Go to Top

Katere so najpogostejše težave pri pridobivanju potrdila A1?

Na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) so v januarju po novem postopku izdali 4.420 potrdil A1, s katerimi delodajalci lahko pošljejo svoje delavce na delo v tujino. Spremenjeni pogoji in način pridobivanja omenjenih potrdil so vlagateljem povzročili kar nekaj težav. Najpogosteje vlogam pripenjajo neustrezna dokazila, ugotavljajo na ZZZS.

>>> Ste željni novega znanja? Preverite ponudbo naših podjetniških izobraževanj

Ste ravnokar registrirali svoje podjetje in tako postali podjetnik? Kaj pa zdaj?

Slovensko podjetje, ki želi v drugi državi članici EU izvajati storitve, mora za vsakega delavca, ki ga napoti na delo v to državo, pridobiti potrdilo A1. S potrdilom delavec v tujini izkaže, da je tudi v času dela na območju druge države ostal vključen v obvezno zavarovanje v Sloveniji.

S spremembo zakonodaje o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmIS), ki se je pričela uporabljati 1. januarja 2018, so pogoji in način za pridobitev potrdila A1 drugačni.

a1Vlogo za izdajo potrdila A1 je po novem možno oddati le še prek portala e-VEM. Odda jo lahko samo zakoniti zastopnik podjetja ali pa pooblaščena oseba. Za izdajo potrdila pa je pristojen ZZZS. Ta po prejemu vloge preveri, ali podjetje izpolnjuje predpisane zakonske pogoje. V roku petih dni podjetju izda potrdilo oziroma njegovo izdajo zavrne.

>>> Referent na VEM točki podjetja DATA tako ne more oddati vloge za pridobitev potrdila A1, lahko pa odda pooblastilo. Tega je potrebno vnesti v sistem, pooblaščena oseba pa nato odda vlogo za potrdilo.

Za pridobitev potrdila A1 po novem bolj striktni pogoji

Postopek za pridobitev potrdila A1 po novem ni bolj zapleten, kvečjemu obratno, pravijo na ZZZS. So pa z uveljavitvijo ZČmIS bolj striktni vsebinski pogoji za pridobitev potrdila. Kakšni so ti, preverite v prispevku Potrdilo se že pridobiva po novih pravilih.

Kljub temu pa na ZZZS opozarjajo, da je treba razlikovati postopka za pridobitev potrdila A1 po 12. in 13. členu evropske uredbe (Uredba (ES) št. 883/2004). Prvi govori o napotitvah na delo v tujino, drugi o sočasnih zaposlitvah.

Novi zakon se nanaša le na primere iz 12. člena navedene uredbe. Postopek po 12. členu uredbe se začne s podajo vloge prek sistema e-VEM. ZZZS v primeru ugoditve izda potrdilo A1, v primeru neugoditve pa izdajo potrdila zavrne z odločbo. Postopek po 13. členu navedene uredbe še naprej vodi neposredno ZZZS. Več informacij lahko dobite na spletni strani ZZZS.

>>> V podjetju Data vam bodo pri oddaji vloge za potrdilo A1 kot pooblaščenci pomagali naši strokovnjaki. Pokličite nas na 01 6001 530 ali nam pišite na [email protected]!

Ste sveži podjetnik brez izkušenj z vodenjem poslov? Ali veste kakšne so vaše nove obveznosti? Znate izstaviti račun?

Prav zaradi nerazumevanja razlik med omenjenima postopkoma se pri pridobivanju potrdil A1 pojavlja največ težav. “Nekateri vlagatelji ne ločijo postopkov po 12. členu s tistimi po 13. členu citirane uredbe oziroma poskušajo s pridobitvijo potrdila po obeh podlagah. Ker ne izpolnijo pogojev za pridobitev potrdila po 12. členu, podajajo vloge še po 13. členu, ki pa ne ureja “pravih” napotitev, temveč t. i. sočasne zaposlitve (mobilni delavci), kjer gre za določitev relevantne zakonodaje,” pojasnjujejo na ZZZS.

Vlagatelji pripenjajo neustrezna dokazila

Vlagatelji vlogam za pridobitev potrdila A1 pogosto pripenjajo neustrezna dokazila, pravijo na ZZZS. Priložiti je treba pogodbo o zaposlitvi delavca, ki je napoten v tujino. Pogodba o zaposlitvi mora biti skladna z določili Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1). Da bo uredila medsebojne pravice delavca in delodajalca tako, da ne bo prihajalo do dvomov, različnih interpretacij in sporov, vam priporočamo naše pravno svetovanjeV podjetju DATA vam namreč svetujemo glede pogodbenih razmerij, za vas pa lahko pripravimo tudi pogodbo o zaposlitvi.

Poleg pogodbe o zaposlitvi pa je pogoj za pridobitev potrdila A1 tudi priložena pogodba o opravljanju storitve z naročnikom v tujini. Kot so nam povedali na ZZZS, se kar 40 odstotkov vseh pomanjkljivosti pri zahtevkih nanaša prav na neustreznost pri omenjenih dveh pogodbah.

Pogosto se pridobitev potrdila A1 zavrne tudi zaradi davčnih razlogov, ugotavljajo na ZZZS. Sem spadajo neporavnane davčne obveznosti in/ali neoddajanje REK obrazcev za zaposlene.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja