Go to Top

AJPES izdelal bonitetne ocene podjetij za 2019!

AJPES je letos, zaradi epidemije COVID-19, podaljšal rok za oddajo bilanc in davčnih obračunov za leto 2019. Zaključne bilance in davčne obračune za leto 2019 so morali zavezanci oddati do 31. maja 2020! Posledično so bile z zamikom izdelane tudi bonitetne ocene podjetij in podjetnikov za preteklo leto.

PODJETNIŠKA IZOBRAŽEVANJA NA DATI

Bonitetna ocena je izdelana na snovi podatkov iz računovodskih izkazov. Računovodstva so tako izredno pomemben element, saj na podlagi prejetih dokumentov s strani podjetij pripravljajo vse računovodske izkaze in razkritja, v večini pa nastopajo tudi kot davčni in finančni svetovalci podjetja. Potrebujete odličen računovodski servis z dolgoletno tradicijo? Pišite nam na [email protected] in zahtevajte svojo ponudbo!

Informativni izračun plače

AJPES S.BON – kaj določa?

Potrebujete zanesljiv računovodski servis

Sabina Dimnik, DataSabina Dimnik, Data

Slovenske bonitetne ocene po modelu S.BON AJPES temeljijo na oceni verjetnosti, da se bo pri gospodarski družbi oziroma pri samostojnem podjetniku v obdobju 12 mesecev po sestavitvi računovodskih izkazov začel kateri od dogodkov neplačila. Kot dogodek neplačila se upošteva začetek postopka stečaja, prisilne poravnave ali prisilne likvidacije v primeru gospodarskih družb ter začetek postopka osebnega stečaja ali postopka prisilne poravnave nad podjetnikom v primeru samostojnih podjetnikov.

Vas zanima kako odpreti s.p. ali d.o.o.?

Lestvica bonitet AJPES S.BON

S.BON AJPES model slovenske poslovne subjekte glede na kreditno tveganje razvrsti v 10 bonitetnih razredov s pripadajočimi slovenskimi bonitetnimi ocenami od SB1 do SB10. SB1 je najboljša bonitetna ocena, SB10 pa najslabša, ki še ne pomeni nastop dogodka neplačila. Bonitetna ocena SB10 je pripisana poslovnim subjektom pri katerih dejansko pride od nastopa dogodka neplačila.

  1. SB1, SB2, SB3, SB4, SB5 in SB6: Povprečna napovedana verjetnost neplačila je nižja od povprečne verjetnosti neplačila kot velja za vse slovenske gospodarske družbe oz. samostojne podjetnike.
  2. SB7: Povprečna napovedana verjetnost neplačila je približno enaka povprečni napovedani verjetnosti neplačila kot velja za vse slovenske gospodarske družbe oz. samostojne podjetnike.
  3. SB8, SB9 in SB10: Povprečna napovedana verjetnost neplačila je zaradi eksponentnega naraščanja bistveno višja od povprečne verjetnosti neplačila kot velja za vse slovenske gospodarske družbe oz. samostojne podjetnike.

BRUTO NETO PLAČA

AJPES: poslovanje podjetij v 2019 je bilo uspešno!

AJPES poslovanje podjetij v letu 2019 ocenjuje kot uspešno. Povečalo oz. zvišalo se je:

  • število zaposlenih,
  • povprečna mesečna plača,
  • čisti prihodki od prodaje,
  • dobiček iz poslovanja,
  • čisti dobiček.

MINIMALNI in MAKSIMALNI ZNESEK ZA MALICO

2019 Stanje glede na leto 2018
Število družb 67.178 + 429
Število zaposlenih na podlagi delovnih ur 519.505 + 23.382
Povprečna plača na zaposlenega 1.714 + 58
Prihodki 103.892 mio EUR + 4%
Prihodki na tujem trgu 43.049 mio EUR + 7%
Odhodki 98.452 mio EUR + 4%
Neto dodana vrednost 24.288 mio EUR + 10%
Neto dodana vrednost na zaposlenega 46.752 EUR + 5%
Št. plačilno nesposobnih pravnih oseb 3660 –  3%

Delno subvencioniranje skrajšanega polnega delovnega časa

AJPES S.BON – obvezna priloga razpisu P1 PLUS

S.BON, ki ga naročite preko spleta pri AJPES je obvezna priloga pri kandidiranju na javni razpis P1 PLUS 2020.

Vir: AJPES

Potrebujete pomoč pri pripravi dokumentacije za javni razpis P1 PLUS – kritje škode zaradi COVID-19? Pišite nam na [email protected]  in povprašajte po naši ponudbi!

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja