Go to Top

Birokracija – lahko pričakujemo spremembe?

Birokracija je pojem, ki ima pogosto slabšalni pomen. Uradniško poslovanje je namreč pogosto preveč formalistično in za posameznike ter podjetja preveč zamudno in zapleteno. Da bi podjetjem in posameznikom olajšali formalne obveznosti, je Vlada RS nedavno sprejela predlog zakona o debirokratizaciji. Spremembe se pričakujejo tudi na področjih vročanja sklepov in pošte, dela na črno in socialne kapice.

Informativni izračun plače

Birokracija naj bi bila zaradi novega zakona manj neprijazna

S predlaganim zakonom o debirokratizaciji naj bi birokracija postala prijaznejša tako posameznikom kot podjetjem. Z zakonom se posega v 20 veljavnih zakonskih predpisov, številne obstoječe predpise pa se razveljavlja. Zakon o debirokratizaciji bi tako razveljavil več kot 200 zakonov in podzakonskih predpisov, sprejetih na njihovi podlagi, ki se več ne uporabljajo.

Potrebujete zanesljivo računovodstvo

Sabina Dimnik, DataSabina Dimnik, Data

Novosti in spremembe, ki jih prinaša zakon o debirokratizaciji

Poglejmo zgolj nekaj najvidnejših sprememb oziroma novosti, ki naj bi jih prinesel novi zakon. Da bo birokracija pri poslovanju že sedaj nekoliko lažja, pa si lahko pomagate tudi z uporabnimi obrazci. 

Upokojenci, preverite, kolikšen regres vam pripada

Hitrejše in poenostavljeno poslovanje

Z namenom hitrejšega poslovanja posameznikov z uradnimi osebami bodo državljani organom lahko prostovoljno posredovali podatek o mobilni številki in elektronskem naslovu in s tem omogočili hitrejšo komunikacijo.

Določeni uradni dokumenti, predvsem s strani FURS-a, se že vročajo elektronsko, predlog novega zakona pa bo vsaj malo poenostavil tudi osebno vročanje uradne pošte. Pri vročanju uradne pošte se tako ukinja pisanje datuma z besedo na vročilnicah. Omogočeno pa naj bi bilo tudi obveščanje o poslani pošiljki preko sms sporočila.

Tudi pri plačilih s karticami naj bi prišlo do sprememb. In sicer naj pri takšnih plačilih ne bi bilo več potrebno izdajati računov.

Informativni izračun dohodnine

Javni uslužbenci in birokracija

Vročanje različnih sklepov javnim uslužbencem naj bi bilo omogočeno tudi na službeno elektronsko pošto. Natisnjenih izvodov sodnih odločb naj ne bi več overjali z elektronskim podpisom, ukinili pa naj bi tudi letne izjave sodnih izvedencev, tolmačev in cenilcev o ažurnosti njihovih podatkov.

Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije naj bi se spremenil tako, da izjave ponudnika o nepovezanosti s predstojnikom javne osebe ni treba več pridobiti v postopku sklepanja vsake pogodbe, ampak le v primeru koncesije, javno-zasebnega partnerstva in javnega naročila.

Birokracija ter delo in zaposlovanje na črno

Predlog zakona posega tudi v Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno. Tako se kot prekršek in delo na črno ne bo več štelo, če podjetje nima vpisane ustrezne šifre dejavnosti v svojih temeljnih aktih.

Birokracija in uradni register s predpisi

Z novim zakonom se uvaja tudi uradni register, ki bo vseboval vsa uradna prečiščena besedila državnih predpisov. Posamezniki in pravne osebe bodo tako lažje dostopale do vsebine veljavnih zakonov in podzakonskih predpisov.

Pravni nasvet

Socialna kapica za plače nad 6000 EUR bruto

Predlog novega zakona posega tudi v zakonodajo, ki ureja prispevke za socialno varnost. Nad mejo 6000 EUR bruto plače naj bi se namreč prispevki za socialno varnost prenehali obračunavati.

Če potrebujete pravni nasvet, za ponudbo pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na [email protected].

 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja