Go to Top

Archives

Kriptovalute – trgovanje in obdavčitev

Kriptovalute so dandanes veliko bolj regulirane Kriptovalute oziroma trgovanje z njimi so lahko hobi posameznikov. Obstaja že več kot 1000 različnih kriptovalut. Kriptovalute in njihova obdavčitev kljub temu ostajajo področje, ki je še vedno precej nejasno. Obračunajte si plačo! Kriptovalute in obdavčitev V skladu z Zakonom o dohodnini – ZDoh-2 so obdavčeni vsi dohodki fizične osebe, ne glede na vrsto, razen tistih, ki so v zakonu posebej navedeni kot oproščeni dohodki Nadaljuj z branjem

Dnevnice za službene poti

Komu je namenjena dnevnica? Dnevnice so povprečen strošek, ki ga ima zaposlena oseba s prehrano na službeni poti. Da mora delodajalec delavcu zagotoviti povračilo stroškov, ki jih ima  pri opravljanju določenih del in nalog na službenem potovanju, določa Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1). Dnevnice si lahko izračunate na našem brezplačnem kalkulatorju. Izračunajte si plačo! Višina dnevnice Delodajalec povračilo stroškov prehrane na službeni poti izplača v obliki dnevnice. Višina se razlikuje Nadaljuj z branjem

Sindikati in njihova vloga

Sindikati so prostovoljna množična organizacija zaposlenih (kamor spadajo delavci in javni uslužbenci), katere namen je zaščita zaposlenih, zastopanje njihovih interesov in boj za delavske pravice. Slednjega obeležujemo tudi s prihajajočim praznikom na 1. maj. Izračunajte si plačo! V današnjem času je obeleževanje 1. maja še vedno močno povezano z velikimi zborovanji ali protesti delavcev po mnogih mestih celotnega sveta, navadno pa jih organizirajo delavske organizacije, kot so sindikati. Sindikati in Nadaljuj z branjem

Digitalni nomadi – turisti 21. stoletja

Kdo je digitalni nomad? Digitalni nomadi so ljudje, ki  niso odvisni od lokacije. Za opravljanje svojega dela uporabljajo telekomunikacijsko tehnologijo. Potujejo po celem svetu, najraje pa v države, ki jim omogočajo posebne davčne olajšave. So  posamezniki, ki svoje delo lahko opravljajo kot zaposleni v podjetju ali pa kot podjetniki.  Tak način dela je zelo priljubljen med mladimi, saj lahko na ta način obredejo precejšen del sveta, obenem pa zaslužijo. Izračunajte Nadaljuj z branjem

Starševski dopust – kdaj in kako ga koristiti

Starševski dopust, komu je namenjen Starševski dopust je namenjen nadaljnji negi in varstvu otroka takoj po izteku materinskega dopusta. Ureja ga Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1). Koristi ga lahko eden od staršev otroka ali oba starša, pod določenimi pogoji pa tudi druga oseba. Traja 260 dni. Izračunajte si plačo! Kako dolgo lahko traja starševski dopust? Vsak od staršev ima na voljo 130 dni starševskega dopusta. Ima pa Nadaljuj z branjem

Slovenija, država poslovnih priložnosti

Slovenija – država s prostim trgom in izvozno usmerjenim gospodarstvom Slovenija ima gospodarsko ureditev, ki temelji na prostem trgu. Trenutno ima Slovenija okoli 1200 hitro-rastočih podjetij, velik delež podjetij pa je izvozno usmerjenih. Svojo podjetniško idejo pa lahko v Sloveniji uresničujete tudi kot samostojni podjetnik ali pa opravljate osebno dopolnilno delo. Izračunajte si plačo! Slovenija je del evropskih povezav Slovenija je članica Sveta Evrope, Svetovne trgovinske organizacije, Organizacije za varnost Nadaljuj z branjem

Poslovni prostori – pasti in triki najema

Poslovni prostori – nuja za skoraj vsako podjetje! Poslovni prostori predstavljajo enega od ključnih delov delovanja podjetja. Velika večina manjših podjetjih in samostojnih podjetnikov si lastnih ne more privoščiti, zato jih najamejo za določen oziroma nedoločen čas. Izračunajte si plačo! Poslovni prostori – pravna ureditev najemnih razmerij Najem poslovnih prostorov ureja Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih. Pogodba za najem poslovnega prostora mora biti sklenjena v pisni obliki, v nasprotnem Nadaljuj z branjem

Knjiga – vaša poslovna priložnost?

Knjiga naša prijateljica Knjiga je človekova najboljša prijateljica poslušamo že od malih nog. Na nedavni Svetovni dan knjige, 23. aprila, se je zvrstila kopica dogodkov, kjer knjiga dobi pozicijo, ki si jo zasluži. Tudi med tistimi, ki jim knjiga v teh časih omejenega gibanja, stikov in druženja, pomeni dobro, če ne tudi edino prijateljico. Na knjigo lahko pogledamo z več vidikov. Knjiga kot prijateljica, duševna hrana, pisateljska strast, ustvarjalna priložnost Nadaljuj z branjem

Stečajni postopek nad gospodarsko družbo

Kaj je stečajni postopek Stečajni postopek je postopek, ki se vodi zaradi insolventnosti gospodarske družbe in praviloma povzroči, da se družba po zaključku postopka izbriše iz sodnega registra in s tem preneha. Kdaj je družba insolventna, kako teče stečajni postopek in na kaj morajo biti pozorni upniki bomo predstavili v nadaljevanju. Izračunajte si plačo! Kdaj so izpolnjeni pogoji za začetek stečajnega postopka? Stečajni postopek ureja Zakon o finančnem poslovanju, postopkih Nadaljuj z branjem

Avto – ga kupiti na podjetje ali ne?

Avto je lahko za podjetje ekonomsko sprejemljiv nakup ob izpolnitvi določenih kriterijev Avto lahko podjetniki kupijo na podjetje. Ali se to zares izplača pa je bolj komplicirano vprašanje, ki terja dober razmislek – posebej v času, ko smo ponovno izkusili korona-ukrepe. V pomoč glede tega vam je vsekakor lahko naš računovodski servis. Izračunajte si plačo! Je avto smiseln glede na dejavnost, ki jo opravljate? Če vaše podjetje opravlja dejavnost, za Nadaljuj z branjem

Elektronska pošta in druga službena sredstva

Elektronska pošta je lahko predmet nadzora na delovnem mestu Elektronska pošta, službeni računalnik in telefon ter druga delovna sredstva zaposlenega so lahko predmet nadzora delodajalca. Delodajalec ima pri tem lastninsko pravico, ki pa je v konfliktu s pravico delavca do zasebnosti. Vsaka oblika nadzora mora biti zato vnaprej utemeljena in transparentno predstavljena zaposlenim v internih aktih podjetja. Izračunajte si plačo!   Elektronska pošta – vpogled na podlagi določbe v pogodbi Nadaljuj z branjem

Varnost in zdravje pri delu: usposabljanje je obvezno

Varnost in zdravje pri delu je obveza zaposlovalca po ZVZD-1 Varnost in zdravje pri delu je usposabljanje, ki ga mora v podjetju opraviti katerakoli zaposlena oseba. Delodajalec je dolžan vsem svojim delavcem zagotoviti teoretično in praktično usposabljanje in preverjanje usposobljenosti za varno opravljanje dela. Obveznost usposabljanja za varnost in zdravje pri delu zakonsko uveljavlja Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1). Izračunajte si plačo! Varnost in zdravje pri delu Nadaljuj z branjem

Zakon o dohodnini – kakšne bodo spremembe za posameznike?

Zakon o dohodnini bo vseboval dvig splošne olajšave Zakon o dohodnini s predlogom novele zakona obeta spremembe. Novelo je pripravilo Ministrstvo za finance in jo poslalo v medresorsko usklajevanje. Cilj je razbremeniti posameznike, predlogi pa se bodo predvidoma začeli uveljavljati s 1. januarjem 2022. Izračunajte si plačo! Dvig splošne olajšave Zakon o dohodnini bi s predlogi nove novele za nadgradnjo davčnega sistema razbremenil dohodke iz dela, tudi s postopnim zviševanjem Nadaljuj z branjem

Mobing – sprejmite ustrezne ukrepe

Mobing na delovnem mestu predstavlja sovražno komunikacijo, ki je usmerjena proti posamezniku s strani enega ali več sodelavcev. Če delodajalec ne sprejme ustreznih preventivnih ukrepov, mu grozi globa. Poskrbite za sprejem ustreznih dokumentov in aktov že ob ustanovitvi podjetja. Za ureditev internih aktov kontaktirajte naše pravne strokovnjake na 01 6001 528 ali [email protected] Izračunajte si plačo! Kaj je mobing? Mobing na delovnem mestu je običajno sistematične narave in je storjen Nadaljuj z branjem