Go to Top

Vračilo plačanega DDV v potniškem prometu

Potniki iz tretjih držav – fizične osebe, ki kupijo blago v Sloveniji in ga prenesejo na območje tretjih držav (izven EU), so lahko upravičeni terjati vračilo plačanega DDV od prodajalca. Seveda pa morajo biti za to izpolnjeni predpisani pogoji. Za vračilo plačanega DDV in podrobnejše informacije o davkih, se lahko obrnete na naše davčne svetovalce.

Informativni izračun plače

Pogoji za vračilo DDV v potniškem prometu

Da je kupec iz tretje države upravičen do vračila plačanega DDV v Sloveniji, morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:

  • kupec nima niti stalnega prebivališča niti začasnega v Evropski uniji,
  • blago, ki je kupljeno v Sloveniji, kupec prenese na območje zunaj Evropske unije,
  • vrednost kupljenega blaga (z DDV) na enem računu je višja od 50 evrov,
  • prodajalec za prodano blago izpolni in izda obrazec DDV-VP ali drug dokument, katerega vsebina ustreza obrazcu DDV-VP,
  • kupec prenese blago iz Evropske unije pred pretekom tretjega meseca, ki sledi mesecu nakupa. Pri tem se kot iznos blaga iz EU šteje tudi pošiljanje blaga po pošti, če kupljeno blago zapusti carinsko območje EU,
  • kupljeno blago je predloženo carinskemu organu, skupaj z obrazcem DDV-VP, ki ga je izpolnil prodajalec,
  • carinski organ je overil obrazec DDV-VP in izvirnike računov ter vpisal datum iznosa blaga iz EU.

Je mogoče vračilo DDV uveljaviti za vse vrste blaga, ki je kupljeno v Sloveniji?

Ne. Pravice do vračila DDV ni mogoče uveljavljati za kupljena mineralna olja, alkoholne pijače, tobak in tobačne izdelke. Izvzeti so torej trošarinski izdelki.

Bi se radi podali v svet podjetništva? Ustanovitev podjetja je pri nas povsem preprosta.

Rok za predložitev zahtevka prodajalcu

Kupci iz tretjih držav, ki želijo uveljaviti pravico do vračila DDV, so dolžni overjen obrazec DDV-VP in overjene izvirnike računov, predložiti prodajalcu najkasneje v roku šestih mesecev od dneva izdaje obrazca.

Zahtevek za vračilo plačanega DDV lahko kupci predložijo prodajalcu osebno ali po pošti. Če se odločijo za predložitev zahtevka po pošti, so dolžni navesti tudi številko računa, na katerega želijo prejeti vrnjen DDV.

Če kupec izpolnjuje navedene pogoje za vračilo DDV, mu prodajalec plačani znesek DDV vrne v gotovini. Kupcu, ki je zahtevek predložil po pošti, pa se plačani znesek DDV vrne z nakazilom na račun, ki ga je navedel v zahtevku.

Pravni nasvet

Vračilo plačanega DDV preko posrednika

V zadnjem času vedno več prodajalcev ponuja kupcem tudi možnost vračila DDV preko posrednika, s katerim prodajalec sodeluje. V teh primerih kupci zahtevek za vračilo naslovijo na posrednika, ki kupcu vrne znesek plačanega DDV, a ne v celoti. Del plačanega DDV gre namreč kot nadomestilo posredniku za njegovo storitev.

Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na data@data.si.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja