Go to Top

Ustanovitev podjetja

Kdo ima prepoved ustanovitve podjetja?

Pri postopku registracije s.p in pri preverjanju družbenikov ob ustanovitvi d.o.o., se v sistemu VEM preverja status ustanoviteljev podjetja torej nosilca/ev dejavnosti pri s.p. in družbenikov družb (d.o.o.). V kolikor ima FURS podatek, da so bodoči podjetniki dolžniki, se na VEM zablokira postopek registracije in takemu podjetniku se nato iz sistema pošlje obvestilo FURS-a, kaj je narobe. Kdo ima prepoved ustanovitve podjetja? was last modified: 8 septembra, 2015 by Data d.o.o.

Bi odprli popoldanski s.p.?

V času, ko novoustanovljeni FURS poostreno opravlja nadzor nad delom na črno  se poraja veliko vprašanj o registraciji popoldanskega s.p. oziroma dopolnilne dejavnosti. Za vas v članku povzemamo najbolj temeljne informacije oziroma odgovore na vprašanja, kot so kdo lahko registrira dopolnilno dejavnost (popoldanski s.p.) in kdo ne ter sam postopek. Bi odprli popoldanski s.p.? was last modified: 20 maja, 2015 by Data d.o.o.

Dejavniki za uspeh majhnih podjetij

Vodenje manjšega podjetja postaja zaradi pozitivnih lastnosti vse bolj oprijemljiva želja vsakega posameznika, ki si želi priložnosti, da postane sam svoj šef in ustvarja delovna mesta. Ne glede na privlačnost omenjenega, pa se mora zavedati tudi tega, da posledice neuspeha v veliki večini nosi sam.  Dejavniki za uspeh majhnih podjetij was last modified: 8 decembra, 2017 by Data d.o.o.

Ali poznate razlike med pridobitno in nepridobitno dejavnostjo?

Društva ter druge podobne organizacije (npr. zavodi in fundacije) naj bi prvotno bila ustanovljena za namene opravljanja t.i. nepridobitne dejavnosti, vendar se tekom poslovanja včasih pojavijo potrebe po storitvah ali dobavah blaga, ki sodijo v pridobitno dejavnost. Kakšna je torej razlika? Ali poznate razlike med pridobitno in nepridobitno dejavnostjo? was last modified: 5 marca, 2015 by Data d.o.o.

Kako bodoči podjetnik pridobi izjavo?

Po ZGD-1H (Zakonu o gospodarskih družbah) mora samostojni podjetnik, ki ni lastnik objekta na poslovnem naslovu, ob vpisu ali prijavi za vpis spremembe poslovnega naslova, priložiti overjeno izjavo lastnika objekta, da dovoljuje poslovanje na tem naslovu. V kolikor se bodoči samostojni podjetnik dogovori, da bo naslov s.p. prijavil na objektu, katerega ni lastnik, mora na registracijo na VEM točko nujno s seboj prinesti overjeno izjavo lastnika nepremičnine. Podjetnik in lastnik nepremičnine, kjer Nadaljuj z branjem

Prenos podjetja na družinskega člana

Zgodi se, da otroci podjetnika, ko npr. končajo šolanje ali pa se starši želijo upokojiti, želijo od staršev prevzeti del dejavnosti podjetja ali pa celotno podjetje. Pri tem ni nikakršnih ovir ali bistvenih razlik. Prenos podjetja na družinskega člana was last modified: 16 januarja, 2018 by Data d.o.o.

Izplačilo dobička v d.o.o.

O družbi z omejeno odgovornostjo (d.o.o.) in družbenikih ter njihovih obveznostih in pravicah smo v preteklosti že pisali, poudarek pa je bil predvsem na pravnem vidiku. V tokratnem članku pa vam v preprosti tabeli ponazarjamo izplačilo dobička v d.o.o., upoštevajoč vse obdavčitve. Pričetek uporabe podatkov, podanih v spodnji tabeli, je nastopil sicer s 01.01.2013. Da vam prihranimo naporno branje čez nešteto vrstic, vam spodaj dopolnjeno s konkretnimi številkami podajamo razpredelnico, Nadaljuj z branjem

Ustanovitev zavoda

Zavod je organizacija, ki se ustanovi za opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja, znanosti, kulture, športa, zdravstva, socialnega varstva, otroškega varstva, invalidskega varstva, socialnega zavarovanja ali drugih dejavnosti. Pri tem je bistveno, da cilj opravljanja dejavnosti ni pridobivanje dobička. Ustanovijo ga lahko tako fizične osebe kot tudi podjetja. Ustanovitev zavoda was last modified: 14 aprila, 2015 by Data d.o.o.

Študent, dijak in registracija s.p.

Nekateri pogumneži dobijo podjetniški zagon že v študentskih ali celo dijaških letih. Le-ti se morajo kljub vsej mladostni energiji in inovativnim idejam poleg poslovnega sveta spopasti in predvsem spoznati še s posebej urejeno zakonodajo na tem področju. Ta je določena z  Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ali ZPIZ-2, ki je v veljavi od 1.1.2013). Študent, dijak in registracija s.p. was last modified: 13 aprila, 2015 by Data d.o.o.

Sprememba dejavnosti podjetja

Sprememba dejavnosti ni na področju podjetništva nobena novost, sploh če upoštevamo nagel tehnološki in vedno nove potrebe kupcev. Podjetniki tako želijo spremeniti dejavnost ali pa preprosto dodati novo k obstoječi. Sprememba dejavnosti podjetja je nadvse preprosta, vendar pa morate tudi v tem primeru upoštevati pogoje za opravljanje nove dejavnosti. Katere vrste dejavnosti poznamo? Ločiti je potrebno regulirane in neregulirane dejavnosti. Tretji sklop predstavljajo še obrtne dejavnosti. Vse dejavnosti so navedene v Standardni Nadaljuj z branjem

Kaj velja za poslovanje z gotovino

V članku si lahko preberete, kaj zakonodaja določa glede poslovanja z gotovino. Koliko gotovine imate lahko v blagajni, če ste d.o.o. ali s.p.? Kaj je potrebno storiti s plačilom v gotovini in kako se plačuje za blago in storitve? Kaj velja za poslovanje z gotovino was last modified: 5 marca, 2015 by Data d.o.o.

Samostojni podjetniki in prispevki za socialno varnost

Kot je razvidno iz samega naslova, je govora o prispevkih samostojnih podjetnikov (torej tistih, ki nimajo plače) za socialno varnost za tekoči mesec. Plačati jih je potrebno na vplačilne račune proračuna (FURS), podatke o obračunu pa posreduje prek sistema eDavki. Samostojni podjetniki in prispevki za socialno varnost was last modified: 5 marca, 2015 by Data d.o.o.