Go to Top

Archives

Predkupna pravica družbenikov v družbi z omejeno odgovornostjo

Predkupna pravica družbenikov družbe z omejeno odgovornostjo je lahko ovira za prodajo poslovnega deleža izbranemu kupcu. Ste družbenik družbe z omejeno odgovornostjo (d. o. o.) in želite svoj poslovni delež prodati? Pred dogovorom s kupcem preverite ali imajo preostali družbeniki predkupno pravico. Družba z omejeno odgovornostjo je kapitalska družba, katere osnovni kapital sestavljajo osnovni vložki družbenikov. Na podlagi osnovnega vložka družbeniki pridobijo poslovni delež v družbi, ki je izražen v Nadaljuj z branjem

Upravni organi in podjetniki – kako poteka medsebojna komunikacija?

Različni upravni organi so tako ali drugače vpleteni v podjetnikov vsak dan. Pa veste kako lahko z njimi učinkovito komunicirate, kdaj se vam je organ dolžan odzvati in v kakšnih rokih? V letošnjem letu je bila sprejeta nova Uredba o upravnem poslovanju, ki je deloma na novo postavila pravila in standarde dolžnega poslovanja ter poslovanje z dokumentarnim gradivom upravnih organov, organov samoupravnih lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil s strankami. Nadaljuj z branjem

Proizvodnja unikatnih čevljev po naročilu

Proizvodnja čevljev – dejavnost, ki je na lokalni ravni še pred nekaj leti praktično izumrla se, zahvaljujoč novi tehnologiji, internetu in novih poslovnih modelov ponovno vrača v Vaš »spletni« okoliš. Proizvodnja čevljev in nove tehnologije Napredek z »drop-shipping« prodajnimi modeli in spletno povezanostjo ob vsakem koraku je povzročila porast nekdaj butičnih dejavnosti. Med njih lahko štejemo tudi proizvodnjo unikatnih čevljev in druge obutve –seveda »po meri«. Več o »dropshipping-u« si Nadaljuj z branjem

Želite odpreti salon za tetoviranje ali piercing?

Že večkrat smo omenjali zahteve za opravljanje dejavnosti, kot so kozmetičnih salonov in podobno. Tokrat si bomo pogledali bolj podrobno dejavnost, ki je bila v sklopu teh rahlo spregledana ali samo bežno omenjena- torej salone za tetoviranje in piercing. Ta zahteva pri podjetju tudi registracijo druge dejavnosti »Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene« (SKD 96.090). Tetoviranje in piercing zahtevata obrtno dovoljenje Opravljanje dejavnosti kot sta tetoviranje in piercing, se zahteva obrtno Nadaljuj z branjem

Izdelovanje izdelkov kot so praznični okraski kot hobi ali dejavnost podjetja

Hitro bližajoči se prazniki nas navdušujejo s kuhanim vinom in raznimi sezonskimi poslasticami, nekateri pa se s svojo iznajdljivostjo, kreativnostjo in občutka za vse kar je lepo, tudi pripravljajo na najpomembnejšo sezono. Ti ustvarjajo najrazličnejše izdelke in darila, kot tudi najverjetneje raznovrstne praznične okraske. Tako si poglejmo katero dejavnost mora registrirati obstoječi ali potencialni podjetnik pred prihajajočimi prazničnimi sejmi. Informativni izračun plače Unikatni okraski kot mleko in kruh samostojnih podjetnikov Nadaljuj z branjem

Blagovna znamka in pravice, ki jih ima njen imetnik

Blagovna znamka je pravno zavarovan znak ali kakršna koli kombinacija znakov, ki omogoča razlikovanje blaga ali storitev enega podjetja od blaga ali storitev drugega podjetja in ga je mogoče grafično prikazati. Znak lahko predstavljajo besede, vključno z osebnimi imeni, črke, številke, figurativni elementi, tridimenzionalne podob, vključno z obliko blaga ali njihove embalaže, in kombinacije barv kot tudi kakršnakoli kombinacija takih znakov. Blagovna znamka pa je več kot pravna definicija znamke Nadaljuj z branjem

Evropski projekt COMPACT

Projekt COMPACT je evropski projekt, ki skuša povečati ozaveščenost ključnih udeležencev na področju družbenih medijev in konvergence. V okviru projekta COMPACT, ki se je začel 1.10.2017 in traja 36. mesecev, bomo preučili stanje na področju družbenih medijev in konvergence, opravili analize in raziskave v izbranih državah EU. Preučili bomo tudi napredek ter podali priporočila na področju politik, ki pokrivajo področje družbenih medijev in konvergence. V okviru projekta bomo spodbujali razpravo Nadaljuj z branjem

Predaja dela – razlog za sklenitev pogodbe za določen čas

Predaja dela po vrnitvi začasno odsotnega delavca je zagotovo pomembna in nujno potrebna za nemoten delovni proces. Ker se pogodbe za določen čas, zaradi nadomeščanja začasno odsotnega delavca, sklepajo za čas odsotnosti delavca, je bilo potrebno urediti tudi predajo dela po vrnitvi odsotnega delavca. Zakon o delovnih razmerjih iz leta 2013 je tako predvidel nov razlog za sklenitev pogodbe za določen čas, to je predaja dela. Posebnost tega razloga je, Nadaljuj z branjem

Dodatek za poslovno uspešnost – boste delavce nagradili za uspešno poslovanje?

Dodatek za poslovno uspešnost, ki ga pogovorno pogosto imenujemo tudi božičnica ali 13. plača, je mogoče izplačati neobdavčeno, a le pod določenimi pogoji. Bliža se konec koledarskega leta 2018 in mesec december je tudi mesec, ko se večina delodajalcev odloča ali bodo svojim zaposlenim izplačali dodatek za poslovno uspešnost. Informativni izračun plače Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) dodatek za poslovno uspešnost opredeljuje kot sestavni del plače, če je dogovorjen s Nadaljuj z branjem

Imate v vašem podjetju komplet za prvo pomoč?

Na delovnem mestu, pa naj bo v pisarni ali na terenu, sedeče ali stoječe,  se lahko pripeti nezgoda. V letu 2017 je bilo na Inšpektoratu RS za delo prijavljenih 9.781 nezgod pri delu. Poglavitni vzrok za nastanek nezgod, v katerih so bili delavci poškodovani je bila izguba nadzora nad delovno opremo. Sem spadajo stroji, ročno orodje, transportna sredstva, ipd. Sledijo zdrsi, spotiki in padci delavcev. Prav zato je potrebno imeti Nadaljuj z branjem

Veljavnost potrdila A1 – kako preveriti ali je vaše potrdilo še veljavno?

Veljavnost potrdila A1 je datumsko navedena na vsakem posameznem potrdilu. Lahko pa se zgodi, da potrdilo kljub temu, da datum izteka veljavnosti še ni nastopil, ni več veljavno. Samostojni podjetniki in delodajalci, ki izvajate storitve oziroma napotite svoje delavce na delo v drugo državo članico EU, ste dolžni predhodno zase oziroma za svoje delavce pridobiti potrdilo A1. Potrdilo A1 na zahtevo vlagatelja izda Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). Samostojni Nadaljuj z branjem

Iz zaposlitve v samozaposlitev

Menjava zaposlitve kot tudi prehodi iz zaposlitve v samozaposlitev so postali nekaj običajnega. V zadnjem času se je tako na naši točki SPOT registracije zglasilo več posameznikov, ki so ustanovili podjetje (s. p.), potem, ko jim je delodajalec odpovedal pogodbo o zaposlitvi ali pa so se za menjavo zaposlitve odločili sami. Pri prehodu iz zaposlitve v samozaposlitev je potrebno paziti, da ne pride do prekinitve obveznih socialnih zavarovanj. Pogosto se Nadaljuj z branjem

Veseli december se bo v Ljubljani začel 30. novembra

Veseli december se bo, vsaj v Ljubljani, letos začel že en dan prej, in sicer 30. novembra 2018. Prižiganje prazničnih luči v Ljubljani je že tradicionalni dogodek, ki simbolično pomeni začetek veselega decembra v Ljubljani. Gre za dogodek, ki se ga vsako leto udeleži večje število ljudi, ki v Ljubljano pripotujejo tudi iz drugih krajev Slovenije. Praznične lučke v Ljubljani 2018 se bodo tako prižgale 30. novembra, in sicer ob Nadaljuj z branjem

Mediacija – kdaj je primerno spor reševati na alternativen način?

Mediacija je postopek reševanja sporov med dvemi (ali več) stranmi, ki ga vodi mediator. Ko se znajdemo v sporu, naj bo to gospodarski, sosedski ali družinski spor, je v našem interesu, da se spor razreši čim prej in s kar najnižjimi stroški. Glede na to, da postopki pred sodišči v Sloveniji običajno trajajo po več let, zaradi visokih sodnih in odvetniških stroškov pa so za stranke tudi zelo dragi, sodni postopek ni vedno Nadaljuj z branjem