Go to Top

Kdaj in v katerih primerih lahko delavec odkloni delo, ki mu ga naloži delodajalec?

Da bi lažje razumeli kdaj lahko delavec odkloni delo, je treba poznati obveznosti delavca. Ta mora upoštevati zahteve in navodila delodajalca v zvezi z izpolnjevanjem pogodbenih in drugih obveznosti iz delovnega razmerja. Za nasvet s področja delovnega prava se lahko obrnete na naše pravne strokovnjake.

Informativni izračun dohodnine

Delavec mora opravljati tisto delo za katerega se je tako dogovoril s pogodbo o zaposlitvi. Opredelitev dela, ki ga je dolžan opravljati delavec po pogodbi, je ena od bistvenih sestavin pogodbe o zaposlitvi. Slednje se lahko spremeni samo s soglasjem obeh strank. Izjemoma sme delodajalec odrediti delavcu tudi drugo delo, za katerega se sicer nista dogovorila s pogodbo o zaposlitvi. Slednje samo v primerih in pod pogoji, določenih z zakonom in kolektivno pogodbo.

Pravni nasvet

Vendar pa lahko delavec odkloni opravljanje dela po navodilu ali na zahtevo delodajalca:

 • če bi to pomenilo protipravno ravnanje ali opustitev (določa Zakon o delovnih razmerjih ZDR-1).
 • v primeru, če mu grozi neposredna nevarnost za življenje ali zdravje, ker niso bili izvedeni predpisani varnostni ukrep. (določa Zakon o varnosti in zdravju pri delu – ZVZD-1) Npr. delavec odkloni delo zaradi previsokih temperatur.
 • če ni bil predhodno seznanjen z vsemi nevarnostmi pri delu in varnostnimi ukrepi za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu (določa Zakon o varnosti in zdravju pri delu – ZVZD-1).
 • v primeru odreditve nadurnega dela, ki presega 170 ur na leto, za katerega mora delodajalec pridobiti pisno soglasje delavca. V primeru odklonitve pisnega soglasja, delavec ne sme biti izpostavljen neugodnim posledicam v delovnem razmerju (določa ZDR-1).
 • v primeru napotitve v tujino, če obstajajo opravičeni razlog (določa ZDR-1), kot so:
  • nosečnost,
  • varstvo otroka, ki še ni dopolnil sedem let starosti,
  • vzgoja in varstvo otroka, ki še ni dopolnil 15 let starosti, če delavec živi sam z otrokom in skrbi za njegovo vzgojo in varstvo,
  • invalidnost,
  • zdravstveni razlogi,
  • drugi razlogi, določeni s pogodbo o zaposlitvi oziroma s kolektivno pogodbo, ki neposredno zavezuje delodajalca.

Bi se radi podali v svet podjetništva? Ustanovitev podjetja je pri nas povsem preprosta.

V kolikor delavec odkloni delo iz zgornjih primerov, ne sme biti izpostavljen neugodnim posledicam v delovnem razmerju. Če so mu v zvezi s tem kršene pravice iz delovnega razmerja se delavec lahko obrne tudi na Inšpektorat RS za delo.

Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na data@data.si.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja