Go to Top

Archives

Pritožba zoper odločbo o odmerjenem davku

Menite, da vam davek z odločbo ni bil odmerjen korektno oziroma v skladu z zakonodajo? V tem primeru se lahko pritožite. Pritožba je namreč namenjena prav varovanju pravic strank v upravnih postopkih. Seveda pa morate pred tem prebrati pouk o pravnem sredstvu. Ta je del vsake odločbe, v njem pa je navedeno, ali je pritožba dovoljena, kam, v kakšnem roku in kako se lahko pritožimo. Zoper odločbo o odmerjenem davku Nadaljuj z branjem

Spremembe podatkov podjetja lahko uredite na VEM točki

Ko ustanovite podjetje, se podatki vpišejo v Poslovni register Slovenije. Gre za bazo podatkov o vseh poslovnih subjektih s sedežem na območju Republike Slovenije, ki opravljajo dejavnost. Seveda pa je povsem običajno, da se tekom vašega poslovanja kaj spremeni. Denimo, da se odločite za spremembo sedeža vašega podjetja, ali pa, da se zgolj želite ukvarjati s še eno dejavnostjo, ki je ob ustanovitvi podjetja niste registrirali. Veste, kje in kako Nadaljuj z branjem

Zakon o varstvu okolja v javni obravnavi

Ministrstvo za okolje in prostor je objavilo spremenjen Zakon o varstvu okolja. Ta naj bi med drugim združil postopke pridobivanja okoljevarstvenih soglasij in gradbenih dovoljenj, ustrezneje pa bi uredil tudi stečaj podjetij, v katerih se nahajajo odpadki. Ministrstvo pripombe in predloge javnosti pričakuje do 11. septembra. Zakon o varstvu okolja predlaga ustreznejšo ureditev stečaja podjetij MOP predlaga ustreznejšo ureditev stečaja podjetij, v katerih se v stečajni masi nahajajo odpadki, nevarne Nadaljuj z branjem

Poslovna ideja: Katere so najpogosteje registrirane dejavnosti?

Se zanimate za ustanovitev podjetja, pa niste prepričani, če bo vaša poslovna ideja uspešna? Ste morda med tistimi, ki jih mika samozaposlitev, a prave poslovne ideje še nimajo? Morda vam utegne koristiti seznam desetih najpogosteje registriranih podjetniških dejavnosti na naši VEM točki. S čim se torej najpogosteje ukvarjajo slovenski podjetniki? Prijava na izobraževanje Poslovna ideja je temelj vsakega posla. Nekateri jo težko najdejo, spet drugi jih imajo na pretek. V Nadaljuj z branjem

Na voljo spodbude za razvoj novih produktov v lesarstvu

Za mikro, mala in srednje velika podjetja je na voljo 5,05 milijona evrov evropskih sredstev za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki je razpis objavilo, vloge zbira do 16. avgusta. Kdo lahko pridobi sredstva? Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, Nadaljuj z branjem

Poletna neurja: Kaj narediti ob nastanku škode?

Neurja, nevihte, močni nalivi in sunki vetra nas v poletnih mesecih večkrat neprijetno presenetijo. Kljub temu, da je ohladitev dobrodošla in da so padavine potrebne, neurja velikokrat povzročijo nepotrebno škodo. Tako v naravi kot na tudi objektih oziroma nepremičninah. Kaj torej storiti v primeru škode zaradi neurja in kako že prej poskrbeti za ustrezno zavarovanje? Škodo na nepremičninah, ki jo je povzročilo neurje, zavarovalnice krijejo iz požarnega zavarovanja in iz Nadaljuj z branjem

Tekmovanje za startup podjetja s področja trajnostne rabe energije

Začenja se zbiranje prijav za letošnje evropsko tekmovanje PowerUp!, na katerem lahko sodelujejo startup podjetja s področja trajnostne rabe energije. Tekmovanje že tretje leto zapored pripravlja evropski energetski pospeševalnik InnoEnergy. Zainteresirana startup podjetja ter posamezniki s poslovnimi idejami se lahko na tekmovanje prijavijo do 11. septembra 2017 prek spletne strani organizatorja. Za sodelovanje morajo startup podjetja oblikovati projekt s področja trajnostne rabe energije, zbrati ekipo in izdelati prototip. Če imate Nadaljuj z branjem

Ekološko kmetijstvo v Sloveniji je v porastu

Ekološko kmetijstvo predstavlja obliko in način kmetovanja, ki pridobiva vse večji pomen v slovenskem kmetijskem prostoru. Po podatkih državnega statističnega urada je ekološko kmetijstvo v znamenju rasti. Lani se je namreč povečalo število ekoloških kmetij, večja je bila površina ekoloških kmetijskih zemljišč, več pa tudi živali v ekološki reji. Ekološko kmetijstvo je lahko tudi ideja za odličen posel Ekološko kmetijstvo je vse bolj razširjeno, s tem pa tudi število z njim Nadaljuj z branjem

Pogodba o zaposlitvi s krajšim delovnim časom

Pogodba o zaposlitvi s krajšim delovnim časom od polnega se lahko sklene v primeru, da se delavec in delodajalec tako dogovorita, ker jima takšna oblika opravljanja dela ustreza. Lahko pa se uporabi tudi v primerih, ko delavcu pravico do dela s krajšim delovnim časom zagotavljajo posebni predpisi. In sicer Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, Zakon zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih. Pravice delavca v Nadaljuj z branjem

Delovni inšpektorji opozarjajo na nizko raven spoštovanja zakonodaje

Vlada se je seznanila z aktivnostmi Inšpektorata RS za delo v letu 2016 in sprejela poročilo o njegovem delu. Iz poročila izhaja, da so delovni inšpektorji lani opravili 14.691 inšpekcijskih pregledov in pri tem ugotovili več kot 33.000 različnih kršitev. Delovni inšpektorji izrekli za več kot 3 milijone evrov glob Inšpektorat RS za delo opravlja inšpekcijski nadzor na področju delovnih razmerij, varnosti in zdravja pri delu ter na področju socialnega Nadaljuj z branjem

Avtomehanična delavnica: Kako ustrezno registrirati dejavnost?

Ste med prijatelji in sorodniki znani kot ljubiteljski avtomehanik? Je popravljanje in vzdrževanje motornih vozil hobi, s katerim bi želeli (dodatno) zaslužiti? Kako morate torej ustrezno registrirati podjetje oziroma dejavnost, da bo vaša avtomehanična delavnica poslovala v skladu z zakonodajo? Prvi pogoj je, da opravite postopek za ustanovitev podjetja. Na točki Vem podjetja DATA lahko brezplačno registrirate družbo z omejeno odgovornostjo (ustanovitev d. o. o.), dejavnost samostojnega podjetnika (ustanovitev s. Nadaljuj z branjem

Pokojninska reforma: Nova zakonodaja naj bi bila sprejeta do leta 2020

Vlada in socialni partnerji so sprejeli Izhodišča za prenovo sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Kaj bo torej prinesla pokojninska reforma, ki naj bi se postopoma uveljavila do leta 2020? Kaj bo prinesla pokojninska reforma? Pokojninska reforma naj bi v prvi vrsti prinesla dostojno višino pokojnin in finančno vzdržnost pokojninskega sistema. Eden ključnih ciljev je postopno doseči ustrezno višino pokojnin z najnižjo nadomestitveno stopnjo 70 odstotkov. To pomeni, koliko odstotkov plače Nadaljuj z branjem

FURS bo nadzoroval javne prireditve

Iz Finančne uprave RS so sporočili, da bodo poostreno nadzorovali javne prireditve. Sem sodijo predvsem koncerti, sejmi, festivali, veselice, tabori in druge vrste srečanj. Kot je to že več let v navadi, FURS v poletnih mesecih nadzoruje predvsem javne prireditve. Ugotavljajo namreč, da se na tovrstnih dogodkih pogosto dogajajo kršitve dela in zaposlovanja na črno in kršitve izdajanja in davčnega potrjevanja računov. Prijava na izobraževanje Poostreni nadzori bodo usmerjeni predvsem Nadaljuj z branjem

Novela Zakona o vrtcih: Kaj prinaša?

Predšolskim otrokom, ki ne obiskujejo vrtca, naj bi se omogočilo brezplačno obiskovanje krajših programov, postopek znižanega plačila vrtca pa naj bi bil poenostavljen. To med drugim predvideva novela Zakona o vrtcih, ki jo je sprejela vlada. Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport so prepričani, da bo novela Zakona o vrtcih državljankam in državljanom prinesla določene ugodnosti. Za spremembe so se odločili z namenom, da bi še povečali delež vključenosti Nadaljuj z branjem