Go to Top

Ali je vaša poslovna ideja dobičkonosna?

Nekoč mi je eden od podjetnikov, ki je želel preveriti, ali je njegova poslovna ideja dobičkonosna, rekel: »Če se še v Excelu ne izide, potem se pa sploh ne bo.« Finančne projekcije so namreč pokazale, da prodaja ne pokriva stroškov in poslovni izid ob koncu poslovnih let je bil negativen.

izobraževanje

Do enostavnega poslovnega načrta že v 4 urah

Sestavite poslovni načrt za svojo podjetniško idejo!

Več informacij

Zakaj Excel ni pokazal dobička?

Ko se to zgodi, je to lahko za podjetnika samo dobro, saj ga prisili, da razmisli, kaj je s poslovno idejo narobe, da ni pokazala dobička. Razlogov je pri tem lahko več. Podjetnik je lahko prešibko raziskal trg, preveč pesimistično ocenil prodajo, lahko je postavil prenizko ceno, lahko je previsoko ocenil stroške. Dovolj razlogov, da se podjetnik zamisli in vnaprej naredi določene korekture v smeri, da bo njegova poslovna ideja dobičkonosna.

Prijava na delavnico

Za koga vse je pomemben dobiček?

Če poslovna ideja ne zagotavlja dobička, ni zanimiva tako za podjetnika samega, kot tudi za vse tiste, ki bi vanjo radi investirali. Poleg kapitalskih investitorjev so predvsem banke tiste, ki najprej pogledajo, ali so finančne projekcije pozitivne. Banke najbolj zanima, če boste vsak mesec generirali dovolj denarnega toka, da boste lahko redno plačevali obresti.

Dobiček pri vaši poslovni ideji pa želijo videti tudi razpisniki, ki podeljujejo nepovratna sredstva. Le-ti namreč ne želijo, da bi finančne težave prejemnika ogrozile cilje, ki so si jih zastavili v okviru določenega razpisa.

Prijava na delavnico

Dobičkonosno podjetje ima nadalje možnost vlagati tudi v različne družbeno odgovorne projekte in aktivnosti, s čemer ima možnost pokazati, da je aktivni igralec v svoji lokalni skupnosti.

poslovna ideja

Kako napovemo prodajo in stroške?

Če smo raziskali trg in dobro poznamo kupce, potem nam napoved prodaje ne bi smela povzročati prevelikih težav. Ocenimo, koliko bomo prodali v prvem mesecu, prvem četrtletju, prvem letu in v naslednjih treh do petih letih.

Podobno naredimo z odhodki, najprej ocenimo stroške na mesec, nato na četrtletje in tako naprej. Na koncu odhodke odštejemo od prihodkov, pri čemer nam pozitivni izid pove, da bomo poslovali z dobičkom, negativni pa, da bo poslovna ideja prinašala izgubo.

Prijava na delavnico

Pri tem prva ocena prodaje in stroškov še ne pomeni končne. Projekcije spreminjamo glede na spremenjene okoliščine in jih prilagajamo novim informacijam. Čez 3 mesece npr. preverimo, v kolikšni meri so naše napovedi skladne z realnimi številkami o prodaji in stroških ter jih glede na to tudi korigiramo.

Če je naša realna prodaja višja od načrtovane, potem izboljšamo tudi napovedi za naprej, če tako ocenimo. In obratno, če nismo dosegli zastavljenih ciljev, potem bo – če se drugi pogoji ne bodo spreminjali – potrebno nekoliko znižati napovedi tudi za naprej.

Kaj lahko naredite sami?

Podjetnik, ki je naredil vsaj osnovno analizo trga, bi moral znati grobo oceno prihodnje prodaje in stroškov izdelati sam, če je vešč vsaj osnovnih znanj Excela.

Če potrebujete pri tem pomoč, pa smo za vas pripravili delavnico »Do enostavnega poslovnega načrta že v 4 urah«, na kateri poleg vsebinskega dela poslovnega načrta izdelate tudi napoved prodaje in stroškov ob pomoči svetovalca. Za dodatne informacije o delavnici se lahko obrnete na Daria Berginca, na telefon tel. 01 2927 484 ali na elektronsko pošto [email protected].

Prijava na delavnico

Besedilo je pripravil: mag. Dario Berginc, Data d. o. o.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja