Go to Top

Turizem zopet podprt z nepovratnimi sredstvi

Turizem oziroma investicije podjetij v energetsko učinkovitost so zopet podprte z nepovratnimi sredstvi. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) je namreč 6.12.2019 objavilo javni razpis, katerega namen je izboljšati konkurenčnost MSP s področja turizma, s spodbujanjem ukrepov za rabo obnovljivih virov energije in zmanjšanje rabe energije in snovi.

Podjetja in podjetniki, ki delujete panogi “turizem”, pravočasno preverite katere dejavnosti so upravičene in za katere aktivnosti je mogoče pridobiti nepovratna sredstva! Poskrbite za ustrezno registracijo dejavnosti, vpišite svoj obrat v Register nastanitvenih obratov in se povežite z drugimi turističnimi ponudniki v Vašem okolju!

Vas zanima kako odpreti sp ali kako ustanoviti d.o.o.?

Cilji spodbud za turizem

Cilji spodbud za turizem v sklopu tega javnega razpisa so:

 1. zmanjšanje stroškov poslovanja MSP zaradi uvajanja ukrepov snovne in energetske učinkovitosti oziroma večje rabe obnovljivih virov energije,
 2. zmanjšanje razvojnega zaostanka MSP s področja “turizem”.
Sobodajalec ali s.p.

Nepovratna sredstva so na voljo v posameznih regijah

Ustanavljate s.p. ali d.o.o.? Pri nas je to enostavno - rezervirajte si termin na 01 600 1530

Rok Gros, DataRok Gros, Data

Prijavitelji oz. ciljne skupine so MSP, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo na področju turizma in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge z omejeno odgovornostjo.

Upravičeno območje v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija po tem javnem razpisu je celotno območje kohezijske regije Vzhodna Slovenija.

Upravičeno območje v kohezijski regiji Zahodna Slovenija po tem javnem razpisu je obmejno problemsko območje, v katero spadajo naslednje občine: Ajdovščina, Bohinj, Bovec, Brda, Cerkno, Divača, Gorje, Hrpelje – Kozina, Jezersko, Kanal, Kobarid, Komen, Kranjska Gora, Miren – Kostanjevica, Preddvor, Renče – Vogrsko, Sežana, Tolmin, Tržič in Vipava.

Prijavitelji morajo biti registrirani za eno od dejavnosti po Standardni klasifikaciji dejavnosti:

 • 55.100 (dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov),
 • 55.201 (počitniški domovi in letovišča),
 • 55.203 (oddajanje zasebnih sob gostom),
 • 55.204 (planinski domovi in mladinska prenočišča),
 • 56.101 (restavracije in gostilne).

dohodnina kalkulator

Kateri pa so upravičeni stroški?

Nepovratna sredstva bodo na voljo za upravičena podjetja, ki delujejo v dejavnosti “turizem” in uveljavljajo naslednje upravičene stroške:

 1. energetska obnova objektov in snovna učinkovitost,
 2. stroški informiranja in komuniciranja,
 3. stroški storitev zunanjih izvajalcev.

Kolikšna je višina nepovratnih sredstev za turizem, ki jih lahko podjetja pridobijo?

Minimalna načrtovana vrednost projekta je 50.000 eur. Maksimalna višina subvencije (nepovratnih sredstev) pa je 200.000 eur (de minimis).

Za katere ukrepe lahko podjetja kandidirajo?

Javni razpis spodbuja investicije v:

 1. celovito energetsko obnovo stavb,
 2. obnovo posameznih elementov ali celotnega zunanjega ovoja stavb,
 3. nakup in vgradnjo naprav za proizvodnjo toplote iz obnovljivih virov energije,
 4. nakup in vgradnjo naprav za samooskrbo z električno energijo iz obnovljivih virov energije,
 5. nakup in vgradnjo energetsko učinkovitejše razsvetljave,
 6. zamenjavo kurilne naprave z energetsko učinkovitejšo,
 7. zamenjavo sistema ogrevanja in/ali hlajenja z energetsko učinkovitejšim,
 8. vgradnjo sistemov za izkoriščanje odpadne toplote,
 9. ukrepe za zmanjšanje porabe pitne in sanitarne vode (npr: vgradnja varčnih sanitarnih armatur, namestitev sistema za zbiranje in uporabo deževnice, ….),
 10. ukrepe za zmanjšanje količin nastalih odpadkov (npr: nakup posod za ločeno zbiranje odpadkov, nakup stiskalnice odpadkov, nakup kompostnika, ….).

 

Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na data@data.si.

Morda vas zanima tudi:

 1. Izplačilo poslovne uspešnosti (božičnica) je lahko NEOBDAVČENO!
 2. Dodatek za delovno dobo – Kako se obračuna? 
 3. Zdravniški pregled za službo: kdaj ga je potrebno opraviti?
 4. Gotovinsko poslovanje med podjetji
 5. Minimalna plača z novim letom višja!

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja