Go to Top

Bolniška odsotnost: vam v tem primeru pripada krizni dodatek?

Bolniška odsotnost, dopust, čakanje na delo od doma so lahko le nekateri izmed razlogov za odsotnost delavca. Ali takšnemu zaposlenemu, ki mu je bila odrejena bolniška odsotnost, pripada krizni dodatek, ki ga je določal že PKP2, po novem pa se ga lahko uveljavlja tudi iz naslova PKP7, ki ga je Državni zbor sprejel 29. decembra 2021.

Informativni izračun plače

PKP7 določa, da ste kot delodajalec dolžni svojim zaposlenim izplačati krizni dodatek ob decembrski plači. Ni vam povsem jasno, katerim zaposlenim dodatek pripada? Ali so do njega upravičeni tudi delavci, ki jim je odrejena bolniška odsotnost? Za vse nejasnosti se lahko vedno obrnete na našo pravno službo za pravno svetovanje. Pišite jim na [email protected].

Vas zanima kako odpreti s.p. ali d.o.o.?

Katerim delavcem pripada krizni dodatek?

Krizni dodatek žal ni predviden za vse zaposlene, ki v času izrednih razmer delajo. Iz ukrepa bodo izključeni zaposleni pri:

Potrebujete pravni nasvet? Pošljite povpraševanje!

Manja Veličkovič, univ. dipl. prav., DataManja Veličkovič, univ. dipl. prav., Data

  • neposrednih in posrednih uporabnikih državnega proračuna,
  • neposrednih in posrednih uporabnikih občinskih proračunov in
  • tujih diplomatskih predstavništvih in konzulatih, mednarodnih organizacijah, predstavništvih mednarodnih organizacij ter institucijah, organih in agencijah Evropske unije v Republiki Sloveniji.

Subvencioniranje skrajšanega delovnega časa do 30. 6. 2021

Krizni dodatek se obeta zaposlenim, ki v času epidemije delajo in njihova zadnja izplačana mesečna plača ne presega določenega zneska, tj. dvakratnika minimalne plače.

Za katere mesece delavcem pripada krizni dodatek in do kakšnega zneska so upravičeni?

  • Krizni dodatek pripada delavcem za mesec december.
  • Delavcu pripada celotni znesek kriznega dodatka v višini 200 evrov za mesec december, če je opravljal delo vse dni v mesecu po razporejenem delovnem koledarju.
  • Ni pomembno, ali delavec delo opravlja na sedežu delodajalca ali dela od doma.
  • Krizni dodatek je oproščen plačila vseh davkov in prispevkov.

PKP7 je potrjen: kaj prinaša podjetjem?

Bolniška odsotnost: ali delavcu, ki mu je odrejena bolniška odsotnost, pripada krizni dodatek?

Bolniška odsotnost je vsaka odsotnost z dela zaradi bolezni, kot je na primer covid-19, poškodb na delu in drugih zdravstveno upravičenih razlogov (na primer skrb za bolnega družinskega člana).

  • Če je delavcu odrejena bolniška odsotnost, je skladno s PKP7 upravičen do sorazmernega dela kriznega dodatka. Če je delavcu veljala bolniška odsotnost nekaj dni, ostale dni v mesecu pa je delal, je upravičen do sorazmernega deleža. Če mu je bolniška odsotnost odrejena cel mesec in ni delal, do dodatka ni upravičen.
  • Sorazmerni krizni dodatek ne pripada delavcu le v primeru, da mu je odrejena bolniška odsotnost, temveč tudi v primeru, ko izrablja letni dopust ali je na čakanju na delo od doma, toda le nekaj dni v mesecu.

Pravni nasvet

Druga odsotnost (zaradi na primer praznika dela): ali takšnemu delavcu pripada krizni dodatek?

PKP7 določa, da delavcu pripada dodatek za prazničen in drugi dela prost dan, določen z zakonom, če bi na ta dan dejansko delal.

Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na [email protected].

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja