilnega dela (ODD) vpisani v register, ki ga vodi Agencija za javnopravne evidence in storitve (Ajpes) in morate o svojih prihodkih iz naslova ODD poročati, to pomeni, da delo opravljate pravno formalno, zato se tudi oglašujete lahko brez skrbi.

izobraževanje

Podjetniki med zakoni in inšpektorati

Veste, kdaj se kakšno delo šteje za delo na črno? In v katerih malenkostih vas bo lovila inšpekcija? Pridite na seminar!

Več informacij

Po vpisu v register Ajpes lahko osebe, ki imate priglašen ODD, pričnete tudi z oglaševanjem svojih izdelkov oziroma storitev. Če oglašujete pred vpisom v register oziroma pogojev za opravljanje dejavnosti nimate, se to smatra za nedovoljeno oglaševanje, opravljanje dela pa za delo na črno.

Če imate priglašeno osebno dopolnilno delo, lahko svoje izdelke ali storitev oglašujeteZadnje pomeni, da pravna oseba ali tuj pravni subjekt, ki je pravna oseba, opravlja dejavnost, ki ni določena v ustanovitvenem aktu, oziroma če samozaposlena oseba ali tuj pravni subjekt, ki je samozaposlena oseba, opravlja dejavnost, ki ni vpisana v register, ali nima z zakonom predpisanih listin o izpolnjevanju pogojev za opravljanje te dejavnosti.

Prijava na izobraževanje

Tudi ODD mora o svojih prihodkih poročati

Izvajalec osebnega dopolnilnega dela mora Finančni upravi RS (Furs) polletno poročati o doseženem prihodku iz naslova osebnega dopolnilnega dela, in sicer:

  • do 10. julija v tekočem koledarskem letu za prvo polletje tekočega koledarskega leta oziroma
  • do 10. januarja v naslednjem koledarskem letu za drugo polletje preteklega koledarskega leta.

Prijava na izobraževanje

Polletna omejitev prihodkov pri izvajanju osebnega dopolnilnega dela je 3.039,69 evra.  Podrobnosti si lahko preberete tudi v Kolikšna je omejitev prihodkov za osebe, ki opravljajo osebno dopolnilno delo.

Evidenca o doseženih prihodkih

Za namen preverjanja doseganja prihodka davčna uprava vodi evidenco o doseženem prihodku iz naslova osebnega dopolnilnega dela. Evidenca vsebuje naslednje podatke:

  • osebno ime in davčno številko posameznika, ki opravlja osebno dopolnilno delo;
  • osebno ime ali firmo in naslov zavezanca za plačilo prispevka za osebno dopolnilno delo;
  • znesek prihodka;
  • obdobje, v katerem je bil prihodek dosežen.

Podatki iz evidence se uporabljajo za nadzor izpolnjevanja pogojev za osebno dopolnilno delo, za poročanje zaradi uveljavljanja pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter zdravstvenega zavarovanja v skladu s tem zakonom in za davčni nadzor.

Prijava na izobraževanje

Ali lahko kot oseba, ki ima priglašeno osebno dopolnilno delo (ODD) oglašujete svoje izdelke ali storitev? Lahko, saj ste vpisani v register pri Ajpesu.

Klikni in deli

Spomnimo, cena za vrednotnico je od septembra dalje za šest centov višja. Več si lahko preberete tukaj.

Registracija podjetja na VEM točki DATA je brezplačna, hitra in enostavna. Svoj termin si lahko zagotovite na [email protected] ali na telefonu 01 600 1530.

Prijava na izobraževanje

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja