Go to Top

Božičnica je lahko tudi v letu 2019 NEOBDAVČENA!

Božičnica bo tudi letos neobdavčena do višine 100 % zadnje znane povprečne mesečne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji. Bodo tudi tisti delodajaci, ki izplačujejo minimalne plače, letos svojim zaposlenim izplačali božičnico?

Še eno koledarsko in s tem povečini tudi poslovno leto se bliža koncu. Ponovno je torej čas za oceno poslovne uspešnosti in nagrajevanje zaposlenih.

Informativni izračun dohodnine 

Božičnica je zakonsko urejena 

Zakon o delovnih razmerjih in drugi relevantni predpisi pojma »božičnica« ne poznajo. Božičnica je torej zgolj pogovorni izraz, formalno pa gre za dodatek oziroma del plače za poslovno uspešnost delodajalca. Izplačilo božičnice  je torej vezano na doseganje dobrih poslovnih rezultatov podjetja, v katerem ste zaposleni.

Zakon o delovnih razmerjih določa, da je plača delavca sestavljena iz osnovne plače, dela plače za delovno uspešnost in dodatkov. Kot sestavni del plače pa opredeljuje tudi plačilo za poslovno uspešnost, če je le-to dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi.

Izplačilo božičnice mora biti v denarju. Opredeljeno je kot sestavni del plače, mora biti izplačan v denarju. Zakon namreč določa, da mora biti plača vedno v denarni obliki.

 

Na podlagi določb Zakona o dohodnini (ZDoh-2se izplačilo božičnice ne obdavči do višine 100 % povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji. Če delodajalec izplača višji znesek dodatka, bo ta obdavčen, a le tisti del, ki presega znesek povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji.

Božičnica je lahko neobdavčena

Potrebujete nasvet s področja delovnega prava? Pošljite povpraševanje!

Manja Veličkovič, univ. dipl. prav., DataManja Veličkovič, univ. dipl. prav., Data

Božičnica je lahko neobdavčena, a le pod določenimi pogoji. Da bi se izognili plačilu davka, morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji, določeni z davčno zakonodajo:

  1. pravica do izplačila mora biti določena v internem aktu delodajalca ali kolektivni pogodbi, ki zavezuje delodajalca,
  2. izplačilo mora biti vezano na poslovno uspešnost delodajalca, zato je potrebno določiti kriterije in merila za izplačilo, kamor sodijo tudi merila in kriteriji v zvezi s poslovnimi rezultati delodajalca,
  3. dodatek se izplača le enkrat letno in vsem upravičenim zaposlenim hkrati,
  4. pravico do izplačila imajo vsi delavci, ki izpolnjujejo vnaprej predpisane kriterije. To sicer ne pomeni, da so prav vsi delavci upravičeni do dodatka oziroma da so vsi delavci upravičeni do absolutno enakega zneska. Pomembno je namreč le, da so kriteriji in merila za izplačilo določeni enotno za vse zaposlene, torej da del plače prejmejo vsi delavci, ki izpolnjujejo pogoje, ki so vnaprej določeni in znani.

Kaj pa prispevki za socialno varnost?

ZDoh-2 ne posega na področje obračunavanja in plačila prispevkov za socialno varnost. Od celotnega zneska dodatka za poslovno uspešnost je tako potrebno obračunati in plačati prispevke za socialno varnost. Prispevke je potrebno obračunati na dan izplačila dodatka ter oddati poročilo na obrazcu REK-1.

Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na [email protected].

Morda vas zanima tudi:

  1. Sprememba pogodbe o zaposlitvi iz določenega v nedoločen ča
  2. Koliko dni dopusta potrebujete za 16 prostih dni v decembru 2019
  3. Dodatek za nočno delo – ali je enak za vse?
  4. Minimalna plača z novim letom višja!
  5. Bruto – neto plača

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja