Go to Top

Ali morajo vsa podjetja poročati Intrastat?

Za lažje razumevanje samo povzetek kaj sploh Intrastat je – gre za statistiko blagovne menjave med državami, ki so članice EU. Podatki se zbirajo na mesečni ravni s pomočjo obrazcev, ki jih izpolnijo poročevalske enote (podjetja, ki se ukvarjajo s prodajo in nabavo blaga znotraj EU) oz. njihovi deklaranti oz. njihovi pooblaščenci (ponavadi pooblaščen računovodski servis). Tudi v primeru, ko poročevalska enota, podjetje/podjetnik, prenese celotno izvajanje poročanja na tretjo osebo, sama odgovarja za pravilno in pravočasno izpolnitev poročila.

Informativni izračun plače

V letu 2018 je prišlo do spremembe in je v raziskovanje vključena tudi prodaja blaga na daljavo (odprema blaga) – to je primer, kadar dobavitelj odpošlje blago iz ene države članice v drugo in sicer osebi, ki ni davčni zavezanec (t.i. končni kupec).

Ali morajo vsa podjetja poročati Intrastat?Seveda pa niso vsa podjetja/podjetniki, ki se ukvarjajo s prenosi blaga, podvrženi poročanju. Doseči morajo določene kriterije oz. doseči t.i. nacionalne vključitvene prage, ki so:

  • podjetje trguje z blagom z gospodarskimi subjekti v drugih državah članicah EU in
  • skupna vrednost odprem blaga v države članice EU presega 220.000 € ali
  • skupna vrednost prejemov blaga iz držav članic EU presega 140.000 €.

(v vrednost se upoštevajo podatki iz preteklega koledarskega leta).

Ustanovitev podjetja

Podjetje je vključeno (in tudi poroča) samo za tiste transakcije za katere je presegel zgoraj navedeni vključitveni prag. Npr. če podjetje samo nabavlja iz druge države članice EU in je presegel prag, bo v prihodnjem letu poročal le za nabave – prejeme blaga.

Rok za dostavo podatkov, pristojnemu Carinskemu uradu Nova Gorica, je do 15. v mesecu za pretekli mesec ne glede na način poročanja.

Sloveniji sta v uporabi dve obliki poročanja:

  • elektronsko poročanje z izmenjavo elektronskih sporočil,
  • elektronsko poročanje prek spletnega obrazca.

Spletna aplikacija/spletišče Intrastat omogoča poročanje preko interneta, ki je za podjetnike in podjetja brezplačno. Vse kar potrebujejo je veljavno digitalno spletno potrdilo (Sigen-ca, Sigov-ca, Halcom-ca, Pošta-ca ali ACNLB).

Intrastat obrazci za poročanje

Odprema (prodaja) blaga

Prejem (nabava) blaga

Natančnejša navodila Carinske uprave RS-a za podjetja, ki so dolžna poročati najdete tu:

https://www.stat.si/dokument/9854/NAVODILA_ZA_PE_2018.pdf

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja