Go to Top

Zdravstveno zavarovanje: ste dobili novo kartico?

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) je pričel z zamenjavo kartic zdravstvenega zavarovanja, ki jim poteče veljavnost. Zamenjava poteka avtomatsko, zamenjane bodo vse kartice, ki so bile izdelane in izdane v letu 2008 – torej so v uporabi deset let.

Ste poskrbeli za svoje zdravstveno zavarovanje in zavarovanje zaposlenih v vašem podjetju? Vsak podjetnik, ki zaposluje sebe ali dodatne zaposlene, mora poskrbeti tudi za zdravstveno zavarovanje. Sistem se v začetku morda zdi zapleten, a brez skrbi. Podjetniški svetovalci na naši SPOT točki vam bodo poleg hitre, enostavne in brezplačne ustanovitve podjetja svetovali tudi o temi zdravstveno zavarovanje.

Ustanavljate s.p. ali d.o.o.? Pri nas je to enostavno - rezervirajte si termin na 01 600 1530

Rok Gros, DataRok Gros, Data

Pri postopku registracije s. p. na točki SPOT (ki so nadomestile VEM točke) referent za bodočega podjetnika pripravi prijavo za vpis v AJPES-ov register. Pripravi tudi obrazce za oddajo davčnih podatkov za FURS in obrazec M1 za prijavo v obvezna socialna zavarovanja. Podjetnik obrazce podpiše in referent jih nato po elektronski poti pošlje na ustrezne institucije. Postopek ustanovitve d.o.o.-ja zahteva nekoliko več časa in papirjev. A ravno tako poteka hitro in enostavno, predvsem pa brezplačno.

Zdravstveno zavarovanje – nova kartica

zdravstveno zavarovanjeVeljavnost kartice lahko zavarovane osebe preverijo v ZZZS Službi za poslovanje s karticami (01/30 77 466) ali pri območnih enotah in izpostavah ZZZS. Pretečene kartice zdravstvenega zavarovanja namreč v slovenskem zdravstvenem sistemu ni mogoče več uporabiti. Vsi zavarovanci, ki jim bodo kartico zamenjali, bodo mesec dni pred potekom veljavnosti kartice zdravstvenega zavarovanja prejeli novo kartico zdravstvenega zavarovanja, s priloženim spremnim dopisom, ki vsebuje potrebna pojasnila. Zamenjava kartice je brezplačna.

Kako urediti zdravstveno zavarovanje zaposlenih?

Obrazce, s katerimi se zavarovanci prijavijo in odjavijo v zdravstveno zavarovanje, je treba oddajati elektronsko. M obrazec je dokument, s katerim urejate socialna zavarovanja. Vse prijave in odjave v obvezna socialna zavarovanja ter spremembe morajo delodajalci tako zase, kot tudi za svoje zaposlene in ostale osebe, ki jim pomagajo na podlagi pogodb civilnega prava, urejati z M obrazci. Med obvezna socialna zavarovanja sodijo štiri zavarovanja: pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za starševsko varstvo in zavarovanja za primer brezposelnosti.

A brez skrbi – referenti točke SPOT na sedežu podjetja Data na Dunajski 136 obvladamo vse obrazce od M1 naprej. Gre za obrazec M1 za prijavo v zavarovanje, obrazec za odjavo iz zavarovanja M2 in obrazec za spremembo podatkov zavarovanja M3.

Potrebujete pomoč pri prijavi zaposlenega v zavarovanje? Rezervirajte si termin za svetovanje na 01 600 1530!

Bogdana Rejc, DataBogdana Rejc, Data

M obrazec za prijavo delavca v zavarovanje

Zaradi sprememb zakonodaje se torej noben M obrazec ne more več oddati na izpostavah Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, lahko pa vse M obrazce oddate sami na portalu SPOT, na vseh točkah SPOT ali preko pooblaščene osebe. Vabimo vas na točko SPOT podjetja Data, kjer so vam na voljo izkušeni podjetniški svetovalci.

Prijava v obvezno socialno zavarovanje (M-1)

Če ste kot poslovni subjekt vpisani v Poslovni register Slovenije (npr. gospodarska družba, samostojni podjetnik, oseba, ki samostojno opravlja poklicno dejavnost, zavod), za prijavo delavca v socialno zavarovanje potrebujete obrazec M-1. Prijavi priložite pogodbo o zaposlitvi, če gre za prijavo delavca, ki je v pogodbenem razmerju.

Pravni svetovalci podjetja Data imajo bogate izkušnje na področju delovnega prava – tudi s pripravo pogodb o zaposlitvi ter vseh pravilnikov, evidenc in ostalih internih aktov, ki jih morajo po določilih zakonodaje imeti vsi slovenski zakonodajalci.

Poiščite nasvet izkušenega pravnika! Rezervirajte si termin na 01 600 1530 in zahtevajte ponudbo

Manja Veličkovič, univ. dipl. prav., DataManja Veličkovič, univ. dipl. prav., Data

Kako podjetnik prijavi sebe in kako delavce?

Prijava delavca: Zakon o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja (ZMEPIZ-1) v 45. členu določa, da mora biti prijava za delavca v delovnem razmerju vložena z dnem nastopa dela po pogodbi o zaposlitvi, vendar najkasneje pred začetkom opravljanja dela. V primeru, ko delavec tega dne iz opravičljivih razlogov ne začne z delom, mora biti prijava vložena najkasneje tistega dne, ki je kot dan nastopa dela dogovorjen v pogodbi o zaposlitvi.

Prijava za samostojnega podjetnika in družbenika, ki je poslovodna oseba: V obvezna socialna zavarovanja morate biti vključeni tudi samostojni podjetniki in družbeniki, ki ste poslovodne osebe, če niste zavarovani po drugi, prednostni podlagi za polni delovni čas. Prijavo v obvezna socialna zavarovanja morate vložiti v roku osem dni od dne, ko nastopi obveznost zavarovanja.

Odjava iz obveznega socialnega zavarovanja (M-2)

Obrazec M-2 potrebujete za odjavo zavarovanca. To je treba storiti v roku osmih dni od dneva prenehanja pravnega razmerja, ki je podlaga za obvezno zavarovanje oziroma od dokončnosti odločbe o lastnosti zavarovanca oziroma pravnomočnosti sodbe pristojnega sodišča. Delodajalec za zavarovanca, kateremu preneha pogodba o zaposlitvi na podlagi sporazuma oziroma odpovedi pogodbe o zaposlitvi s strani delavca in izpolnjuje pogoje za priznanje pravice do starostne ali predčasne pokojnine ter je vložil zahtevo za priznanje te pravice, vloži odjavo iz zavarovanja največ 30 dni pred prenehanjem delovnega razmerja.

Sprememba socialnega zavarovanja (M-3)

Spremembo ali popravek obveznega socialnega zavarovanja urejate z obrazcem M-3. Spreminjate lahko podatke rubrik matična številka enote poslovnega subjekta; številka delovnega dovoljenja; iztek zavarovalnih pogojev; vrsta in področje izobrazbe;  poklic, ki ga opravlja; delovno razmerje; izmensko delo; poslan v državo; vrsta invalidnosti.

Spremembo podatkov z obrazcem M-3 morate sporočiti v osmih dneh od nastanka spremembe oziroma ugotovitve napake.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja